41. Sayı

Sâkin kalp bilgeliktir

Kalbinize huzur veren kaç insan tanıyorsunuz? Öylesine bir soru değil bu. Sadece ismini ve yüzünü bile hatırladığınızda öfkenizin yatıştığı, hüznünüzün geçtiği, kalbinizin inşirah bulduğu kaç insan var hayatınızda?

Psikoloji: Bilim mi, hastalık mı?

Ramazan Uslu / Psikoterapist İnsanın ‘kendini’ arayışı tarih boyunca, insanlığın zihninde yerini daima ilk sıralarda işgal edegelen bir konu olmuştur. Daha üç-dört yaşlarında iken sormaya başladığı soruların cevaplarını buluyor gibi görünse de insan, hayat serüveninde geçtiği yeni aşamalar aynı soruları tatmin olmaz bir iştiyakla önüne çıkarmaya devam eder insanın.

Doldu âvâze-i Ahmed’le cihân

Bugün insanlığın beşte birisi, yeryüzünün yarısı O’na, “Efendim!” diyor, “Peygamberim” diye biliyor, seviyor, itaat ediyor.

Kur’an harfleriyle çalışmak artık daha kolay

kuranharfleri.com Ülke coğrafyamızda silikleşen Kur’an harflerine renk katıyoruz. Kur’an harflerini, hayatımızın neredeyse ayrılmaz bir parçası haline gelen bilgisayarların ayrıntılarında sizin de dünyanıza taşıyoruz. Bilgisayarınızda Kur’an harfleriyle yazma ve çalışma zorluklarını ve bahanelerini, hazırladığımız bu kullanımı kolay ve yenisini yapıncaya kadar şimdilik vazgeçilmeziniz olacak eklen...[Devamını Oku]

Kırk Ambar

Hırka-i ?erîf Câmii Peygamber Efendimiz (a.s.m.) tarafından Üveyse’l-Karanî Hazretleri’ne hediye edilen Hırka-i ?erîf, Sultan 1. Ahmed’in fermanıyla İstanbul’a getirtilmiştir.

Merhamet ve iyilik

Akşam vaktiydi. Gündüzün yakıcı sıcağı yerini serin rüzgârlara bırakmıştı. Küçük bir kız çocuğu ağlıyordu. Medine-i Münevvere’nin akşama bürünmüş alacakaranlıklı yollarında. Korkuyla burkulan yüreğinden yalnızlığın damlaları düştü minnacık avuçlarına.

Kulluğumuzla özgürüz

Cenâb-ı Hakk insanı, her türlü yeteneği kendinde toplayıcı bir varlık olarak yaratmıştır.  O istidadlarla her türlü hayır ve hasenatı yaparak, dünyada en yüce kemalâta ve âhirette de bütün nimetlere ve saadetlere kavuşarak en yüksek derece ve tabakalara çıkabilir.

Müslümanlık her dine hitab eden yegâne dindir

Bernard Shaw diyor ki: “?ayan-ı hayret hayatiyetinden dolayı Muhammed’in dinini daima en yüksek tevkir ile karşılamaktayım.

En Güzel Örnek

Yüce Yaratan, meâlen, “And olsun ki sizin için, Allah’a ve âhiret gününe kavuşmayı uman ve Allah’ı çok zikreden kimseler için Allah’ın Resûlünde güzel bir örnek vardır.” (33/21) diyerek “bedbahtlık”tan kurtuluşun çaresini ve bize “bahtiyarlık”ın hakiki adresini de göstermiş olmuyor mu?

Büyüklük alameti küçüklük

Büyüklük, insanın yaşından gelebildiği gibi bulunduğu makamdan da gelebilir. İnsan yaşça büyük olabilir. Büyük bir makamda da bulunabilir. Bunlar o insanın büyük olduğunu tam manasıyla göstermez. Yaşça büyük bir insanın büyüklüğü, küçüklerine karşı gösterdiği merhamet ve şefkatle doğru orantılıdır. Makam sahibi bir insanın gerçek manada büyük veya küçük olduğu bulunduğu makam ve mevkîde görünmek i...[Devamını Oku]

Birinci Söz ve insanın ihtiyaçları

Yunus Erdem Maslow, 1943 yılında ortaya insan psikolojisini yakından ilgilendiren bir teori ortaya attı: İhtiyaçlar Hiyerarşisi. Bu hiyerarşiye göre insanın temel beş ihtiyacı vardı.

İslâm dünyasının ‘ittihad’ına giden yol ve İDSB

Soğuk Savaş sonrasında Balkan ülkeleri ve Orta Asya Cumhuriyetleri’nin bağımsızlıklarını kazanmalarıyla ‘coğrafi bir genişlik’ kazanan İslâm dünyası mefhumu, gayr-ı müslim dünyaya yoğun göçlerin yaşanması neticesinde de ‘demografik bir derinlik’ kazandı.

Şifrenizi mi unuttunuz?