59. Sayı

Okullar için tatil bitti. Yeni ders yılı başladı.İrfan Mektebi ise hep açıktı; daima da açık olmakzorunda.59. sayımıza ulaştık bu ay; gelecek ay 60. sayımızlabeş yılımızı doldurmuş, 6. yaşımıza basmış olacağız.

İlimsiz olmaz

Yüce dinimizde ilmin önemi o kadar büyüktür ki Kur’ân’ın 750 yerinde ilim kelimesi türevleriyle beraber geçer. Bununla birlikte ilme götüren okumak, düşünmek, ibret almak, akıl, nazar, hikmet, fikir gibi ilim ile alâkalı kelimeler de dikkate alındığında Kur’ân’daki her dört âyetten birinin ilimle ilgili olduğu görülür.

Haşir risalesindeki temsilî hikâyenin sırrı

Günlük hayatta, muhatabımızı ikna etmek için kullandığımız metotlardan biri de temsil vermektir. “Sana bir misal vereyim” ya da “Temsil olarak söylüyorum” gibi cümlelerle giriş yaparak; ardından verdiğimiz isabetli bir temsilin, meramımızın anlaşılmasında çokça işe yaradığına şahit oluruz.

Haşir ve Âhiret hayatı

بِسْمِ اللّهِ الر?ّحْم?نِ الر?ّحِيمِ و?ض?ر?ب? ل?ن?ا م?ث?لًا و?ن?سِي? خ?لْق?هُ ق?ال? م?نْ يُحْيِي الْعِظ?ام? و?هِي? ر?مِيمٌ قُلْ يُحْيِيه?ا ال?ّذِي أ?نش?أ?ه?ا أ?و?ّل? م?ر?ّةٍ و?هُو? بِكُلِّ خ?لْقٍ ع?لِيمٌ (O  insan)Kendi yaratılışını unuttu da bize bir misâl getirdi: “Onlar çürümüş olduğu hâlde, şu kemikleri kim diriltecek?” dedi. De ki: “Onları ilk def’a yaratan, (yine...[Devamını Oku]

Osmanlı devletinde askeri imamlar

Osmanlı Devletinde; Kara ve Deniz kuvvetlerinde askerleri dînî konularda aydınlatmak, morallerini yüksek tutmak ve harp esnasında onlara cesâret vermek için görev yapan imam ve müftüler, cephelerde de çok büyük yararlılıklar göstermişlerdi. Yeniçeri Ocağı imamına “imam-ı hazret-i ağa”, “ağa imamı” veya “ocak imamı” denilirdi. Bu makama, ocaktan yetişen, Orta Câm...[Devamını Oku]

Haşir ve Ahiret Hayatı

HA?RCesetler üst üste hep deste desteDudakta ölüm melodisi bir garip besteHer tarafta bir sessizlik, koyu bir sükûtİşte her şey, her şey o ilâhî seste.Zakir YILDIZ

Bir olay, bir hatıra ve netice

Tebük Seferi, Peygamber Efendimiz’in (asm), ?am’da toplanan kırk bin kişilik Bizans ordusuna karşı Medine’den Tebük’e kadar sevk ettiği en son ve en güçlü askerî harekâttır.

Duamız: ebediyet

Dinimizde inanmamız emredilen altı temel unsurdan bir tanesidir, öldükten sonra dirileceğimize, Cennet ve Cehennem’e inanmak. ?manımızın öylesine temeli ve direğidir ki insanlık tarihi boyunca gelmiş geçmiş bütün peygamberler, Allah’ın var ve bir olduğunu tebliğden hemen sonra ümmetlerine bu konuyu ders vermişlerdir. Tabii ki seviyelerine uygun bir üslubla.

Ölümden ürküp duvarın arkasına gizlenenler

Gözde bir üniversitede ve güzel bir bölümde eğitim alan ve çok kitap okuyan, fakat âhiret inancı olmayan bir öğrenciye annesinin de bulundu-ğu bir iş ortamında sohbet arasında sordum.

Haşir risalesinin serüveni

Kuş uçmaz, kervan geçmez deni-len bir yer: Barla. Kendilerini rejim muhâfızları görenler, böyle tanımlamışlardı bu yeri. Açık hapishane görmüşlerdi ve tecrid etmek istedikleri Bedîüzzaman Hazretleri’ni buraya sür-müşlerdi.

Şifrenizi mi unuttunuz?