78. Sayı

Bir saliha hanım: Ümmü Mabed

Tozu dumana katan rüzgâr şu kuraklığı da savurup götürseydi ya. Annelerin endişeli bakışlarını, çocukların açlıktan dökülen gözyaşlarını…  Sonraları Amu’r-ramade adı verilecekti bu yıllara.

Bahar Ve Haşir

Kur’an-ı Hakim, dört temel esas üzerine icazını beyan eder: Tevhid, Cenab-ı Hakkın varlığının ve birliğinin ispatı ve izahı, Nübüvvet, peygamberlik mevzuu, Haşir, bedenlerle birlikte ihya ve adalet…

Beşinci dalda birinci meyveyi yerken… / Ahmet Sait NAS

Beşinci dalda birinci meyveyi yerken… / Ahmet Sait NAS Allah’ın bize vermiş olduğu sevmek duygusunu, mecazî aşk açısından düşünürsek anlarız ki bu kadar yoğun ve yüksek bir duygu, fâni olan bir insana lâyık olamaz. Bu çeşit bir sevgi karşı tarafa da ağır gelir ve maşuk da bu durumdan rahatsız olur. Yani iki damlaya derya gibi muamele edilmez!

Güzide bir yadigâr; dünya içinde dünya

Güzide bir yadigâr; dünya içinde dünya / Habib AKAL Ulu Câmi, Osmanlı Devleti’nin dördüncü hükümdarı Yıldırım Bayezıd tarafından mimar Ali Neccar’a 1396-1399 yılları arasında yaptırılmıştır. Rivayete göre Sultan, Niğbolu Zaferi öncesinde savaşı kazanmak için Allah’a yalvarmış ve 20 câmi yaptırmayı adamıştı.

Resûlullah’ı (asm) Sevmek

“O hâlde kim Allah’a ve Resûl’e itâat ederse, işte onlar; Allah’ın kendilerine nîmet verdiği peygamberler, sıddiklar, şehidler ve sâlih kimselerle beraberdirler. Hem işte onlar, ne güzel arkadaştırlar! (Nisâ, 69)”

Resul-ü Ekrem’in (asm) pek yüksek makamı

Hazret-i Resul-ü Ekrem (asm) Kur’an’ın, “Biz seni ancak âlemlere rahmet olarak gönderdik”(1) ifadesiyle herkese ve her şeye bakan küllî bir hayrı ve bir rahmet ciheti bulunan ve bu cihetle insanlığın diğer mahlûkat karşısında iftihar kaynağı olan en yüce bir resuldür.

Çocuğunuzun üstün zekâlı olmasını ister misiniz?

“Bir dil ne kadar fazla kelime ihtiva ederse o dili konuşan millet o derece “akıllı”, bir insan ne kadar fazla kelime bilir ve kullanırsa o nispette “zeki” olur.

Toplumun önemli bir kısmı gençlerdir. Eğer İslâm’ın verdiği terbiyeyi almayıp cehennem azabını hatırlamazlarsa dünyayı bir zindana çevirirler. Her tarafta hırsızlık, ahlâksızlık, adam öldürme olayları artar.

Osmanlı İmparatorluğu’nda hukuk sistemi

Osmanlı Devleti’ni altı asır boyunca ayakta tutan unsurların en başında kurmuş olduğu hukuk sistemi gelir. Bir devletin devam etmesi, halkı tarafından benimsenmesi, adaletli bir hukuk sistemi uygulamasıyla mümkündür.

İhtiyarlık kemâlat mevsimidir

Günümüzde, pek çok kavram gibi “ihtiyarlık” kavramı da kökenindeki derin anlamları yitirmiş, kimi gâfiller tarafından hakaret ya da küçümseme anlamında kullanılmaya başlanmıştır.

Üç yüzlü dünya

Bereketli mahsuller alabilmemiz ve kârlı bir ticaret yapabilmemiz için dünyada; Bedîüzzaman Hazretleri dünyanın iç  yüzünü  tasvir etmiş ve “üç yüzlü”dür demiştir dünya için. Fen Bilimleri açısından da insan, yaratılmışların en mükemmelidir. Hayret verici bir düzen ve planlama içindedir..

Şifrenizi mi unuttunuz?