67. Sayı

İslâm dünyasında meşveret ve şuranın önemi

Geçtiğimiz ay Ankara’da Hayrât Vakfı olarak bir sempozyum gerçekleştirdik. Konu İttihad-ı İslâm’dı. Ehl-i tevhidin öne çıkması gereken en önemli özelliği birlik, bir kez daha bu vesileyle vurgulanmış, altı çizilmiş oldu.

İttihad-ı İslâm’ın lüzum ve ehemmiyeti

BATININ VE MÜSLÜMANLARIN BUGÜNKÜ DURUMUAzametli bahtsız bir kıt’anın, şanlı tali’siz bir devletin, değerli sahibsiz bir kavmin reçetesi; ittihad-ı İslâmdır.

Kur’ân ve kâinat kitabındaki şifre: Tevâfuk (6)

Risâle-i Nur eserlerinde tevâfuk bazen intizam kelimesiyle, bazen tenasüp (uyum), kimi yerde mizan (ölçü), pek çok yerde de muvâzene (denge) kelimeleriyle ifâde edilir.

“Burada Her Suâle Cevap Verilir, Her Müşkil Hâlledilir, Fakat Suâl Sorulmaz”

Bedîüzzaman Hazretleri, 1907 senesinde Doğu Anadolu’da Medresetü’z-Zehra nâmında bir dârülfünûn (üniversite) açmak veya Van, Bitlis ve Diyarbakır’da dârülfünûn derecesinde bir medrese kurulmasına çalışmak için İstanbul’a geldi.

Sual: Miracın hakikati nedir? Miraç deyince ne anlamamız gerekir?

Cevab:xMiraç, Peygamber Efen­di­miz’in (sav) mânevî makamlarda ve kemalat mertebelerinde yükseldiği mânevî bir seyahattir. Yani sıradan bir yolculuk değil, bir terakki, manevî bir yükseliştir.

Milliyetçilik

Allah bizi neden farklı dillerde, farklı renklerde, farklı milletler olarak yarattı?“Ey insanlar! ?üphesiz ki biz, sizi bir erkek ve bir dişiden (Âdem ile Havva’dan) yarattık. Birbirinizi tanımanız için de sizi, milletler ve kabileler kıldık.”

Eğitimde reform: Medresetü’z-Zehra

Mevzuya şöyle bir sualle başlayalım: Türkiye’nin ve âlem-i İslâm’ın en önemli meselesi nedir? Âlem-i İslâm bu önemli problemi hangi yöntemlerle, nasıl çözecektir?

Her Sahada Her Ölçekte Birlik

Bir mübarek mevsime daha eriştik; sonsuz şükürler olsun!67. sayımızda, ‘İslâm âleminin birliği’ konusunu dosyamıza taşıyarak huzurlarınızdayız.

Şifrenizi mi unuttunuz?