44. Sayı

Kur’ân Tarihi / Dünden bugüne Kur’ân / Kur’ân’ın Tarihçesi

Kur’ân-ı Kerim, Allah tarafından Cibril-i Emin vasıtasıyla Arapça olarak Hz. Muhammed’e (asm) yirmi üç senede âyet âyet, sûre sûre mübârek bir zamanda (Ramazan ayında), mübârek bir mekânda (Mekke’de) indirilmiştir. Zaman ve mekân şerefi Kur’ân için birleşmiştir.

Aşure

KUR’ÂN-I KERİM’İN BELÂGATİ Nazmındaki cezâlet ve sağlamlık.Mânâsındaki belâgat ve kuvvet.Üslubundaki eşsiz güzellikLafzındaki mükemmel fesâhat.Beyan ve ifadesindeki üstünlük ve sağlamlık.

Kur’ân Nedir?

Genellikle âlimler Kur’ân’ı şöyle tarif edegelmişlerdir: “Allah tarafından Cebrail aracılığıyla son peygamber Hz. Muhammed (asm)’e indirilen, mushaflarda yazılı olup, nesilden nesile bize kadar bozulmadan, tevâtür yoluyla nakledilmiş, okunmasıyla ibâdet edilen, insanlığın benzerini getirmekten âciz kaldığı en son İlâhî kelâmdır”.

Kur’ân 1400

Bu sene Kur’ân-ı Kerim’in nâzil oluşunun 1400. yılı. Bu sene Kur’ân Yılı. Diyanet İşleri Başkanlığı hayırlı bir hizmete öncülük etti, bu yılın Kur’ân Yılı olarak ihya edilmesi için önemli bir adım attı.

40 Ambar

Vahiy Kâtibliği Peygamber Efendimiz (asm) ümmî olduğu için nâzil olan âyetleri okuma yazma bilen sahâbelerine yazdırmıştır. Âyetleri Peygamber Efendimiz’den (asm) duyarak yazan bu sahâbelere vahiy kâtibi denilmektedir.

Kur’ân’daki Belağatın Fevkalâde Tesiri

Belağat, güzel, etkili ve yerinde söz söylemek demektir. Kur’ân’ın en büyük mucizesi sözlerindeki insanüstü belâğattir. Nâzil oluşundan günümüze kadar hiç bir insan onun kısa bir sûresinin dahi benzerini söyleyememiştir.

Allah, Kur’ânı muhâfaza edenleri muhâfaza eder

Allah (cc), “Kur’ânı biz indirdik ve muhakkak onu elbette yine biz muhâfaza edeceğiz.” diye vaad eder.1 Evet, Rabbimiz; Kur’ân için, hem indirilmesi hem de muhâfaza edilmesi cihetiyle biz zamirini kullanır.

Kur’ân’ın dilinden Kur’ân

Asr-ı Saâdetten günümüze kadar, yüz binlerce Kur’ân aşığı, Kur’ân hakkında tefsirler, kitaplar, şiirler, makaleler yazmışlar. Hepsi Kur’ân’ı tarife çalışmışlar. Fakat Kur’ân’ı en iyi yine Kur’ân’ın sâhibi tarif etmiştir. Kur’ân-ı Kerim’in, bizzat kendisi için kullandığı bazı isimler ve bir takım sıfatlar, onun mâhiyetini daha iyi tanıtmakta ve dolayısıyla anlaşılmasını da kolaylaştırmış olmaktadır...[Devamını Oku]

Kur’ân’ın Allah’ın Kelamı Olduğuna Dair Deliller

İlyas Buçakçı Kur’ân’ın hak kelamullah (Allah’ın kelamı) olduğuna âit deliller çoktur. Biz teferruatına girmeden bu delillerden bir kısmını bahsedip sıralayacağız.

Dünden bugüne Kur’ân

Kur’ân-ı Kerim, Allah tarafından Cibril-i Emin vasıtasıyla Arapça olarak Hz. Muhammed’e (asm) yirmi üç senede âyet âyet, sûre sûre mübârek bir zamanda (Ramazan ayında), mübârek bir mekânda (Mekke’de) indirilmiştir. Zaman ve mekân şerefi Kur’ân için birleşmiştir. Bu kitabın nazmı da mânâsı da İlâhîdir.

Kur’ân-ı Kerim’e ve Hattata Saygı

Bir gün Yıldırım Bâyezid Han, ilim erbabından ileri gelenlerle beraber Hattat ?eyh Hamdullah’ı da davet eder.Davet olunanların daha evvel yazıp takdim ettikleri eserleri yanındaki çekmecesi üzerine hazır etmiştir.

Mektubunuz Var

Hiçbir şey yoktu. Ne varlık vardı, ne yokluk; sadece O vardı; Allah azze ve celle. Diledi ve yarattı, yarattı kün emriyle dilediği her şeyi. Gizli bir hazineyken bilinmek, takdir ve tahsin edilmek için akıl ve şuur sâhibi olan biz âdemoğlunu halk etti ve imtihana tâbi tuttu. İnsanlığa yol gösteren elçiler gönderdi. Unutmayalım diye, kendi kelamı olan ve yazılı emirler mesâbesinde kitaplar indirdi;...[Devamını Oku]

Şifrenizi mi unuttunuz?