76. Sayı

Bir samimiyet ölçüsü: İnfak ve sadaka

“İnfak kelimesinin lügatteki anlamı, nafaka vererek ihtiyaç sahiplerinin ihtiyaçlarını karşılamaktır. Kur’an-ı Kerim’de yardımlaşma, dayanışma, fakiri görüp gözetme, ihtiyaç sahiplerinin ihtiyaçlarını giderme gibi manalarda kullanılmıştır.

Seccadem, aşkım ve ben / Baki EVKARALI

Seccadem, aşkım ve ben / Baki EVKARALI Ellerim bağlı yalan dünyada, Haramı nasip etme, ayırma helalden, Sen bakmazsın makamıma, parama, Kirlenen ruhu düşen alnımla temizle seccadem

“Çevresini ve dolayısıyla dünyayı kendisine verilmiş bir nimetler topluluğu olarak gören medeniyet anlayışımızda, arza en az müdâhale ile şehirler kurulmakta ve inşa edilmekteydi.”

Risale-i Nur’da Isparta ve Isparta Kahramanları

Isparta, ehl-i imanın manevî imdadına gönderilen Risale-i Nur Külliyatının telif edildiği merkezdir. Isparta, İslâm milletinin, hususan Anadolu halkının başına gelen dehşetli bir dalâlet ve dinsizlik cereyanına karşı, Kur’andan gelen bir hidayet nurunun, bir saadet güneşinin doğduğu topraklardır.

Barış ile Savaş

Barış: Selam! Savaş: Selam! Barış: Ne haber? Savaş: Eyvallah, sağolasın. Senden?

Tevâzu

  Peygamberimiz (asm) Cebrail (as) ile oturuyordu. (Peygamberimiz) semaya baktığında bir meleğin indiğini gördü. Cebrail (as) “Bu, yaratıldığı günden şu ana kadar yeryüzüne inmemiş olan bir melektir.” dedi. O melek indikten sonra Peygamberimize hitaben “Ey Muhammed! Rabbin beni sana gönderdi ve “Seni kral bir peygamber mi yapmamı istersin, yoksa kul bir peygamber mi yapmamı istersin?” diye so...[Devamını Oku]

Bedîüzzaman Hazretleri’nin Kastamonu hayatına farklı bir bakış

Bedîüzzaman Hazretleri’nin hayatının da neredeyse 30 yılı sürgünlerde geçmiştir. Bu yazıda Kastamonu mecburî ikameti anlatılacaktır. 1936 yılının Mart ayında Bedîüzzaman Hazretleri Eskişehir hapishanesinden çıktıktan sonra Kastamonu’ya mecburî ikamet (sürgün) için gönderildi. Üstad 59 yaşındaydı.

“Mekke, Medine, Kudüs müşerref; Isparta muvazzaf”

Isparta Valisi Memduh Oğuz: “Mekke, Medine, Kudüs müşerref; Isparta muvazzaf” “Lillâhilhamd şu Isparta vilayeti, eski zamanın ?am-ı ?erifi’nin mübarekiyetini ve Âlemi İslamın Medrese-i Umimisi olan Mısır Camiül Ezheri mübarekiyeti nevinden (kuvve-i imaniye ve salabeti diniyye cihetinde) bir mübarekiyyet makamını Risâle-i Nur vasıtası ile kazanarak, ve bu vilayette imanın kuvveti la’kaytlığa ve iba...[Devamını Oku]

Talut, Calut Ve Hizmetimiz

Tâlut askerlerle beraber ( cihad için) ayrılınca, biliniz ki Allah sizi bir ırmakla imtihan edecek. Kim ondan içerse benden değildir. Eliyle bir avuç içen müstesna, kim ondan içmezse bendendir, dedi.

Üstad Bedîüzzaman

Suçu neydi ki O’nu şehir şehir dolaştırdılar Hapse atmak için inceden inceye araştırdılar Yemeğine zehir katıp öldürmeyi kararlaştırdılar Hayatı zindanlarda geçen “Üstad Bedîüzzaman”.

Isparta

“Isparta Kahramanları” başlıklı 76. sayımızla huzurlarınızdayız. ?ehirlerin kendine mahsus ‘ruhu’, ‘kokusu’, ‘sıfatı’ vardır. Fârâbî, ‘el-Medinetü’l Fâzıla’yı bu tespitten yola çıkarak telif etmiştir. ?ehircilik, hemşehricilik bir ‘asabiyyet’ alametidir şüphesiz.

Şifrenizi mi unuttunuz?