91. Sayı

Rahmet ve Mağfiret Ayları

HÂLENUR SERHAD Ey günahı çok olan kullarım! Allah’ın rahmetinden ümidinizi kesmeyin. Allah, günahların hepsini affeder. O sonsuz mağfiret ve nihayetsiz merhamet sahibidir.

Baba Bana Bir Masal Anlat

LALE YÂRÂ Fantastik karakterler romancılık alanında ve görsel planda ‘kurgu’yla öne çıkarken, masallarımız olağanüstü ve gerçekçi olmuşlardı her zaman.

Hisse Senedi

SENA İKBAL İnsanlar, ihtiyaçlarını karşılarken duydukları mutluluğun ve elde edilen faydanın azaldığını gördüklerinde, sermayelerini başka ihtiyaçlarının giderilmesinde kullanacaklardır. Böylece daha çok mutluluk ve fayda peşinde koşuyor olacaklardır.

Üstad’ın Gençliğe Çağrısı

AY?E TİLBEÇ Erbilli Esad Efendi ile Bediüzzaman Hazretleri arasında geçen, Sami Efendi tarafından nakledilen bir hatıra şöyledir: “Bendeniz Kelâmî dergâhında hizmet ederken, Bediüzzaman Hazretleri başında poşusu, belinde silâhıyla, efevâri bir kıyafetle ziyarete gelirdi.

İyi Bir Din Eğitimcisinin Vasıfları Neler Olmalıdır?

PEDAGOJİ DERNE?İ BA?KANI: MEHMET TEBER Çocuklar gönül kapılarını açmayan kişilere zihin kapılarını da açmazlar. Çocukları bir “yük” olarak gören, “yaramaz, baş belası” olarak niteleyen ve onları sıkı disiplinle terbiye edilmesi gereken varlıklar olarak gören eğitimciler genelde çocuklara bir şeyler öğretemezler.

İngiltere’den Mektup: Nereden Nereye…

HAMZA BERAT Bir zamanlar Gladstone’un Müslümanların elinden almayı hedeflediği Kur’an-ı Kerim şimdilerde İngiltere’nin göbeğinde hem de İngiliz okulunda öğretiliyor. Sadece Kur’an değil aynı zamanda tefsiri olan Risale-i Nur’dan da dersler öğretiliyor.

Dehâ Mı? Hüdâ Mı?

CEMAL ER?EN Hüdâ (hidâyet) semâdan indi, dehâ zeminden çıktı. Hüdâ kalbde işliyor, dimağı da işletir. Dehâ dimağda işler, kalbi de karıştırır. Akılda bulunan fikir nuru, kalbdeki imanın ve hidâyet ışıklarının desteğiyle aydınlatılmazsa, nur olamaz karanlık olarak kalır. Öyle bir akıldan –hakikat yolunda- isabetli düşünceler yerine sapkın fikirler ve câhilce düşünceler çıkar.

Kalb Bir Et Parçasından İbaret Değildir

MUAMMER KÜÇÜKYAZICI Sanevberi / çam kozalağı şeklinde olan et parçası, vücudun bir yerinde olmasıyla beraber, adeta her yerindeymiş gibi iş gören harika bir can makinesidir.

Kur’an Okumanın Fazileti

Risaleonline.com Sevgili Peygamberimiz (sav), “Sizin en hayırlınız Kur’an’ı öğrenen ve öğretendir” (Buhari, Fedailu’l-Kur’an, 21) buyurarak Kur’an öğrenmenin büyük faziletine işaret etmiştir. Peygamberimizin Kur’an okumanın fazilet ve değerine işaret eden pek çok hadisleri vardır. Onlardan bir kısmı şöyledir:

Uhud Gazvesi’nden Günümüze Dersler

ARİF EMRE GÜNDÜZ “Hâlbuki (Uhud’da) iki ordunun karşılaştığı gün başınıza gelenler, böylece Allah’ın izniyle olup, mü’minleri ortaya çıkarması içindi. Bir de münâfıklık edenleri ortaya çıkarması içindi.” (Âl-i İmran Suresi, 166-167)

Kadınların Erkekler Üzerindeki Hakları 2

ZAKİR ÇETİN İmanı en kâmil mümin, ahlakı en güzel olan ve ailesine en çok lütufta bulunandır. Kadının ve çocukların nafakasını temin etmek erkeğe farzdır. Aile geçimini temin etmek, yalnız yapılması gereken bir vazifeden ibaret değildir. Belki en faziletli bir ibadet ve benzeri bulunmayan bir sadakadır.

Yaz Kurslarının, Çocuklarımızın Dini Eğitimlerinde Ayrı Bir Önemi Var

MEB ORTAÖ?RETİM GENEL MÜDÜRÜ: ERCAN TÜRK | MÜLAKAT: YAVUZ YEKELER Çocuk taklitle, genç özdeşim kurarak öğrenir. Eğiticinin, alanını bilmesi gerekiyor. Vereceği bilgiyi iyice içselleştirmiş olması gerekiyor. Ve eğiticilerin daha ziyade pedagojik formasyon almış olmasını tavsiye ediyoruz, talep ediyoruz.

Şifrenizi mi unuttunuz?