37. Sayı

Bediüzzaman’ın vefatından önce vermiş olduğu en son derstir

Aziz Kardeşlerim!           Bizim vazifemiz müsbet hareket etmektir. Menfi hareket değildir. Rıza-yı İlahîye göre sırf hizmet-i imaniyeyi yapmaktır, vazife-i İlahiyeye karışmamaktır. Bizler asayişi muhafazayı netice veren müsbet iman hizmeti içinde herbir sıkıntıya karşı sabırla, şükürle mükellefiz.

Herşey ‘Adl’ isminin terazisiyle dengede

Bir feryat ve ağlayışla şu dünya sarayına teşrif eden insanlar bu sarayın ne muhteşem düzenle hazırlandığını bilmeden gelir misafir olurlar. Sadece dikkat edip bakanlar anlar ki;  bilinen bir saray değildir burası… Her şey, her saniye hareket halinde… Giren-çıkan, bozulan, dağılan eşyalar var, fakat düzen hiç bozulmamakta, çabuk tamir edilmekte. Ne gidenlerle azalıyor misafirler, ne de gelenl...[Devamını Oku]

İrfan Mektebi, dördüncü yayın yılında…

Üç yıl önce bugünlerde başlayan ‘irfan’ seyahatimiz hamdolsun aynı sürat ve ciddiyette devam ediyor.

Hicri Takvimimiz

Peygamber Efendimizin (asm) Mekke’den Medîne’ye hicret ettiği sene, hicri takvîm başlangıcı kabûl edilir. Muharrem ayının birinci günü olan hicret, mîlâdî 16 Temmuz 622 Cum‘a gününe denk gelmektedir. 1 Muharrem yılbaşıdır.

Tarih Penceresinden

Asr-ı Saâdette Aralık Receb 5: Aralık 626 : Müslüman olan 400 kişilik Müzeyne heyetinin Medine’ye gelmesi

Doğru Kararlar-ll

 “Doğru Karar” yanılgısı ile yanlışlıklara sebep olan birkaç konu başlığına bu sayıda da devam etmek istiyorum.Ön yargılar veya ön kabuller…

Sana bakarken Kâbe

Bütün yer ve göklerin tek mihrak noktasısınGözlerim tütsülenir sana bakarken KâbemSusamış gönülleri kandıran nur tasısın        İmanım tazelenir sana bakarken Kâbem

Sinan Çelebi ve Fatih

Sultan Fâtih bir gün tebdîl-i kıyâfet ederek halkın arasında gezer. Akşama kadar dolaşır. Unkapanı kapısına geldiğinde kale kapısının kapanmış olduğunu görür. Kendinin çıkardığı fermana göre kale kapısı akşam ezanını müteâkib kapanıp sabah ezanı vakti açılmaktadır. Padişah kapının önüne gelir ve kapı muhâfızı Sinan Çelebi ile aralarında şu konuşma geçer:

Lider içimizden biri olmalı

Sosyal psikoloji alanında yapılan çalışmalar, gurubun lideri “İçimizden biri”, “Bizden biri” olarak telakki etmek istediğini ve en iyi liderin de kendini guruptan biri gibi gören ve davranan lider olduğunu ortaya koymaktadır.

Umre İbadetini Anlamak-I

Bilinç altımızda hep görüntüleri, duvarlara asılan resimleri, ilahileri, hasret kokan ağıtları, çocukluğumuzdan beri okuduğumuz tarihi, “Kâbenin yolları…canım Kâbem varsam sana”, “Medine’ye varamadım, gül kokunu alamadım” hasretleri ile varamamanın verdiği yangın ve vardıktan sonra ayrılmanın verdiği derin hüzün içerisinde tekrar gidebilmenin samimi duâları.

Lokma vardır, dünya ile meşgul eder; lokma vardır âhiret ile meşgul eder

YASAK MEYVE Âdem (as) ve Havva validemiz Cennete yerleşmişken, şeytan kafalarını karıştırmış ve yasak meyveyi yemelerine vesile olmuştu. İlk ceza olarak avret yererli kendilerine açılan atamıza, netice itibariyle Rabbimiz;  “(Ey Âdem, Havva ve ?eytan!) Birbirinize düşman olarak inin! Artık sizin için yeryüzünde bir zamana kadar bir yerleşme ve bir faydalanma vardır.”  buyurmuş ve insanlı...[Devamını Oku]

Vizesiz bir uçuşla Golan Tepeleri Forumu’na katılmak üzere ?am’dayız. Hz. Yahyâ (as), Hz. Zekeriya (as) gibi nebîlere, Hz. Hüseyin (ra), Hz. Bilal-i Habeşî (ra), Hz. Muaviye (ra), Hz. Ebû Hureyre (ra) gibi onbinlerce sahabenin, Muhyiddin-i Arabî (ra), Mevlânâ Halid-i Bağdadî (ra) gibi binlerce asfiyânın, müceddid ve Selahaddin Eyyûbî gibi binlerce yiğidin meskeni olmuş mübârek ?am Beldesi veya bil...[Devamını Oku]

Şifrenizi mi unuttunuz?