75. Sayı

Aydın Veya Mütefekkir Kimdir?

Aydın Veya Mütefekkir Kimdir? / Gökşin CİHANGİRO?LU Yeryüzündeki hep mücadele eden iki silsileden birinin ucunu tutan felsefenin ürettiği tamamen dünyevî, çıkara dayalı, halktan kopuk ve tepeden-inmeci “aydın”dan farklı olarak; öteki ucu tutan “nübüvvet” silsilesinden süzülerek gelen bütün insanlığı kucaklayan, tefekkürü esas alan, maddî çıkardan uzak, fıtrî değişmeyi gözeten ve gerçek mânâda insa...[Devamını Oku]

2012’NİN EN ÖNEMLİ KÜLTÜR HAREKETİ

Bazı farkındalıklar insan hayatında çok önemli olabiliyor. Son zamanlarda bu farkındalığı yakalayanların hayatında -çok şeyler değişti denecek- müspet gelişmeler gözlemledik. Etraftan bu konuda birçok haberler geliyor kulağımıza. Teşekkür eden, Allah razı olsun diyen insanların sayısı hiç de az değil.

Tembellik, Tenperverlik, Vazîfedârlık

“İnsî ve cinnî şeytanlar, İslâm, Kur’ân ve îman hizmetinde kalbi sarsılmaz, bağlılığı kuvvetli, samimî ve gayretli birini gördükleri zaman, bu şekilde hizmete bağlı olanları dâvâlarından döndüremeyeceklerinin farkında oldukları için farklı farklı noktalardan saldırıya geçerler.”

RİSALE-İ NUR’DA KAVRAMLAR-1: TEVHİD

Konu başlıkları; Tevhid nedir? Tevhid ilmi nedir? Tevhid İlminin Faydaları nelerdir? Tevhidin ispatı nedir?

Mısır’ın Manevi Büyükleri

Ümmü’d-dünya (dünyanın anası) diye isimlendirilen Mısır, yaklaşık yedi bin seneden bu yana yüzlerce kavmi, kabileyi ve milleti sinesinde barındırmış, birçok devletin kurulup yıkıldığı yaşlı bir ülkedir.

KİTAPLARIN GÜCÜ?

İslâmi edebiyat nasıl olmalı? Müslüman yazar, bize İslâmi şeyler telkin edeceği zaman, bizim hissettiklerimizi hissetmeli, merakımızı tahrik etmeli, eğlendirmeli, güldürmeli, cesaretlendirmeli, korkutmalı, düşündürmeli, sorgulamalı, toplum yapısı ve hayatın zorluklarına karşı orijinal tesbitlerde bulunmalı ve çözümler üretmeli.

Makam… Her insanda az çok bulunan arzulardan biri, belki önde geleni. İnsan önce kendini sevdi; sonra kendisiyle birlikte olana, olmasını arzu ettiğine yani makama sevdalandı.

Kadın beyinin izni olmadan dışarı çıkamaz. Evet, bilindiği gibi, eşlerin arasındaki itimat ve sadakat, saadet ve huzurun devamına vesiledir.  O itimat ve sadakati kırabilecek bütün hareketlerden sakınmak gerekir. Beyinin iznini almadan dışarı çıkıp gezen bir kadın, Saliha bile olsa, beyinin evhamlanmasına ve aradaki irtibat ve sadakatin zedelenmesine sebeb olabilir. Cenab-ı Hakk, sonsuz şefka...[Devamını Oku]

Korkuyu yönetebilme sanatı

Korku, Cenâb-ı Hak tarafından insan tabiatına konulan güçlü ve önemli bir duygudur. Hayatı korumak, var olmak, ayakta kalmak ve varlığı devam ettirmek gâyesiyle verilmiştir.

Beşinci Desise: Enaniyet

İmtihan gereği her insanda ene vardır. Dolayısıyla her insanın ona mağlup olma riski ve potansiyeli de vardır. Bu itibarla meseleyi başkaları üzerinden değil de daha çok nefsimiz üzerinden değerlendirirsek enenin tuzağına düşmemiş oluruz. Aksi halde başkalarının hatalarını sıralarken kendi hatalarımızı setrederiz ki imtihanımız açısından tehlikeli olan da budur.

“ Sevgiden, tortulu bulanık sular arı-duru bir hale gelir. Sevgiden, dertler şifa bulur. Sevgiden, ölüler dirilir. Sevgiden, padişahlar kul olur.”

Hidayet güneşi altında daima mağlup olan küfür ve teşvikçisi şeytan bin senedir âletlerini toplamış ve son asırda var gücüyle insanlığa hücum etmiştir. Bu hücumlara karşı Allah “O hâlde içinizden, hayra dâvet eden ve iyiliği emredip kötülükten men eden bir topluluk bulunsun! Ve işte kurtuluşa erenler, ancak onlardır.” (Âl-i İmran, 104) buyurarak insanları hidayete çağıran bir topluluğun bulunmasın...[Devamını Oku]

Şifrenizi mi unuttunuz?