72. Sayı

Mescid-i Nebevî

Mescid-i Nebevî’nin inşâsına,Peygamber Efendimizin (asm)Medine’ye hicretiyle birliktebaşlanmış ve kısa müddette bitirilmiştir.İnşasında Resûlullâh(asm) bizzat bir işçi gibi çalışmıştır.

Bediüzzaman’ın seyyidliği

Bediüzzaman Hazretleri, Resul-üEkrem (asm)’ın mübarek neslindengelen bir seyydir ve Âl-iBeyt’e mensubdur.

Herkesin okuyabileceği kitap

Herkesin, her kitabı okuması mümkün müdür? Herhalde bu soruya evet cevabını verebilecek hiçbir kimse yoktur. Zira insanların hepsi okumayı bilmez. Okuma bilenlerin hepsi dünya üzerindeki diğer dillerin tamamını bilemez. Sâdece anadilindeki ve bildiği diğer dillerdeki kitapları okuyabilir.

Yalan, Allah’ın kudretine iftirâdır

İşlenen bir suçun veya günahın, dünyevî cezasından kurtulmanın en alçakça ve en kolay yolu, yalan söyleyerek kendini aklamaktır.Başı sıkışan veya zor durumda kalan birinin, bu halden kendini kurtarabilmek için mürâcaat edeceği en nâmerd ve en kolay yolu, yalan söylemektir.

İslam’da işçi-işveren münasebetleri

GİRİ?“İslâm iktisadının konularını iki safhada ele almak mümkündür. Birincisi “geçiş dönemi İslâm iktisadı”, ikincisi “ideal İslâm iktisadı”dır. Geçiş dönemi İslâm iktisadı çağdaş hayatı bir veri olarak alır ve buradan hareketle İslâm ilkelerinin nasıl gerçekleşebileceğini araştırır.”2 İdeal İslâm iktisadında varlığı tartışılabilecek birçok konu, geçiş dönemi İs...[Devamını Oku]

İslâm ve felsefe (Târihî bir bakış)

İnsan bu kâinata gözünü açtığından itibaren kendi mâhiyeti, çevresi ve yaşamın gâyesi üzerinde düşünmeye başlamıştır. Kendi aklına dayanarak ürettiği düşüncelerin ve bulduğu cevapların târih boyunca birikimi onun felsefe faaliyetidir.

Günah bağımlılığı

Yusuf telefonun sesinden irkilmesiyle gözlerini zor da olsa açmayı başardığında, saat gecenin yarısını geçmek ile geçmemek arasında kıvranıyordu.

Hoşgeldin 1434

Fetihler ve hüzünler ayı Muharrem geldi çattı yine…Miladi 15 Kasım’da Hicri 1434’e merhaba diyeceğiz.Bu şu demek: 1446 yıldır Muhammedi tebliğe, Kur’ani mesaja muhatap beşeriyet. Veya bugünden baktığımızda, 1446 senelik muhteşem ve köklü bir geçmişe sahip İslam âlemi.

Şifrenizi mi unuttunuz?