İçerik Resmi
Molla Câmî
204. Sayi
Molla Câmî, ismi Risâle-i Nûr’da da geçen ve yazdığı eserler medreselerde ders kitabı olarak okutulan büyük bir âlimdir. Bedîüzzaman Hazretleri, medrese tahsili sırasında Molla Câmî’nin eserlerini okumuştur. Siirt’e 1892 senesinde 15 yaşında iken gelen Üstad
İçeriğin devamını görüntülemek için Oturum açınız