90. Sayı

Kılıç Sizin, Kalem Bizim

SALİHA GAYIR Hz. Muhammed (sav), ilmin yaygınlaşmasının kalem ile gerçekleştiğini ve yazmanın kudsiyetini, “Kıyamet günü âlimlerin kalemlerinin mürekkepleri, şehidlerin kanı ile ölçülür”(1) buyurarak ifade etmiştir. Sadece, sözlü edebiyatın revaçta olduğu sahabe döneminde, Hz. Muhammed’in (sav) yazmakla ilim tahsil etmek hakkındaki bu derece övgü dolu sözleri, ilgi çekici değil midir?

Üstad ve Haşir…

AY?E TİLBEÇ Yer: Barla. Mevsim: Bahar. Eğirdir Gölü’ne doğru uzanan yamaçların bağ ve bahçelerinde ağaçlar çiçek açmış. Üstad Bediüzzaman Said Nursi ve talebeleri yeryüzü var oldu olalı tekrarlanan sahneyi seyrediyorlar.

LALE YÂRÂ “Moda, sadece tahammül etmesi çok zor bir çeşit çirkinliktir, bu yüzden her altı ayda bir değiştirmek zorundayız,” der Oscar Wilde.  Ve aslında moda­nın “tenkit kabul etmez bir toplumsal kabul” olmasına rağmen, “demode” adını verdiği jargonuyla kendisi ile çelişkisini tek cümlede özetler.

Adâlet Kulesi

ARİF EMRE GÜNDÜZ Topkapı Sarayı Topkapı Sarayı, Fâtih’in İstan­bul’u fethetmesinin ardından 1460-1478 seneleri arasında inşa edilmiştir. Asırlar boyunca birçok Padişah, Topkapı Sarayına eklentiler yaptırmış ve saray bugünkü hâline bürünmüştür. Saray, tarihî yarımadanın İstanbul Boğazı, Haliç ve Marmara Denizi’nin birleştiği uç kısmında yer almaktadır.

Mekteb-i İrfâna İlerle

CAVİD SARAÇO?LU Her ân hız alıp belde-i cânâna ilerle Bir katre misâl; ırmağa, ummâna ilerle Ey mûr-ı zâif! Sen de Süleymân’a ilerle Sabr iste Sabûrdan, yüce Sübhâna ilerle

Doğruluk ve Hakkın Hatırı

CEMAL ER?EN İnsanı diğer hayvanlardan ayıran en üstün yönü ona verilen akıl nimetidir. İnsan ancak âkil -akıl sahibi- ise dinen sorumlu olarak kabul edilir. Aklı olmayan delilerin veya yeteri kadar olmayan çocukların mesuliyetleri yoktur. Akıl ise, doğruyu yanlıştan ayırt edebilen ve ‘doğru yolda’ yürümeyi sağlayan ve sahibine rehberlik eden ruhumuzdaki en kıymetli bir cihazımızdır.

Dünya Mihverinin Yalpalaması: Saat-i Kübra’nın Zamanı Müteaddit Sayması

PROF. DR. İBRAHİM PİRAHMEDO?LU Dünyanın nasıl bir saat olduğu Dokuzuncu Sözde şöyle geçer: “Cenâb-ı Hakkın bir saat-i kübrâsı olan şu âlem-i dünyanın saniyesi hükmünde olan gece ve gündüz deveranı ve dakikaları sayan seneler ve saatleri sayan…”  Dünyanın harekâtı, Yaratıcı’nın mizan, intizam ve kudretinin şahane tezahürünün yanında,  zi-şuur sakinler için yıl boyunca çok değişik gökyüzü manz...[Devamını Oku]

Canlı Varlıklardaki Denge

İDRİS TÜZÜN Bütün bitki ve hayvan türleri çoğalmaya, yayılmaya, yeryüzünü kendi cinsleriyle doldurmaya meyillidirler. Fakat hiçbir canlının aşırı derecede çoğalıp yeryüzünü istila ettiği de görülmemiştir. Çünkü Cenab-ı Hak, çoğalmaya meyilli her canlının karşısına, başka bir canlıyı koyarak, onun aşırı derecede çoğalmasını önlemiş ve canlılar arasında bir denge sağlamıştır.

Eşitlik, Adaletin Nesi Oluyor?

DR. AYHAN MİRZA INAK Eşitlik, adalet aynı şeyler midir? Birbirinden farklı özelliklere sahip iki kişiye eşit muamelede bulunduğumuzda her zaman adaletli bir muamele mi yapmış oluyoruz? Pek çok kişinin âşık olduğu eşitlik kavramı, adalet kavramını da gerçekten kapsıyor mu? Eşitliğin uygulandığı alanlar hiç mi yok? Eşitlik adaletin nesi oluyor? Bu tarz sorular eskiden beri insanların aklını hep meşg...[Devamını Oku]

Manevi Cihad

MUSTAFA TOPÖZ Cihad, Allah yolunda İslâm’a, imana, Kur’ân’a hizmet etmek için maddî ve manevî çalışmak ve gayret etmek demektir.

Kadınların Erkekler Üzerindeki Hakları-1

ZAKİR ÇETİN Her şeyden evvel şunu bilmemiz gerektiğine inanıyorum ki, aile fertleri arasındaki hukuk, ailenin saadetinin temini içindir. Öyleyse o huzur ve saadet ne suretle temin ediliyorsa, o en önemli ve yapılması gereken bir esastır.

Şifrenizi mi unuttunuz?