85. Sayı

Bir sadakat abidesi: Ümmü Hani

İsmi hakkında muhtelif rivayetler olan Ümmü Hani’ye oğlu Hani’den dolayı bu ad verilmişti. Asıl ismi kuvvetli rivayetlere göre Fahite idi. Mekke’nin ileri gelen müşriklerinden Hübeyre İbni Amr ile evlenmiş; Amr, Hani, Yusuf ve Ca’de adında dört çocuğu olmuştu.

Üstad Hakkında Bilmediklerimiz-2

Hafızlığı Kardeşi Molla Abdülmecid hatıra defterinde şöyle der: “Kur’an-ı Kerim’i onbeş gün zarfında hıfzetti. Kamus-ul Muhitten altmış satırlık bir sahifeyi bir defa okumakla ezberine alırdı. Evet bu zat, gerek medrese, gerekse mekteb ilim ve fenlerinden ezberine aldığı metinleri, kitapları unutmamak için, daima ezberinden okuyup tekrarlamaya mecburiyeti vardı. Ezberinde bulunan metin...[Devamını Oku]

Modern Kadınlar

Kadın, ucuz tatminkâr özlemler, modern ölümsüzlük ve kaybeden tutku, sadakat ve zekânın türlü oyunları arasında sürüklenen bir mektuba dönüşüyor.

Risale-i Nurlar’ı Neşredeceğim

Risale-i Nurlar’ı Neşredeceğim Ümid ediyorum ki Ahmet Ammar’ın kıssası yeni nesle bir model olarak anlatılır. O sadece bana ait değil artık. Gidişiyle ümmetin oldu artık. İnanıyorum ki geride bıraktıkları yeni nesle motivasyon temin eder ve dünya hayatının gayesinin ahiret saadeti olduğu idrak edilir.

MISIR

Giriş Yazsısı: “Mısır, Nil’in bir armağanıdır” böyle demiş ünlü Yunan tarihçi Herodot.  7.000 yıllık kadim bir tarihi olan ülkenin yerleşimi, Nil hattı boyunca güneyden kuzeye doğru sıralanmaktadır.  Ülkenin en büyük ili Kahire’dir. Coğrafi konum olarak önemli bir yere sahip olan ülke, Afrika’nın kalbi olarak nitelendirilir. Bu sebepten ötürü, tarih boyunca; Antik Mısır, Roma...[Devamını Oku]

Ve ölü balık dirilirken…

Denizin 61 metre altında (Kehf: 61) “Denizde bir iz bırakarak yolunu tutmuş” tular, öyle bir yol ki; sanki bir ölü balık gibi 300 yıldır uyumakta olan bir milletin, bir ashabın, içinden geçtiği mağara gibi bir yol.

Uhud Gazvesi’nden Günümüze Dersler

“Hâlbuki (Uhud’da) iki ordunun karşılaştığı gün başınıza gelenler, böylece Allah’ın izniyle olup, mü’minleri ortaya çıkarması içindi. Bir de münâfıklık edenleri ortaya çıkarması içindi.” Âl-i İmrân Sûresi, 166-167

Hazret-İ Üstad ve Hayr’ul-Halefi’nin Tarihçe-i Hayatları

Rabbimize nâmütenâhî hamd ü senâlar olsun ki, yıllardır beklemekte olduğumuz Bediüzzaman Hazretleri ile Hüsrev Efendi Üstadlarımız’ın tarihçe-i hayatlarını geçtiğimiz ay yayınlamak nasib oldu. “Bediüzzaman Said Nursî ve Hayru’l-Halefi Ahmed Hüsrev Altınbaşak” adını taşıyan bu kitab, Hayrât Vakfı Camiası’ndan geniş bir heyetin iştirâk ve himmetleriyle on yıla yakın bir malzeme toplama çalışması ve ...[Devamını Oku]

DUÂ İKLİMİNE MUKADDİME

Bütün mevcudâtta sebeb-i medih ve senâ olan kemâlât O’nundur. Öyleyse, hamd dahi O’na aittir. Ezelden ebede kadar her kimden her kime karşı gelen ve gelecek medh ü senâ O’na aittir. Çünkü sebeb-i medih olan nimet ve ihsan ve kemal ve cemal ve medâr-ı hamd olan herşey O’nundur, O’na aittir.

DUÂDA TEVESSÜL

Sözlükte “bir aracı vasıtasıyla maddi veya manevi derecesi yüksek birine yaklaşmayı arzu etmek, iyi amellerle Allah’a yaklaşmayı ummak” anlamında ki ‘vesl’ kelimesinden türeyen tevessül: Bir Müslüman’ın işlediği salih amelleri, Hz. Peygamber (sav)’i yahut velileri vesile yaparak Allah’a yakın olmaya çalışmasını ifade eder.1

RİSÂLE-İ NUR’DAN VECİZELER Hazırlayan

Kelime-i ?ehadete Dair ا?شْه?دُ ا?نْ لا? اِلٰه? اِلاّ? اللّٰهُ [1]Yani: Hâlık ve Rezzak, ondan başka yoktur. Zarar ve menfaat, onun elindedir. O hem Hakîm’dir, abes iş yapmaz. Hem Rahîm’dir; ihsanı, merhameti çoktur.[2]

Soframızdaki gizli alkole dikkat!

Dr.Hüseyin Kâmi Büyüközer / GİMDES Başkanı Sadece şişedeki alkol zarar vermiyor. Yediğiniz ette, çikolatada, kahvede, kuruyemişte dahi alkol kullanılabilmektedir. Hem de etiketlere yazılmadan ve kimsenin haberi olmadan!

Şifrenizi mi unuttunuz?