69. Sayı

1433 Ramazan-ı ?erifine 69. sayımızla birlikte vâsıl olduk çok şükür…Binlerce sayfa telif ve araştırma neşrettiğimiz İrfan Mektebi vesilesiyle, ilim dünyasının koridorlarında hep beraber seyahat ede geliyoruz yıllardır. İlmi birikime katkıda bulunmak kolay iş değildir; zor olduğu için de kıymetlidir hiç şüphesiz.

Örnek Nur Talebesi Husrev Efendi

Husrev Efendi, Risâle-i Nur hiz­me­tine intisap ettikten ve Bedî­üz­zaman Hazretleri ile tanıştıktan sonra, çok kısa bir zamanda Nur hizmetinde fevkalâde terakki etti.

Sâbikun bi’l-hayrat

Âlemlerin Rabbi olan Allah (cc), tevhid inancını dünya var oldukça muhafaza edecek olan Habibi Peygamber Efendimiz (asm)’in ümmeti için şöyle buyuruyor “Sonra biz o kitabı kullarımızdan seçtiğimiz kimselere [Muhammed’in (asm) ümmetine] mîras olarak verdik.

Mescid-i Hayf

Mina’da birinci cemrenin (küçük şeytan) hemen yakınında yer alan Mescid-i Hayf, Peygamber Efendimiz’in (asm) Veda Hac­cı’nda çadır kurduğu ve cemaatle namaz kıldırdığı yerde inşa edilmiştir.

Ehl-i îmanı birbirine bağlayan nurânî râbıtaları bilmemek ve meslek ve meşreb taassubu

Bedîüzzaman Hazretleri, bütün hayatı boyunca mü’minler arasındaki bağların güçlenmesi için çalışan bir İslâm kahramanıdır. O, “Hep birlikte Allah’ın ipi olan Kur’ân’a sımsıkı sarılın ve parçalanmayın.” âyetine hayatıyla âyine olarak Müslümanları birleştiren, bütünleştiren dinamiklere kuvvet kazandırmak için risâleler telif edip İttihad-ı İslâm’ı; bir ideal...[Devamını Oku]

İslâm Dünyası’nın birlik noktasında mevcut hâli

Bu sunumda İslâm âleminin yakın geçmiş ve günümüz problemleri incelenecek, problemlerin dikkatlice tahlili için çalışılacaktır. Çalışmamız aşağıdaki beş başlıklardan oluşmaktadır:

Şifrenizi mi unuttunuz?