66. Sayı

Mukaddes Pazar’da Tebliğ Seferberliği

Kim ki ‘şeb-i yeldâ’yı hakkıyla değerlendirdi, nesîm-i bahar ona müjdeci ve mübarek oluyor. Tebliğ ve davet faaliyetleri, iman ve Kur’ân hizmetleri sür’at kazanıyor baharın haşri andıran velûd ve mümbit arazisinde.

Yardım dileme gerçeği-3

İtikat ve esbab dairesi noktasından ve rububiyet ve ubudiyet alanına göre insanların yaptıklarını ve yaşadıklarını tahlil etmeye çalışacağız. Yaşayanlardan ve ölenlerden bir şey dilemek veyahut onları şefaatçi yapmanın dinimize göre ölçüsü nasıl olmalıdır?

Tebliğ usulü

Genç kardeşlerimiz, “İnsanlara dinî konuları anlatırken nelere dikkat etmeliyiz?” diye soruyorlar. Tebliğ konusu kısa bir zamanda bütün yönleriyle ele alınabilecek bir konu değildir.

Medyanın tebliğde rolü

Rabbimiz Âl-i İmran Sûresi 114. âyette Müslümanları “Al­lah’a ve âhiret gününe îman ederler, hem iyiliği emreder, kötülükten men ederler ve hayırlı işlerde birbirleriyle yarışırlar!” ifâdeleriyle tanımlamaktadır.

Şifrenizi mi unuttunuz?