89. Sayı

Yeni Nesillerde Merakı Nasıl Oluşturabiliriz?

E?İTİMCİ: HASAN HÜSEYİN YILDIRIM Bugün eğitim dünyamızda, “merak ilmin hocası ve ihtiyaç terakkinin üstadı” hakikati maalesef henüz anlaşılamadığından, dehalar uyanmamakta, mucitler  ve düşünceler de kendini gösterememektedir. Teknolojide ve metodolojide, hatta Batıya ve dışarıya olan bağımlılıktan, terör problemine kadar büyük problemlerin çözümünde yetkililerin genellikle acz içinde kalmala...[Devamını Oku]

Hased Eden Mesud Olmaz

İDRİS TÜZÜN Hased, Âlimler ve İdareciler Hased toplumlarda fitnenin, tefrikanın membaı olarak en çirkin, en tehlikeli bir haslettir. Bilhassa bu haslet âlimlerde ve idarecilerde olduğu zaman, daha tehlikeli bir durum arz eder. Çünkü onlar toplumu her yönüyle etkileyen bir konumdadırlar. Bu yüzden peygamberimiz “Ümmetimden iki sınıf iyi olursa insanlar iyi, kötü olurlarsa insanlar da kötü olurlar. ...[Devamını Oku]

İsraf ve Kibir: Moda

LALE YÂRÂ İslâm dininin örtünme emri, ferdin ruh sağlığını, fıtrî yapı ve onurunu, toplumun genel ahlâkını koruma, cinsler ve insanlar arası münasebetlerde dengeyi gözetme, insan haysiyetine yakışır bir hayat ve aile hayatı kurma gibi çeşitli gayelere yöneliktir. Örtünmede erkekle kadının farklı hükümlere tâbi olması da iki ayrı cinsin yaratılış özellikleri gözetilerek yapılmış bir ayırımdır.”(1)

Risale-i Nur Hizmetinde Değerler

MECİT ASAF ÇALIK Stratejik yönetim yaklaşımında değerlerin belirlenmesi, organizasyondaki insanlara yol gösterici olması bakımından önemlidir. Değerler, insanların herhangi bir faaliyeti yapacakları zaman onlara rehber niteliğinde olması gereklidir, ki bazı yazılı ve yazısız kurallar bütünü olarak ifade edilebilir.

Bir Değerdir Adâlet!

DR. AYHAN MİRZA INAK Bugün hayatın her alanında adalet duygusuna muhtacız. Kendi şahsi hayatımızdan aile hayatımıza, iş hayatımızdan sosyal hayatın bütün tabakalarına kadar adalet erdemine ihtiyacımız var. Adaletin zıddı olan zulüm eğer hayatta hâkim olursa toplum tabakalarının en küçüğünden en büyüğüne kadar bir çöküş yaşayacağımız âşikâr. Zaten insanlık tarihi de bunun sayısız örnekleriyle dolud...[Devamını Oku]

Üstadın Âbidliği

AY?E TİLBEÇ Zariyat 56. Âyet-i Kerime: “(Ben) cinleri ve insanları, ancak Bana ibâdet etsinler diye yarattım!” Allah’a kulluk etmenin adıdır ibadet… “Kâinatın ve dolayısıyla insanların hılkatindeki hikmet ve gaye” der Üstadımız ibadet için. Ve o, asrın müceddidi, âlimi olmasının yanında, kulluğun nişanesi olan ibadete de hayatıyla örnek oluyor.

İslâm Literatüründe Nâmahrem

SALİHA GAYIR Öncelikle şu belirtilmelidir ki; Kur’an ayetlerinde yüce Yaratıcımız tarafından kadın erkek herkesi kapsayan emirler, kesinlikle insan fıtratıyla uyumludur. Din-i Mübin-i İslam’ın hiçbir emri yoktur ki, yaratılışla ahenk içerisinde olmasın. Zenginlerin vermekle yükümlü olduğu zekât emrinden tutun da kadınların tesettür emrine kadar her bir ilahi buyruk, bin bir çeşit hikmetlerle dolud...[Devamını Oku]

Namazın Çekirdekleri

HÂLENUR SERHAD Cenab-ı Hakk’ın ezeli ve ebedi sıfatları, Celali ve Cemali olmak üzere iki tür tecelliye sahiptir. Aslında bunlara kemali sıfatları da eklemek mümkündür. Kebir, Mütekebbir, Azim, Cebbar, Kahhar, Kadir, Kaviyy gibi heybet, azamet ve kahrı işmam eder tarzdaki isimler Celali’dir.

Dünya Mescidinin Minberi: MEDİNE

ARİF EMRE GÜNDÜZ Tarih Boyunca Medine Medine-i Münevvere şehri, Arab yarımadasının batısında, Kızıldeniz sahiline yaklaşık 130 km uzaklıkta ve Mekke’nin 350 km kadar kuzeyinde yer almaktadır. Havası güzel, toprağı ziraata elverişli ve hurmalıkları boldur. ?ehir su kaynakları bakımından zengindir. Ancak şehir merkezindeki kuyu sularının çoğunlukla acı olması sebebiyle, içme suyu daha güneydeki kuyu...[Devamını Oku]

Sünnet Yolu Tek Çâre

MUHAMMED CAVİD SARAÇO?LU Sünnet yolu tek çâre Kimin düşse kalbine Hakk aşkından kıvılcım Muhabbet gülşeninde bülbül nâlân olur Galiba gözyaşıyla yoğrulmuş hilkat-ı harcım

Kalbî Günahlardan Tevbe

CEMAL ER?EN Tevbe ve istiğfar deyince çoğunlukla aklımıza bedenen ve fiilen işlenen günahlar gelir de kalben işlediğimiz günahları hiç hatırlamayız bile. Büyük bir gaflettir bu aslında… Bu gaflet sebebiyle, büyük günahlara uzak duran ehl-i imanın dahi büyük bir manevî tehlikeyle karşı karşıya kalmaları mümkündür.

Kâtip Çelebi ve İlim-2

H. HALİT ATLI İlmin Engelleri Her hayırlı şeyin engeli olduğu gibi, büyük bir hayır olan ilmin de engelleri vardır. Bu engeller şunlardır:

Şifrenizi mi unuttunuz?