92. Sayı

Üstâd ve Uhuvvet

AY?E TİLBEÇ “Bu lafı bana söylemesinin asıl sebebi şu.” “Aslında o gün bana davranışının altında şu gerçek yatıyor.” “?öyle dedi ama aslında şunu demek istemişti.” Çok biliyoruz!

Sermaye, Fukarâ ve Soma

LALE YÂRÂ Üstâd Hazretleri 28. Mektup’da yeryüzünde hâkim olan tekâmül kanununun insanlık âlemi içe­risinde nasıl işlediğinden ve bil­hassa bu işleyişi yine insanlığın kendi belirlediği maddi tarihin nazarından bizlere anlatır:

Hafızlık Bir Aşk İşidir

HATİCE YAYLA | MÜLÂKÂT: SENA İKBAL Hafızlık kursunuzda hangi yaş aralığındaki öğrencilere eğitim veriyorsunuz? Öncelikle hafızlık aşk işi oldu­ğu kanaatindeyim. Bazen küçük yaşta yönlendirdiğimiz çocuk­larımızı hafızlıkla buluşturabili­yoruz. Bazen de yetişkin olarak hafızlığa karar verebiliyoruz. Ha­fızlık kaç yaşında yapılır, sorusu­na verebileceğim en net cevap; dünya meşgale ve sıkıntılarının ...[Devamını Oku]

Kur’ân’ın Sadece Kelamını Değil, Hakikatlerinin de Hâfızı Olmak Gerekir

KÜBRA NUR HADİM | MÜLÂKÂT: SENA İKBAL Hafızlık birçok insanın hayal­lerini süsleyen bir istek. Özel­likle herkesin hayatının bir dönemini muhakkak hafızlık eğitimi için ayırmak istediğini duyuyoruz. Sizce hafızlık için en uygun dönem ne zaman?

Kadınların Erkekler Üzerindeki Hakları 3

ZAKİR ÇETİN Erkeğin aileyi güzel idare etmesi Allah, ailenin istikamet ve saadet üzere gitmesi için erkeğe idareci­lik, kadına da idare edilme özel­liğini ihsan etmiştir. Erkeğin her zaman adalet ve merhametle aile fertlerine muamele etmesi gerek­tiği gibi, aile fertlerinin de erkeğe itaat ve saygı ile mukabelede bu­lunması gerekmektedir. Yaratılış gereği olarak -erkeklerde olduğu gibi- kadınlarda...[Devamını Oku]

Üstâd Bediüzzaman’ın Risaleleri Sadeleştirmeye İzni Var mı?

CEMAL ER?EN Bediüzzaman Hazretleri’nin Kastamonu Lahikasındaki bir mek-tubunda yer alan; “Yirmi sene evvelki Türkçe ile şimdiki Türkçe’nin farklı olduğundan, yeni Türkçe için bazı kelimât-ı Arabiyede tasarruf edildi. Siz de öyle yapabilirsiniz. Risâle-i Nûr yirmi sene evvelki Türkçe ile konuşur. O zamanı görme­yen gençlere teshîlât olmak için bazı ta’birâtı değiştirirseniz, iyi olur.”

Oruç Serinliği

CİHAN BU?DAYCI Dört elif miktarı kadar duyu­rabilsem sesimi, coşturabilsem içimdekini, hissettiklerimi ve bil­diklerimi. Yüreğimde fazla olan ne varsa hepsini de haykırabilsem, eksik yanlış hepsini de gökyüzüne serebilsem. Paramparça dağılan kalbimin merhemi olan derin bir muhabbetle şereflendirilebilsem. Ah keşke bir ezan sonrası topra­ğa çarpa çarpa yükselen rahmetin gözyaşlarıyla yıkanabilsem, ...[Devamını Oku]

Sağlıklı Bir Yeme Düzenini Oruçla Elde Edebilir miyiz?

PROF. DR. ENDER. SERİN Obezite (şişmanlık) ve kilo faz­lalığı tıbbi ve sosyal birçok prob­lemlere neden olan günümüzün önemli sağlık problemlerinden­dir. Hareketsiz hayat tarzının ya­nında yeme alışkanlıkları önemli sebeplerindendir.

İktisad ve Ramazan

DR. ERKAM ERTÜRK ALPTEKİN İktisad (ekonomi) mikro sevi­yede ferdin, makro seviyede ise cemiyetin refahının nasıl artı­rılabileceğinin cevabını arayan; sahip olunan kaynakların en iyi biçimde idare edilmesi yöntemle­rini araştıran sosyal bir bilimdir. Bunu yaparken de iktisad bilimi esas itibariyle üretim, tüketim, bölüşüm, değişim ve bunlarla ilgili faaliyetler üzerinde durur.

Allah’a Götüren İmtihanlar

İSMAİL ACARKAN Allah’ın yakınlığını idrak etmek için yola giren insan, çevresin­deki insanlarca anlaşılmamakla karşı karşıya kalabilir ve kendi­sini saran dünyanın düşmanlı­ğı ile karşılaşabilir. Üstelikte en yakınındakilerin olumsuz, yanlış hatta zarar verici tavırlarıyla mu­hatap olabilir.

Çocuk ve Ramazan

PEDAGOJİ DERNE?İ BA?KANI: MEHMET TEBER Ramazan Ayı geldiğinde mane­vi bir atmosfer dört bir yanımızı sarar. Oruç, iftar ve sahur telaşı; pide kuyrukları, iftar davetleri ve teravihler derken Ramazan yı­lın diğer aylarından farklı olarak yaşanır. Bu farklılığı dünyamızın küçük misafirleri çocuklar da hisseder. Bu ayda olup bitenleri içten içe çok merak ederler. Biz yetişkinlerin görevlerinden biri ...[Devamını Oku]

Genç Olmak ve Ramazan

PEDAGOJİ DERNE?İ BA?KAN YARDIMCISI: UZM. PSK. MUHAMMET GENÇ “Ben hep otuz Ramazan tutuyo­rum abi” dedi. “Otuz Ramazan tutuyorsun de­mek?” dedim. “Kaç yıldır tutu­yorsun, peki?” “Bilmiyorum ama bayağı oldu. Bu sene mecburen hepsini tuta­cağım. Bu sene daha farklı” diye devam etti.

Şifrenizi mi unuttunuz?