88. Sayı

Bediüzzaman Hazretleri ve Risale-i Nura Stratejik Bakış

Risale-i Nurlar ve Bediüzzaman özellikle sosyal bilimler konusunda irdelenecek çok şeyleri içerisinde barındırmaktır. Çünkü bu hareket, sadece dini bir hareket değildir. Aynı zamanda sosyolojik bir harekettir, kültürel bir harekettir. Bir dönüşüm ve ihya hareketidir.

Üstadın Hayatından… Nimetlere bakışı

Al-i İmran – 31. Ayet-i Kerime : (Habîbim, yâ Muhammed!) De ki: “Eğer Allah’ı seviyorsanız, o hâlde bana tâbi’ olun ki, Allah (da) sizi sevsin ve günahlarınızı size bağışlasın!” Çünkü Allah, Gafûr (çok bağışlayan)dır, Rahîm (çok merhamet eden)dir.

AMELLERİN ACİL NETİCELERİ

AMELLERİN ACİL NETİCELERİ En etkili terbiye yöntemleri ceza ve mükafattır . Hayra ve iyiliğe teşvik için sunulan mükafatlar ile kötüden yanlıştan dönmemize veya yaklaşmamamıza vesile olan cezalar  bizi motive edip istikamete yöneltir.

Pandoranın kutusu

“Kurgu, “muhatabını kendi içine hapseden” ve muhatabını gönüllü olarak hadsiz bir merak hissi ile cezbeden bir illüzyon.”

Kahraman anneler

Elleri kalem tutan, dili duada, kalbi hüşyar bir anne… İşte dünyayı değiştirecek insan. İnsanlığı asıl medeniyete sevk edecek olan. Bir anne yetiştirdiği ahlaklı bir nesil ile İslam kalasına bir tuğla örmüş olacak. Başta tesettür ve Kur’an’ın diğer emirlerini hayatına nakşetme gayretinde olduğu sürece, gençleri ve kadınları sekülerizme davet eden komitelerin çabalarını boşa çıkaracak.

Mülakat: Patani Destek Platformu

Sokaklarda çırılçıplak yerlere yatırılan genç Müslüman erkek ve kadınlar… Mescidlerde namaz esnasında işgal askerleri tarafından başlarından vurularak şehit edilen müminler… Onurları zedelenen, hakir görülen katledilen, dinlerine ve kültürlerine savaş açılan bir ülke Patani…

BEDİÜZZAMAN SAİD NURSİ HAZRETLERİ VE GENÇLİK

Bediüzzaman Hazretleri, gözünü ufka dikmiş ama sırtını asla tarihine dönmemiş, kökü derinlerde olan bir medeniyetin müntesipleri olduğunu her daim hatırlayan gençlik istemektedir.

“KALEME VE YAZDIKLARINA AND OLSUN!”

“Risale-i Nur’un mühim bir vazifesi, âlem-i İslam’ın ekseriyet-i mutlakasının yazısı ve hattı olan huruf-u Kur’aniyeyi muhafaza etmek” olarak tanımlanmıştır, Risale-i Nurlarda. Diğer taraftan “Risale-i Nur’a intisab eden zâtın en ehemmiyetli vazifesi, onu yazmak veya yazdırmaktır ve intişarına yardım etmektir. Onu yazan veya yazdıran, Risale-i Nur talebesi unvanını alır” denilmiştir.

ÜSTÂD

ÜSTÂD Cavid Saraçoğlu Nûr ordusunun sürûr-ı zî-şânıdır Üstâd Can mülkünün en sevgili cânânıdır Üstâd Yakûb dilinin Yûsuf-ı Kenân’ıdır Üstâd

KATİP ÇELEBİ VE İLİM

Katip Çelebi (1609-1657), Osmanlı devri Türk ilim tarihinin en büyük bibliyografyacısı ve coğrafyacısıdır. Sosyal ilimlerde dünyaca tanınmış ve birçok ilim dalında nitelikli eserler vermiştir.

NUR’UN İKİ ÜSTADI ARASINDAKİ HAYRETENGİZ MUHABBET

“Bu hakir talebeniz Hüsrev çok mütehammildir (dayanıklıdır); size gelen hastalıklarınızı kendinize değil Hüsrev’e tahmil ediniz (yükleyiniz). Hem Hüsrev bu istirhamının olsun, kabulünü çok ister. Ne olur ahir hayatınızda size gelen pek çok, pek büyük elemlerinizden bir parçasına olsun ortak olabilsem âh!” Hüsrev

HASED KÖTÜ AHLAKIN MEMBAIDIR

  Hased öyle kötü nefsani bir hastalıktır ki, bazı insanların küfre girmelerine, cemaat ve milletlerin ihtilaf ve tefrikaya düşmesine sebep olmuştur. Hatta iblisin bile Allah tarafından lanetlenip kovulması Âdem (as)’a hased etmesinden dolayıdır denilmiştir.

Şifrenizi mi unuttunuz?