52. Sayı

Liderler ve toplum hayatı

Toplum hayatında liderliğin ve liderlerin büyük bir önemi vardır.Yönetim bilimi uzmanlarınca lider: “İçinde bulunduğu gurubu, milleti en çok etkileyen kimse” olarak tarif edilir.

Modern bilimin bilmedikleri-2

KANDAKİ YUVARLAK KIRMIZI TA?IYICI: ALYUVAR Vücudumuzdaki sayısı yaklaşık 25 trilyon olan alyuvarlar, kana kırmızı rengini veren ve hücrelere oksijen taşıyıp hücrelerden karbondioksit toplayan kan hücreleridir.

Bedîüzzaman Hazretleri ve Risâle-i Nur hizmetinin gelecek vizyonu

Bedîüzzaman Hazretleri üç devir görmüş, sosyolojik birçok hâdiseye şâhid olmuş, olayların arka planlarını okuyabilmiş, İslâmiyet adına en zor dönemde tavizsiz yaşamış ve arkasında bütün insanlığa referans olacak Risâle-i Nur Külliyatı’nı ve bu eserden hakkıyla yetişmiş talebeler bırakarak dünyaya veda etmiş büyük bir şahsiyettir.

Bedbaht asırda bir bahtiyar

Çamur yağıyordu o günlerde Urfa üzerine.Yağmur yerine çamur… Gökler ağlıyordu bu ayrılığa. Semâvat kan ağlıyordu yeryüzünün vefâsızlığına; aziz misâfirine edilen zulümlere.

Bedîüzzaman Hazretleri’ni tanı(t)mak ve anla(t)mak

Bir mülâkatta “Bana Bedîüzzaman Hazretleri’ni tarif eder misiniz?” demiştim, karşımdaki pir-i fâniye. “Nasıl anlatayım?” diye söze başladı ve devam etti: “Ben bir dağın önündeyim, sen diyorsun ki dağı tarif et, mümkün mü?”

Risâle-i Nur’dan ölçüler

EHL-İ İNKÂRIN AFFEDİLMEMESİNİN 5 SEBEBİ ►Birincisi: Küfür, bütün varlıkların kıymetlerini düşürüp mânâsızlıkla itham etmek demek olduğundan, bütün kâinata karşı bir tahkirdir.

İslâm Dünyası

İslâm dünyasının “zeki evladı” meşrû idâreye kavuşabilecek mi? Mübârek rejiminin sona ermesinde küresel aktörlerin nasıl etkili olduğunu ve sözde Mısır halkının tercihlerini önemsediklerini söyleseler de gerçekte nelerin peşinde oldukları herkesin malumu.

Sabırdan ziyâde şükretmek

Sizi korku, açlık, mallardan, canlardan ve ürünlerden biraz eksiltmekle elbette deneriz.

Sahâbe asrında doğan bir güneş Hasan-ı Basrî Hazretleri (ra)

Efendimiz (asm) Her biri yıldızlar gibidir’ dediği Ashâb-ı Kiram (radiyallahü anhüm ecmaîn), âhiretin tarlası hükmünde olan bu dünyada hayatlarının en büyük gâyesini Allah’ın dinini güneşin doğup battığı her yere ulaştırmak olarak görmüşler.

Bedîüzzaman (rh) hakikatleri neden tekrar tekrar anlatır?

Bir duvar örülürken mutlaka görmüşsünüzdür; usta elindeki projeye göre, önce en alta sağlam bir tuğla yerleştirir, üstüne harç koyar, onun üstüne bir tuğla.

Medrese, mekteb ve tekke

BED?ÜZZAMAN’IN YETİ?Tİ?İ ÇEVREDE EKONOMİK VE KÜLTÜREL YAPI Avrupa’da gelişen kültürel faaliyetler, Osmanlı’yı etkilese bile Üstad’ın bulunduğu doğu kesime henüz tesir etmemişti.

Şifrenizi mi unuttunuz?