99. Sayı

Çocuklarınızın Sorunlarını Oyunla Çözün

PEDAGOJİ DERNE?İ BA?KANI: MEHMET TEBER Oyun, çocukların kendilerini ifade ettikleri, iç dünyalarını yansıttıkları bir alandır. Bir çocuk size kendini kelimelerle ifade edemeyebilir. Çocuğun konuşma ve dil becerileri size iç dünyasını aktarmak için yetersiz kalabilir. Bu nedenle oyunlar çocukların iç dünyasını keşfetmek, ruhlarında açılan acılara ulaşmak için önemli bir araçtır.

Küçük Bir Cennet, Âile Hayatı

DR. MİRZA İNAK Bedîüzzaman Hazretleri “Her insanın küçük bir dünyası, belki küçük bir cenneti dahi, kendi hanesidir (evidir, ailesidir.)” der. Ve bu cennet-misal aile ortamının kurulabilmesinin Allah ve ahiret inancından güç alan şefkat, hürmet, muhabbet, samimiyet, fedakarlık gibi manevi esaslarla mümkün olabileceğini belirtir.

Tavsiye Ev Oyunları

Kış ayları çocukların evde daha çok vakit geçirdiği, sokakla ve parkla pek temas kuramadıkları aylardır. Tüm gününü evde geçiren çocuklara çeşitli oyun alternatifleri sunulmazsa çocuklar televizyon ve bilgisayar karşısına geçmekte ve tüm vaktini burada geçirme eğiliminde olmaktadır. Anne-babalara düşen görev bu aylarda çocuklara etkileşimin ve öğrenmenin olduğu yeni oyunlar öğretmektir.

Yargılayan Değil Konuşan Evli Çiftler

AİLE VE E?İTİM UZMANI: SELAHATTİN YAYLAMAZ İrfan Mektebi dergimizin özel, güzel ve seçkin okurlarına içten ve özel bir selam ile başlarım sözlerime. İnşallah bu sayıdan itibaren sizlerle beraber olma fırsatımız olacak. Her sayıda yeni ve başka bir coşku ile selamlaşma heyecanını kuşanacağız. Yazı konularımız daha çok aile içi iletişim ve zihinsel gelişim üzerine olacaktır. Her yazımızda bir parça ...[Devamını Oku]

Halk, Ca’l ve Ruhun Mec’ûliyet Ciheti

İDSB GENEL SEKRETERİ: ALİ KURT Evrende hiçbir şey tesadüfen meydana gelmiyor. Tesadüf kelimesi lügatlerde ancak mecaz olarak var. Her şey nihayetsiz bir hikmet altında ve aralarında birbirinden ayrılması imkânsız ilişkiler yumağı içinde kuşatıcı bir kasıt ve irade altında milim milim bir dantel gibi işleniyor.

Bugün Bir Hastayı Ziyaret Ettiniz mi?

ARİF EMRE GÜNDÜZ “Bugün hasta ziyaretine gideniniz var mı?” Günümüzde ne yazık ki; bir cenazeye katılmayı bırakın, “Allah rahmet eylesin” demek bile insanlara çok zor gelmekte.

İlk Dönem Anonim Osmanlı Tarihî Kaynakları

AHMET SAİD KÜTGÜL Osmanlı Tarihçiliğinin Başlangıcı Osmanlı devletinin İlk İki yüzyıllık tarihi için arşiv kaynakları yok denecek kadar azdır. O yüzden Osmanlı tarihinde kullanılan yerli kaynakların esas itibariyle iki temel türü vardır.

Eğitim Sisteminin Temel Felsefesi Değiştirilmeli

MUSTAFA TOPÖZ Eğitim; insanlara bir şeyler öğreterek, onların fikir ve davranışlarını değiştirme faaliyetidir. Öğretilen şey, önce fikirleri sonra da davranışları değiştirmeye başlar. Fikir ve davranış değişikliği sağlandığı zaman, eğitim hedefine ulaşmış demektir.

Müsbet Hareket

İLYAS BIÇAKCI Müsbet hareketi kısaca şöyle tarif edebiliriz: Emniyet ve asayişi bozmadan, başkalarına ilişmeden ve Cenab-ı Hakkın vazifesine karışmayarak sabır ve tahammülle kendi hizmetimizi yapmaktır. Dâhili cihada yani silahların sustuğu kalemlerin ve fikirlerin konuştuğu ilmi ve fikri cihad sahasında ikna metoduyla mücahede için lazım olan sükûnet ve emniyeti temin etmektir.

Küçük Bir Not Defteri

NECATİ İLMEN Bir kırtasiyenin tozlu raflarında dururken tanışmıştım onunla. Üzerinde çizgi film karakterlerinden birinin resim vardı sadece. Kareli, mavi renkli, basit, küçücük bir defterdi bu. Maddi değeri 3 lira, bilemediniz 4 lira…

Dünyaya Açılan Kapı: Hayrat Student

HAYRAT ULUSLARARASI Ö?RENCİ DERNE?İ BA?KANI: CELALEDDİN GÜNAYDIN Üç kıtada nam salmış, irili-ufaklı pek çok ülkeyi tek bir hâkimiyet altında yönetmiş, insanlığın hasret kaldığı adalet kavramının adeta tecessüm edip devletleşmiş hali olan Osmanlı’nın yıkılmasından sonra asırlardır aynı sancak altında yaşadığımız, aynı sınırlar içinde kardeşçe büyüdüğümüz, aynı değerlere sevinip üzüldüğümüz Ortadoğu...[Devamını Oku]

Medresetü’z-Zehra: Üniversite Projesi mi, Medeniyet Projeksiyonu mu?

YUSUF KAPLAN Bediüzzaman, çağrısı çağını kuracak bir külliyat bıraktı bize. Çağ aşacak ve çağ açacak bir külliyat. Bu külliyatı ne kadar kavrayabiliyoruz acaba? Bu sorunun cevabını verebilmemiz için önce rahatımızı kaçıracak birkaç kışkırtıcı soru sormamız gerekiyor: Bediüzzaman Hazretleri, ne zaman yaşamıştı? Bediüzzaman’ın ne zaman, hangi zaman aralığında, nasıl bir zamanda yaşadığını bihakkın b...[Devamını Oku]

Şifrenizi mi unuttunuz?