38. Sayı

Hastalar Risalesi

Bu güne kadar hastalar için, tıp fakülteleri kurulup doktorlar yetiştirilmiş, kemik hastanelerinden göz hastanelerine, kalp hastanelerinden tâ akıl hastanelerine kadar üstün donanıma sahip çeşit çeşit hastaneler kurulup bduâ    inlerce insan istihdam edilmiştir. İnsan sağlığı kutsal kabul edilip hastalıkları teşhis ve tedavi yolunda hiçbir masraftan çekinilmemiştir.

Ehl-i fetretin akıbeti

Fetret, vahiy ve semavi hükümlerin sükûn ve duraklama zamanı olduğu için, iki peygamber-i zîşan devirleri arasındaki zamana denir. Hatta yürürlükte olan bir dinin hükümleri kendilerine ulaşıp hakkıyla anlatılmayan kişiler için de fetret devri geçerlidir.

İslâm dünyası neresi?

20. yüzyılda, İslâm dünyası, hem çok ciddi gerilimler yaşadı hem de çok büyük değişim ve dönüşümlere sahne oldu.

1- Allah’a abd (kul) olana her şey musahhardır (itâat ettirilmiştir). Olmayana her şey düşmandır.

Doğru kararlar alırken, farkında olmadan yanlışlıklara sebep olan önyargılarımıza geçen sayıda değindim. Bu defa öğrenilmiş hissi durumların hayat zincirimizin halkaları olan “an”lar üzerindeki tesirini farklı bir açıdan değerlendirmek istiyorum.

Priştina ve Üsküp İzlenimleri

Kasım ayının 20’sinde dünyanın en genç devletine ve evlâd-ı Fâtihân diyarı, Murat Hüdâvendigâr yâdigârı Kosova’ya gittik. Başkent Priştina’da muhtelif ülkelerden elliyi aşkın gönüllü teşekkül temsilcisi ile İslam Dünyası Sivil Toplum Kuruluşları Birliği (İDSB)’nin sekizinci konsey (yönetim kurulu) toplantısını gerçekleştirdik.

100 Soruda Hadis İlmi (4)

50- Musahhaf hadis ne demektir? Sika râvilere muhâlefetin bir çeşidi de kelimenin yazılışı (hattı) bozulmaksızın nokta veya harekelerinin değiştirilmesi ve böylece başka bir kelime haline getirilmesidir. Bu tür değişiklik çoğunlukla metinde bazen da seneddeki isimlerde görülür. Kelimesi nokta değişikliğine uğramış hadise Musahhaf hadis denir.  (1)

Umre İbadetini Anlamak (2)

Mekke ve Kâbe ile olan beraberliğimizden sonra yorgun ama oldukça heyecanlı ve sevinçli olarak Resûlullah Efendimizin (asm) Medîne’ye girişlerinde duydukları sevinç ve mutluluklarının1 küçük nümunelerini taşıyarak, yıllardır özlemini duyduğumuz, hasretini çektiğimiz ve “Her kim benim mescidimde hiç bir namaz vaktini kaçırmayarak kırk vakit namaz kılarsa, kendisine cehennemden berat ve azabtan neca...[Devamını Oku]

Sağlık

Mide-barsak sisteminin iç tabakasını döşeyen mukoza denilen tabakada oluşan, derinlik gösteren yaralara ülser denmektedir. Midenin salgıladığı asit ve protein yapısında bir tür hazım enzimi olan pepsin etkisi ile oluşan ülserlere, genel olarak peptik ülser denmektedir. Bu yazıda izahına çalışacağımız esas hastalık, peptik ülser hastalığıdır (PÜH).

Aşure

Dünyanın balı, ahretin pekmezi Abdülkādir Geylânî Hazretleri’nin üzerine hiç sinek konmazdı. Onun bu hâlini iyi bilenlerden biri sordu. “Efendim, üzerinize sinek konduğunu hiç görmüyoruz, sebebi nedir?” O mübârek zât şu güzel cevabı verdi: “Niçin konsun ki? Üzerimde ne dünyanın pekmezi var, ne de âhiretin balı…”

Sevdamı benden almasınlar

Etrafına dikkatle bakınarak yürüyordu. “Nerede?” diye sordu yanındakilere. “Bilmiyoruz” dediler. Düşündü, “sahilde” dedi kendi kendine. Yürümeğe başladı sahil boyu. Deniz, yeleleri ahenkle salınan munis bir at gibi dalgalarını kıyıya salıyordu. Epey ilerlemişti bile. İşte. Oradaydı. Oturmuştu. Daha çok önüne bakıyor bir eli şakağındayken diğer elini kumlarda gezdiriyordu. Bazen de başını hafifçe k...[Devamını Oku]

Şifrenizi mi unuttunuz?