60. Sayı

Hafızanın Yeniden İhyası “YAZI VE DİL”

Osmanlıcayı öğrendiğimizde bunun bize dönüşü  ne şekilde, nasıl olacak?  “Bir kere kelime dağarcığımız genişleyecek. Siz bugün sıra-dan okumuşların öğrenemediği 2-3 bin kelime daha öğrenseniz, unutulmuş, eskimiş diyelim, sizin eski metinleri okuma ka-pasiteniz artmayacak mı, artacak.

اًقوُه?ز ?نا?ك ?لِطا?بْلا ?ّنِإ ُلِطا?بْلا ?ق?ه?ز?و ُّق?ْلا ءا?ج ْلُق?و”(Habibim Yâ Muhammed!) Yine de ki ‘Hak geldi, bâtıl zâil oldu! ?übhe-siz ki bâtıl, yok olmaya mahkûmdur.” (İsra, 81)

O’nun (asm) ahlâkı

Peygamber Efendimiz (asm), Kur’ân ahlâkını hayâtına her cihetle ve noksansız  tatbik  etmiştir.  İşte  Ashâb-ı Kirâm aracılığıyla günümüze dek ula-şan bu Ahlâk-ı Nebeviye’den denizde katre misâli birkaç örnek:

Risâleler niçin el yazısıyla neşredildi?

Bedîüzzaman  Hazretleri’nin  Isparta’ya sürgün edildikten sonra telif ettiği ilk eseri, Haşir Risâlesi olmuştu. Bu risâleyi, 1928 yılında İstanbul’a göndererek henüz harf inkılâbı yapılmadığı için İslâm harfleriyle tab ettirdi.

اًقوُه?ز ?نا?ك ?لِطا?بْلا ?ّنِإ ُلِطا?بْلا ?ق?ه?ز?و ُّق?ْلا ءا?ج ْلُق?و” (Habibim Yâ Muhammed!) Yine de ki ‘Hak geldi, bâtıl zâil oldu! ?übhe-siz ki bâtıl, yok olmaya mahkûmdur.” (İsra, 81)

O’nun (asm) ahlâkı

Peygamber Efendimiz (asm), Kur’ân ahlâkını hayâtına her cihetle ve noksansız  tatbik  etmiştir.  İşte  Ashâb-ı Kirâm aracılığıyla günümüze dek ula-şan bu Ahlâk-ı Nebeviye’den denizde katre misâli birkaç örnek:

Risâleler niçin el yazısıyla neşredildi?

Bedîüzzaman  Hazretleri’nin  Isparta’ya sürgün edildikten sonra telif ettiği ilk eseri, Haşir Risâlesi olmuştu. Bu risâleyi, 1928 yılında İstanbul’a göndererek henüz harf inkılâbı yapılmadığı için İslâm harfleriyle tab ettirdi.

Şifrenizi mi unuttunuz?