71. Sayı

Medine-i Münevvere

Medine-i Münevvere şehri, Arab yarımadasının batısında, Kızıldeniz sâhiline yaklaşık 130 km. uzaklıkta ve Mekke’nin 350 km. kadar kuzeyinde yer almaktadır.

Yavuz Sultan Selim’in nedimi Hasan Can’ın oğlu olarak 1536’da İstanbul’da dünyaya gelmiştir. Saadeddin Efendi, ?eyhülislâm Ebusssuud Efendi’den mezun olarak yüksek tahsilini tamamladı.

Sevgi mûcizedir

قُلْ اِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّون? اللّه? ف?اتّ?بِعُونِى يُحْبِبْكُمُ اللّٰهُ Bedîüzzaman Hazretleri bu âyet-i kerimeyi mealen şöyle izah eder: Âyetin îcaz denilen sözü kısa kesmesinde bir mûcize vardır. Çünki çok cümleler, bu üç cümlenin içine yerleştirilmiştir.

Dünyanın merkezi Kabe ye yolculuk

?EHİRLERİN ANASI MEKKEKâbe, bütün dünya Müslümanları tarafından yeryüzünde en kutsal kabul edilen mekândır. Arap yarımadasındaki “Ümmü’l-Kura – ?ehirlerin Anası” olarak bilinen Mekke’de bulunan Mescid-i Haram’ın ortasında yer almaktadır.

Yeni yıla doğru…

Önce 1433’e, sonra 2012’ye veda edeceğiz. Yedi yıla yakındır sizlere daha kaliteli bir dergi takdim etmek için gayret ediyoruz.

Kadirşinaslık

PEYGAMBERİMİZ VE KADİR?İNASLIKKadirşinaslık, insanlara kıymet verme, değerlerini bilme ve ona göre muamele etmek demektir. Peygamberimiz (asm) kadirşinas bir zâttı. O, muhataplarına o kadar kıymet veriyordu ki bütün sahâbeler “En çok beni seviyor” düşüncesini taşıyordu. O’nun yanında zenginle fakir ayrımı yapılmazdı.

Herkes Beş Dakika ‘İnâyet’i Düşünsün

İNSANModern dünya, insana -kuruntu/vehim anlamında- olanın dışında bir özellik/fonksiyon yükledi ve insanı zora soktu. İnsan bu yükün altına girdi; çünkü insanda yaratılıştan gelen bir fonksiyon ‘benlik’ bulunmakla birlikte ‘nefs-i emmare’ bu durumdan hoşnut oldu.

Bedîüzzaman ve çalışma hayatı

HER?EY DİKKATLE İ?İNİ YAPIYORBütün dinlerde önce var oluş problemi çözülür. Düşünceler imar edilir. Bir Yaratıcı tasavvuru ortaya konur. Eğer zihninizde bir Allah tasavvuru ve buna dayalı olarak adalet düşüncesi yoksa elinizde tuttuğunuz terazinin pek anlamı yoktur.

Şifrenizi mi unuttunuz?