47. Sayı

Bilim Üzerine 1

Bilim nedir? Cenâb-ı Hak, tabiattaki her bir varlığın fıtratına birtakım kanunlar koymuştur ki bunlara teşekkül kanunları veya dînî bir terim olarak şeriat-ı fıtriye denir.

Kitâbını bilen bir nesil

Kitaplarla okuyucuların irtibatını tesis eden kâtip/yazıcı veya müellifden başka üç mühim cihet vardır: Mâhiyet ve muhteviyât yani kitabın ‘hakikat’i, o mâhiyetin büründüğü sûret yani kitabın ‘harf’i ve kitapla okuyucu arasındaki manevî köprü yani kitabın ‘lisân’ı… Bu üç cihet kitabın hüviyetini teşkil eder: Hakikati, harfi ve lisânı kitaba ya kuvvet verir yahut zaaf.

Dünyada bir ilk: Okuma zekâsı

Gazi şehir Antep’teyiz Okuma zekâsı ve okuma projesi hakkında bilgi almak üzere Uzman Eğitimci-Yazar Selahattin Yaylamaz Bey’e ofisinde misâfir olduk.

Osmanlıca Türkçesi hızlı okuma

Türkiye’de ilk olan “Günümüz Türkçesi ve Osmanlı Türkçesi Hızlı Okuma Teknikleri” isimli kitabın yazarı ve aynı zamanda dergimizin yazarlarından olan Hüseyin Gökhan Karaçivi Beyefendi ile çıkarmış olduğu kitabı hakkında bir söyleşi yaptık. İstifâdenize sunduğumuz söyleşimize buyurun.

Hakikî mürşid yalnız Kur’ân’dır

و?لا? ر?طْبٍ و?لا? ي?ابِسٍ إِلاّ? فِي كِت?ابٍ مُّبِينٍ Yaş ve kuru hiçbir şey yoktur ki apaçık Kitapta (bir kavle göre Kur’ân’da) bulunmasın.” (En’am, 59) Hem âlimler demişler ki, her şey Kur’ân’da bulunduğu gibi, bütün Kur’ân da Fâtiha Sûresi’nde bulunur.

“Kur’ân Yılı” etkinlikleri Kadir Gecesiyle başladı

Kur’ân’ın nâzil oluşunun 1400. yılında Kur’ân’ın mesajını doğru aktarmak ve Kur’ân medeniyetini insanlığa tanıtmak için bir araya gelen Kur’ân 1400 Platformu,  Türkiye ve dünyada, ilgili bütün kişi ve kuruluşları Kur’ân için gönüllülüğe çağırıyor.

Güz mevsimi ve yeni nesillerin okuma aç(l)ığı!

Güz mevsimi,günlük zaman dilimlerinden ‘ikindi namazı vakti’ne benzer.Günün ufule meylettiği anlara yani.İnsanın ömründe ise ihtiyarlık dönemini andırır.

Ben kulumun zannı üzereyim!

Karanlıkta belirgin olmayan eşyalar, insanlara ya hayâlet ya da ürküten nesneler olarak görünür. Fakat bunun karanlığın bir oyunu olduğunu bilenler üzerinde durmazlar, gözleri karanlıkta olsa da zihinlerinde ilimden gelen nurlanma, eşyanın asıl mâhiyetini gösterir.

Kur’ân’ın tatlılığı ve usandırmaması

Kur’ân’ın Allah kelamı olduğunun pek çok delillerinden biri de tekrar tekrar okunduğu halde insanı usandırmamasıdır. Buna Kur’ân’ın halâveti, yani tatlılığı denir. Resûlullah (asm) Efendimiz bir hadislerinde, “Âlimler ona doymaz, muttakîler ondan usanmaz.” (Tirmizî, c. 2, s. 149) buyurarak Kur’ân’ın bu özelliğine dikkat çekmiştir.

HELÂL GIDA

Eğer O’nun âyetlerine iman eden kimseler iseniz, artık üzerine Allah’ın ismi zikredilmiş olan (besmele ile kesilmiş hayvan)lardan yiyin! (En’am,118) Bu mevzu helâl sertifika almak isteyen bir firmanın, benim de denetçi olarak katıldığım ön denetlemesinden bahisle anlatacağım.

İdâreciler üç kısımdır

İdârecileri genel hatlarıyla 3 kısma ayırabiliriz:1- Lâkayt idâreciler: Lakayt idâreciler vazifelerini yapmayan, idâre ettikleri kimselerin işleriyle, derdleriyle ilgilenmeyen, kendi zevk ve sefasında olan kimselerdir.

Gebelik ile vücutta normal olan bir takım değişiklikler ortaya çıkmaktadır.Sağlıklı bir gebelik süreci için gebelerin bu değişiklikleri bilmesi gerekmektedir. Birçok değişiklik olmakla birlikte, biz burada sâdece pratik açıdan önemli olan değişimlerden bahsedeceğiz.

Şifrenizi mi unuttunuz?