48. Sayı

40 Ambar

Hatice Terhan Vâlide Sultan 1627senesinde dünyaya gelmiştir.Sultan İbrahim’in hanımı ve Sultan 4. Mehmed’in annesidir. Sultan İbrahim’in vefatı üzerine oğlu ?ehzâde Mehmed tahta geçince genç yaşta Vâlide Sultan olmuştur.

Bedîüzzaman’ın gözünde Nur talebeleri-1 Hâfız Ali (rh)

Hâfız Ali ’nin (rh ) Hz. Üstad ile tanışması Hayvanları harmana sürmeden önce yaylada otlatırlarmış ve bu çobanlara normal vakitten biraz daha fazla ücret verirlermiş.

Sâhibini Cennete götüren îman: Tahkîkî îman

A. ?manın artması ve eksilmesi : ?man sâlih amellerle ve ilmî çalışmalarla artabilir veya günahlarla meşguliyet neticesinde azalabilir. Kur’ân’ın bazı âyetlerinde îmanın artmasından bahsedilmiştir.

Aşure

7 ?EY ?u 7 şeyi yapan öldükten sonra da devamlı sevap kazanır:1. İlmî eser yazan2. Çeşme yapan

Kur’ân’ın câmiiyyet mucizesi

Allah’ın insanlığa indirdiği en son kitabı olan Kur’ân-ı Kerîm, pek çok yönlerden mucizeler ve hârikalıklarla doludur. Onun, Allah sözü olduğunu gösteren pek çok yönleri vardır.

Osmanlıca öğreniyorum 5

OKUMA VE ANLAMAYA YARDIMCI OLACAK BAZI İPUÇLARI Osmanlıca kelimelerde fark edilmesi gereken en önemli hususlardan birisi de kök ve ek ayrımıdır. Çünkü ekler kökleregöre daha klişedir ve daha kuralsız yazılırlar.

İslâm Harfleri

Harflerimiz “Arab harfi” değil, “İslâm harfleridir”. Çünki bütün Müslümanların müşterek malıdır!..

Hacca nasıl gidilir?

Yukarıdaki başlığa bakıp da; cevabı kolay, fakat altında bir zorluk varmış hissi verdiren sorulardan zannetmeyiniz.

KUR’ÂN’IN CÂMİİYYET MUCİZESİ

Allah’ın insanlığa indirdiği en son kitabı olan Kur’ân-ı Kerîm, pek çok yönlerden mucizeler ve hârikalıklarla doludur. Onun, Allah sözü olduğunu gösteren pek çok yönleri vardır.

Bilim üzerine 3

Geçen sayıdaki yazımızda, “Bilim nedir? Bilim Nasıl doğmuştur?” gibi sorulara cevap vermeye çalışmıştık.

Mina tepesinde odun toplamaktı teslimiyetin ismi… Henüz muhâkeme yeteneği gelişen bir çocuğun yaşlarındaydı Hz. İsmail. Yıllar öncesinden ıssız bir çöle inmeleriyle birlikte teslimiyet sınavına tutulmuşlardı ailece.

Mukaddime

Bir zamanlar fânilerden usandımDef-i gam kaydıyla çok şeyler yazdımRuhumdaki boşluk dolacak sandım?iir tarlasını kazdıkça kazdım

Şifrenizi mi unuttunuz?