46. Sayı

Aşure

Gerçek kardeşlikBir kimse Cüneyd-i Bağdâdî Hazretleri’ne “Bu zamanda hakîkî kardeşlikler azaldı. Nerde o Allah için olan kardeşlikler, eski dostluklar?” demişti.

BİR BAHAR SABAHI

Artık kışın soğuğu, ayazı geride kalmış, baharın habercisi cemre önce havaya sonra da suya ve toprağa düşmüştü. Gül diyarının gülistana dönmüş bağ ve bahçelerinden geçerek epeydir özlem duyduğu köyüne nihâyet varabilmişti.

Sıcak yaz aylarını geride bırakıp güze doğru süratle yol alırken kışa hazırlığı da ihmal etmemeye gayret ediyoruz. Gençlik yazından, ihtiyarlık güzüne ve ölüm kışına seyahati telmih eden her inkılâp, yenilenmenin de müjdecisi esasında.

Sıcak yaz aylarını geride bırakıp güze doğru süratle yol alırken kışa hazırlığı da ihmal etmemeye gayret ediyoruz.

Kader ve cüz-i iradenin tevfiki

İnsan bu âlem içinde diğer varlıklara göre “Hürüm, fâil-i muhtarım” diyebileceği bir kemâl mertebededir. İnsan, düşünce âleminde birbirine zıd fikirlere sâhip olabilir.

Allah şerleri neden yaratır?

?errin anlamı, hayırlı olmayan, kötü ve zararlı şey demektir. “Allah her şeyi yaratandır” âyetinden anlaşıldığı gibi, hayırlarla beraber şerleri de yaratan Allahu Teâlâ’dır. ?errin yaratılması meselesi kadere imanın önemli  başlıklarından biridir.

100 soruda hadis ilmi/9

93 –SORU:Vahy-i metluv ve Vahy-i gayr-i metluv ne demektir?İ slâm âlimleri vahyi iki kısımda mütâlaa etmiştir.

Kadere îmanın îman esasları içine girme sebebi

1. MUKADDİME: İslâm tarihinde îmânın altı esasından yalnızca biri Müslümanlar arasında tartışılmıştır.

Helal Gıda Meyve Suyu Üzerine

Meyve Suyu: Meyvelerden mekanikî işlemlerle elde edilen, fermente olmamış, fakat fermente olabilir nitelikte, elde edildiği meyvenin kendine özgü renk, aroma ve flavor niteliklerine sâhip olan üründür.

Ya Hafîz

    Hafîz, hıfzetmek fiilinden gelen ve genel lügat mânâsıyla korumak, muhâfaza altına almak demek olan Allah’ın (cc) bir ismidir.

40 ambar

HÂLİD BİN VELİD (RA)592 senesinde Mekke’de dünyaya gelmiştir. Hudeybiye Antlaşması sonrasındaki barış döneminde Amr Bin As (ra) ve Osman bin Talha (ra) ile birlikte Müslüman olmuştur.

Şifrenizi mi unuttunuz?