50. Sayı

50. sayımızla, beşinci yıla “merhaba!”

Bismillah” diyerek yeni yılın ilk sayısında sizlere “merhaba!” diyoruz.1432 ve 2011 seneleri, inşaallah, hepimize hayırlar, bereketler, muvaffakiyetler getirir.

Risâle-i Nur’dan ölçüler

Musibette şikâyete 3 cihette hakkın yoktur ►Birinci Sebep: Cenâb-ı Hak insana giydirdiği vücud elbisesini sanatlarına mazhar etmiştir. Yani insanı bir model yapmışdır. O vücud elbisesini, o model üstünde keser, biçer, değiştirir. Muhtelif isimlerinin cilvesini gösterir. ?âfî ismi hastalığı istediği gibi, Rezzak ismi de açlığı gerektiriyor.

İslâm Dünyası

“Bu sayımızla birlikte yayınlamaya başladığımız “İslâm Dünyası” köşemizde hem İslâm dünyasının güncel meselelerine hem de tarihi ve kültürel tahlilleri paylaşacağımız mevzulara yer vereceğiz. Öncelikle, İslâm dünyası mefhumunu ve bu tanımlamanın tarihi gelişimini ele alıyoruz. Bu meyanda, Prof. Dr. Ahmet Davutoğlu’nun aşağıdaki tahlilini nazarlarınıza sunuyoruz. Bu sahada gerçekten orijinal bir ya...[Devamını Oku]

Namazda huşû ve huzû

HU?Û: Huzû mânâsınadır ki alçaklık gösterip tevâzu ve eğilmekten ibârettir. Bir görüşe göre Huzû mânâsına yakındır. Bir görüşe göre ise Huzû, bedene yani uzuvlarla tevâzu eylemeğe; Huşû ise ses ve gözle tevâzu ve boyun eğmeye mahsustur. Huşû, sükûn ve tezellül mânâsına müstameldir.

O seni görüyor ya!

İşârâtü’l-İ’caz’da beyan edildiği gibi namaz, bütün mahlûkatın ibâdetlerini içinde toplayan, kul ile Allah arasında yüksek bir irtibat ve yüce bir münâsebetten ibâret olan nezih ve hoş bir ibâdettir.

Kur’ân ile yolculuk

Mekke kurraları (Kur’ân okuyan ve öğreten hâfızlar) şöyle yaparlarmış.Kur’ân hatmi tamamlanınca başa geçip Fâtiha Sûresi’ni okurlar, Bakara’dan da ilk beş âyeti okuyup öyle dururlar; böylece yeni bir hatme başlamış olurlardı.”1

Kalblerdeki huşû

EZANLAR Kİ DİNİN TEMELİ Namazdan önce okunan ezanlar, semaya uzanan mânevî bir sadadır, nuranî bir direktir. Müezzin ile birlikte tekrarlamak hem o kudsî hizmete iştirak hem de kılınacak namazı huşû ile kılmaya vesile olur. Her bir kelimesinde büyük mânâlar vardır.

Risâle-i Nur’da namaz

Namazın îmandan sonra en önemli ibâdet olduğunu gerek Kur’ân’ın âyetlerinden, gerekse Peygamber Efendimizin (asm) hadislerinden anlamak mümkündür.

Her ânın bir hakkı vardır

Namazdaki huşûun zevkine vardığınız an/anları hatırlıyor musunuz? İç dünyanızda bunun değerini ölçmek istediğinizde neyle kıyaslardınız? Namazın 5 vakit olarak tayin edilmesinin huşû ile bir ilgisi olabilir mi?Bir an Hz. Muhammed (asm) gibi bir peygamberin huzuruna çıktığınızı düşünün.

İmam Ma’rûf-u Kerhî (KS)

Ma’rûf-u Kerhî Hazretleri, İranlı Hıristiyan bir ailenin çocuğu iken, teslis inancını kabul etmeyip İslâm’la şereflenmiş büyük bir zâttır.

Sonunda cennete “UZAN”dı

Bazı insanlar vardır, yaşarken pek fark edilmezler. Sıradan bir hayatları var zan edilir.

Şifrenizi mi unuttunuz?