58. Sayı

Husrev Efendi ve diğer Nur Talebeleri

Ahmed Husrev Efendi, 1931 yılında Risâle-i Nur`a talebe olmuştur. Talebe olmasından iki ay evvel, Üstad Bedîüzzaman`ın tabiriyle, Risâle-i Nur talebeleri içinde en has ve en yüksek mertebeye kâtib tayin edildiğine işaret eden bir rüya gördü.

Ahmed Husrev Efendi’nin manevî şahsiyeti

Bedîüzzaman Hazretleri, İslâmiyet’in gurbete düştüğü bir zamanda geldi. Çorak bir zeminde hizmet etti. Nefsiyle daima mücadele etti. Sıkıntının her rengini tattı. Acıların her türlü gömleğini giydi.

Door of Hope: Umut Kapısı

Nefes alıyorsak umut var demektir, derler. Evet, umutlar hayatla başlar, hayat ise umutla devam eder. Umut kapısı yazılı bir levha var, bilmem bilir misiniz? Bir duvar, duvar üstünde posta kutularına benzer açılır kapanır bir mekanizma ve mekanizma üzerinde yazan o yazı: door of hope yani umut kapısı.

Endülüs

Peygamber Efendimiz’den (asm) sonra yaklaşık otuz sene devam eden halifeler döneminde Arab Yarımadası’nın dışında çok sayıda fetih gerçekleştirilmiştir. Hz. Ebû Bekir’in (ra) 634 senesinde Sasanîlerin üzerine gönderdiği iki ordu, bu fetihlerin başlangıcı sayılmaktadır.

?efaatin kelime mânâsıSeyyid ?erif Cürcânî, Târifat’ta şöyle der: ?efaat, hakkında cinâyet -büyük bir cürüm- vukû bulan günahların affını istemektir.

Ölüm var ölüm

İhtiyar olan veya ihtiyar olmadığı halde hayat tecrübesi fazla olan insanların, tecrübelerinden istifâde edebilmek amacıyla zaman zaman dizlerinin dibine çöküp hâtıralarını ve hayattan çıkarmış oldukları dersleri birkaç kelime veya birkaç cümle ile de olsa bizimle paylaşmalarını isteriz.

İnaç ve ümit

Üstü başı yırtık pırtık, eski ve döküktü. Etrafına yalvaran nazarlarla bakıyor, “Sadaka, bu fakire bir sadaka… Ne olur acıyın… Bir ekmek parası… Allah (cc) rızası için sadaka…” diye dileniyordu. Gelip geçenler avucuna birkaç kuruş bırakıyor, kimi de sultana hürmetler diye alay ediyordu.Akşama kadar birkaç kuruş için çırpınıyor, oradan oraya adeta sürünüyordu.

Husrev Efendi’nin kalemi: “Kur’ân’ın altın bir anahtarı”

Bedîüzzaman Hazretlerinin hayr-ul halefi olan Ahmed Husrev Altınbaşak Hazretleri, 24 Temmuz’da Konya Mevlana Kültür Merkezi’nde düzenlenen bir sempozyumla anıldı.

Rüzgâr

1432 Ramazan-ı ?erifine “elveda” dedik.?imdi, biriktirdiğimiz enerji, harmanladığımız manevî gıdalarla yeni senenin yoluna revan olacağız. Bu ay, manevî hizmetler elden geçirilecek.

Bedîüzzaman Hazretlerinin hayr-ul halefi olan Ahmed Husrev Altınbaşak Hazretleri, 24 Temmuz’da Konya Mevlana Kültür Merkezi’nde düzenlenen bir sempozyumla anıldı. Konya ve çevre illerden yaklaşık 3500 kişinin katıldığı program 2 oturum halinde 4 saat sürdü.

Şifrenizi mi unuttunuz?