Molla Câmî

204.sayı Tarih
Molla Câmî, ismi Risâle-i Nûr’da da geçen ve yazdığı eserler medreselerde ders kitabı olarak okutulan büyük bir âlimdir. Bedîüzzaman Hazretleri, medrese tahsili sırasında Molla Câmî’nin eserlerini okumuştur. Siirt’e 1892 senesinde 15 yaşında iken gelen Üstad Hazretleri, Molla Fethullah Efendi’nin medresesine gider. Burada Molla Fethullah Efendi, Üstad Hazretlerine: “Geçen sene Suyutî okuyordunuz. Bu sene Molla Câmî’yi mi okuyorsunuz?” diye sorar. Üstad Hazretleri cevaben: “Evet, Câmî’yi bitirdim.” der. Medrese ehlinin okuması gereken ve Üstad Hazretlerinin de tahsili sırasında, yukarıdaki ifadelerden anladığımız kadarıyla, okuduğu ...
İçeriğin devamını görüntülemek için
oturum açınız