54. Sayı

İstişâre hakkında doğru bildiğimiz yanlışlar

ME?VERET NEDİR? Meşveret: Müşâvere, şivar, meşvüre, meşvere, meşure, danışıp işâret almak, yani fikir almak demektir. Toplanıp meşveret eden cemaate de şûrâ denilir.

Bu ay fetih ayı. En güzel komutanın en güzel askerleriyle İstanbul’u fethedip asırlara damga vuracak icraatlara kapı açtığı mevsim.

?eytan, “(O) cinlerden idi de Rabbinin emrinden çıktı.” 1 âyetinden açıkça anlaşıldığı üzere aslen cinlerden idi. Rivâyetlere göre, önceleri uzun yıllar ibâdetle meşgul olmuş, hatta bir kısım meleklerle bir arada bulunacak bir mertebeye ulaşmıştı.

?EYTANIN HİKAYESİ Tatsız haram gördün mü hiçİçi zehir, dışı süslüNefis, şeytan hep beraberKapan kurup yutar bizi Vakt-i sabah olur neharNevruz günü başlar baharBende nefis, sende şeytanTutar, sıkar, yakar bizi ‘Hiç olmadı, olmayacakİnsan burda hep kalacak’İşte şeytan hikâyesiAşk-ı dünya boğar bizi ‘Yalan dünya’ der BeyzâvîÖlüm gelse alır biziHey şeyin var bir saatiVakit bit...[Devamını Oku]

Hayatınızın muhâfızı düşmanınız olmasın

İnsanda muhabbet, korku, inad, hırs, gelecek endişesi gibi binlerle hissiyat var. Her birinin de iki yönü var. Birincisi: Mecazî olan, yani hakikî olmayan ve dünyaya bakan vecih.

Hiç üç harfli bir bataklık gördünüz mü?

Arkadaşlarla Risâle-i Nur’u mütâlaa ederken, Bedîüzzaman Hazretleri’nin “Bu yolla çoklarını avlıyorlar” dediği, ihlâsı kıran ve riyâya sevkeden sebeblerden biri olarak gösterdiği insandaki tamâ ve hırs sıfatları dikkatimizi çekti.

Ben sevdim eller aldı!

1955 senesinden bu tarafa 100 farklı ülkede ve 37 dilde yayınlanan, satış rakamları 100 milyonu aşan bir kitap var. İsmini hemen hemen hepimiz duymuşuzdur: Guinness Rekorlar Kitabı.

İttifaka tek çâre İslâm

Saadet asrı İslâmiyet’in ufkunda beliren gökkuşağı gibidir. Hakikat güneşinin rahmet damlalarıyla buluşmasının ardından rengârenk canlandılar. Arab’ı, Acem’i, Habeş’lisi her biri ayrı bir kuşak olup ebede kadar uzandılar.

Kulluğumun düşmanı “ben” miyim?

… اِنِّى ج?اعِلٌ فِى الْا?رْضِ خ?لِيف?ةً (…ben bir halife yaratacağım) ilââhir, müjdesine mazhar, yaratılmışların en şereflisi olma kabiliyet ve cihazlarıyla donatılarak yaratılan ve dünyaya gönderilen insanının bu mübârek ve mukaddes nurlu yolculuğun tamamlanmasına engel olacak dünyevî, nefsanî ve şeytanî pek çok tuzaklar, hileler mevcuttur.

İçimizdeki düşmanlar: Tembellik ve tenperverlik

?ahsî kemâlât ve faziletini (!) kaybetmesine sebep olan âdemoğluna düşmandı İblis. Ondan intikam almaya yeminliydi. Artık tek bir gâyesi vardı. O da insanoğlunu Hak katında alçaltmak ve esfel-i sâfilîne düşürmekti. Ancak o zaman rahat edecekti.

Mahzun Ayasofya!

İstanbul’un fethinin yıldönümünde Ayasofya’nın hüznünü dile getirmezseniz fethin mânâsını heba etmişsiniz demektir. Çünkü Ayasofya, fethin sembolü olduğu gibi Allah’ın isminin yüceltilmesinin, i’la-yı kelimetullahın sembolüdür.

Mihmandâr-ı Resûlullah Ebâ Eyyûb el Ensarî (ra)

Bir şiir dinlemiştim. “Eğer bir gün Peygamber Efendimiz (asm) ziyâretinize gelse, yalnızca birkaç günlüğüne âniden çalsa kapınızı, merak ediyorum neler yapacağınızı…” diye.

Şifrenizi mi unuttunuz?