70. Sayı

Cemerât

Hacıların Kurban Bayramı günlerindeMina’da attıkları küçük taşlarınher birine ve bu taşların atıldığıüç ayrı cemrin hepsine birdencemerât denir.

Suriye ve Arakan dua ve yardımlarınızı bekliyor!

1433 senesinin son kısmına dâhil olurken İslam âleminin muhtelif yerlerindeki kardeşlerimizin maruz kaldığı zulüm, bilhassa Suriye ve Arakan’da bir süredir devam eden hadiseler bizleri ciddi manada üzmekte ve düşündürmektedir.

İslâm ahlâkındaki zaafiyet (Amel boyutundaki gevşeklik)

İnsanlığı yönetmek, beşere önder olmak rolünün ve ümmetin mecdinin geri alınması için İslâm Birliği zarurîdir. Bunun gerçekleşmesi ümmet için dünya ve âhiret saadetidir.

Öğrenimde Bediüzzaman modeli

METODOLOJİNİN ÖNEMİİnsanlar amaçlarına ulaşmak veya bir meçhulü keşfetmek istediğinde rastgele hareket ettikleri takdirde arzularına kavuşmaktan mahrum olurlar. Hedefe ulaşmak doğru yöntemlerin rehberliğinde mümkündür.

Târihten günümüze ittihâd-ı İslâm

Nüzulü ile âlemi nurlandıran Kur’ân-ı Azimüşşan; insanın en­fü­sî, yani iç âleminde, nefsinde, aklında, kalbinde ve ruhundaki dertlerine deva, bütün ihtiyaçlarına yegâne çâredir.

Siyasî ve ekonomik bütünleşme: İslâm Birliği’nin meyveleri

İslâm Birliği bütün Müslümanları ilgilendiren çok önemli bir konudur ve İslâm Birliği sâdece politik ve ekonomik konulara bakmayıp; dünya hayatının bütün alanlarını yelpazesi içine alıyor, toplumsal hayatın tüm alanlarını kapsıyor.

Neydi Âdem’in sinesindeki sır?

Allah, kâinat ve zemini çeşitli safhalardan geçirdikten sonra nefis taşıyan bir kul yaratmak istedi. Kâinat muhteşem bir sergi ve seyrangâhtı. Onda, cennetin lezzet ve manzaralarının küçük mikyaslarını derc etmişti.

Şifrenizi mi unuttunuz?