55. Sayı

Asr-ı Saâdette İlim Meclisleri

Hz. Âdem’den (as) kıyâmete kadarkiilim meclislerinin şâhı, herhaldeasr-ı saâdette PeygamberEfendimiz’in (asm) sohbetleriylenurlanan ve şenlenen meclisler olsagerek.

Dünyadaki cennet bahçeleri: “İlim meclisleri”

Bütün zamanların ve mekânların en büyük şahsiyeti Hz. Muhammed (asm)’dır. O’nun büyüklüğünü anlamak ve O’na tâbi olup yolunda gitmek için O zâtı tanımak gerekir.

İlham-ı İlâhî

Günümüzde pek çok kimselerinÜstad Bedîüzzaman’a yerli yersiz hücumettiklerini uzun zamandan berigörüp duyuyoruz.

Ülfet ilim midir?

İLİM: Muhakkik kelam âlimlerine göre ilim, sâhibine herhangi bir durumun, ne şimdi ne de gelecekte aksi muhtemel olmayacak bir biçimde açığa kavuşması niteliğidir. Bu da kesin, değişmez ve gerçeğe uygun inançtan ibâret olan yakin ile sınırlı bir husustur.

Risâle-i Nur’dan istifâdede ilmî müzâkerelerin rolü

komşuİlimmeclislerini cennet bahçelerinebenzetiyordu Resûl-i Ekrem (asm) Efendimiz.Cennet bahçelerine uğramalarınıve meyvelerinden istifâde etmelerini tavsiyeediyordu.

Arzdan arşa mukaddes yolculuk:Miraç

Miraç mûcizesi, Hicretten 1,5 seneönce, Receb ayının 27. Gecesi, Resûlullah(asm) Mekke’de iken gerçekleşmiştir.

Dînin medâr-ı iftihârı: Fahreddîn-i Razî

‘Karıncayı emirsiz, arıları ya’subsuz bırakmayanKudret-ı Ezeliye; elbette beşerinebisiz bırakmaz.

Ezber bozmanın zamanı geldi mi?

Her sene olduğu gibi, âdet-i İlahî işliyorve yine Haziran ayına ulaştık. Haziranayı memleketimiz için önemli olagelmişbir aydır.

Kıbrıs’ın Mânevî Sultanı; Hala Sultan (ra)

Hazrec kabilesinin Beni Neccar koluna mensuptur. Babası Milhan İbn-i Hâlid, annesi Müleyke binti Mâlik’tir. Ümmü Hiram (ra), Hz. Enes B. Malik’in (ra) teyzesi, Ubâde B. Sâmit (ra) gibi büyük bir sahâbînin hanımı, Ümmü Süleym’in (ra) kız kardeşidir.

Müsbet ilimlere/fenlere kısa bakış – 2

“İnsan vücudu gıdadan enerji çıkarmaktaçok verimlidir. Tüketilen gıdada mevcutkimyevî enerjinin sâdece %5’i atık olur. Buistihsal edilen enerjinin çoğu vücut metabolizmasınınidâmesinde kullanılır.

Şifrenizi mi unuttunuz?