83. Sayı

Yeni Yüzyılda İslâm’ın Sancağı: İttihâd’ı İslâm

Yeni yetişen genç neslin İttihâd-ı İslâm bilinci içinde olması, Kisra’nın saraylarının yıkılacağı, Avrupa’nın yaktığı 300 yıllık ateşin söneceği anlamına gelecektir. O zaman Müslümanların nazarından kaçmaması gereken en önemli esaslardan birisi de şudur; fikrî ittihâdın büyük düşmanlar tarafından engellenmeye çalışıldığı kesin bir hüküm mesabesindedir.

Din Eğitimi Üzerine

Resûl-ü Kibriya Efendimizin (asm); “Çocuğun tertemiz fıtrat üzere yaratıldığı hâli, konuşma çağına kadar devam eder. Sonra anne –babası onu ya Yahudi ya Hıristiyan veya Mecusî yapar.”diye buyurmaktadır. İşte bu nedenle Ashâb-ı Kiram çocuklarına kelime-i tevhidi yedi kere söyleterek öğretmeye çalıştıklarını bilmekteyiz. Ve yine Fahr-i Kâinat (asm) “Çocuklarınızı üç hususta yetiştirin; Peygamber sev...[Devamını Oku]

Yâ Allah

Yâ Allah Yer gök zikreder Hû Hû diye, Âlemlerin Rabbisin, yaratıcımız Sensin, Aşk ile geldik huzuruna, her gün beş vakitte,

Peygamberim

Peygamberim En güzel ahlâkla, nurla bezenmiş Din-i İslâm bir olup O’na özenmiş Küfrün ordusunu Kur’ân’la yenmiş Hakka yar, bana yar Peygamberim.

ULUSLARARASI 4.HELAL VE SA?LIKLI ÜRÜNLER FUARININ ARDINDAN.. Uluslararası fuar ve konferans  çalışmaları ile ‘TEK SES TEK YÜREK” birliğini hedefleyen GİMDES,  bugün Türkiye’de uluslararası platformda helal gıda konusunda söz sahibi olacak bir noktaya gelmiştir.GİMDES’in desteği ile gerçekleştirilen CNR eşliğindeki 4.Uluslararası Helal ve Sağlıklı Ürünler Fuarı mehter marşları ile açıldı.

ULUSLARARASI HELAL VE TAYYİB ÜRÜNLER KONFERANSI ARDINDAN

ULUSLARARASI HELAL VE TAYYİB ÜRÜNLER KONFERANSI ARDINDAN HELAL VE TAYYİB BİR YA?AM İÇİN HEP BİRLİKTE TEK SES TEK YÜREK!..

ULUSLARARASI HELAL VE TAYYİB ÜRÜNLER KONFERANSI GİMDES’İN  ORGANİZASYONU İLE GERÇEKLE?Tİ 6.Uluslararası Helal ve Tayyib Ürünler Konferansı, 7 Eylül 2013 tarihinde İstanbul’da  GİMDES’in ev sahipliğinde gerçekleşti. Konferans  programı  üç oturum şeklinde yapıldı.

Arnavutluk: Balkanlarin Kalbi

En ağır komünist diktatörlük rejiminden geçmiş olan Arnavutluk, günümüzde kendi ayakları üzerinde durabilmekte, fakat siyasi birleşme eksiği, ekonomik güçsüzlük, kültürel, ahlaki ve dini dağınıklık, Kosova, Makedonya ve Çamriya (Yunanistan)’da yaşayan Arnavutlar için bu bölge (Arnavutluk) az da olsa önemini yitirmiştir. Bugün Arnavutluk, NATO üyesi ülke olmakla birlikte, Balkanların jeopolitik kon...[Devamını Oku]

Bizler yokluk karanlıklarından çıkarılarak hayat hakkı verilmekle insaniyet mertebesine yükseltilmişiz. Önümüze türlü türlü nimet sofraları açılmış. Bu nimetlerden hem istifade hem de lezzet için göz, kulak, dil ve mide gibi zâhirî duygularla mücehhez kılınmışız. Ayrıca akıl, kalp, ruh ve birçok latifeler de bâtınî duygular olarak ihsan edilmiş.

Balkan İşbirliği Projesi

Balkanlarla Sürekli İşbirliği ve Temas projesi Nisan ayında Balkanlarla olan ilişkilere ivme kazandırma amacıyla çok boyutlu ve çok yönlü olarak başladı. Geçen altı aylık zaman içerisinde Proje Yürütme Kurulumuz Kosova, Makedonya, Arnavutluk, Karadağ, Bosna Hersek ve Sırbistan’a ziyaretler gerçekleştirerek incelemelerde bulundu.

KUTLU YOLCULUK: HAC

Kuran-ı Kerim de Al-i İmran Suresi ayet:96-97 de, Muhakkak ki mübârek ve âlemlere bir hidâyet olarak insanlar için kurulan ilk ev (ilk ma’bed), elbette Mekke’deki (Kâ’be)dir. Orada apaçık alâmetler, İbrâhîm’in makamı vardır. Oraya giren ise emniyette olur (ona dokunulmaz). Hem ona, (oraya gitmek için) bir yola gücü yeten bir kimsenin o evi (Kâ’be’yi) haccetmesi, insanlar üzerinde...[Devamını Oku]

Şifrenizi mi unuttunuz?