35. Sayı

Güz mevsimi ve taze başlangıçlar…

Bereketli yağmurlarla güz mevsimine “merhaba” dedik. Cemâl içinde Celâl’in tecellî ettiği, ‘umûmî musîbet’lerin topyekûn tevbe ve isiğfara davet ettiği, âfet kokan, bir o kadar Rahmet müjdeleyen, geceyi andıran günleri de akşam renkli sabahları da geride bıraktık.

Tarih Penceresinden

Asr-ı Saâdette Ekim Rebîülâhir 4 : Ekim 625 : Hz. Peygamber’in hanımı Zeyneb bint Huzeyme’nin vefatı   

Zaman organizasyon zamanıdır

BATIDA ÖRGÜTLENME Üstad Bediüzzaman Hazretleri, iş bölümü manasına gelen “teşrik-i mesâi ve taksim-i a’mâl”ın ehemmiyeti hakkında şöyle der:

İki Deniz

Filistin’de iki deniz varmış. Bu denizlerden birinde balıklar yaşarmış. Bu denizin suları mas-mavi ve tertemizmiş. Bu denizin hemen yanı başında olan diğer denizin suyu mavi değil, kirli renkliymiş.

Yaşayan ve yaşamayan şirket

Tüzel kişiliği olsun veya olmasın kâr amaçlı ekonomik etkinlik birimi olan bir şirket, ürün veya hizmet üretir. Bir şirket sosyolojik bir birim olarak düşünüldüğünde ise, başka insanlar için değer oluşturmak gayesiyle insanların bir araya gelmesinden oluşan bir yapıyı ifade eder.  Japonca’da karşılığı toplanma ve bereket kanjilerinden (Çince yazı karakterlerine Japonca’da verilen isim) ...[Devamını Oku]

İrfan Mektebi dergisine teşekkür ediyoruz

İrfan Mektebi Dergisi,  bir birinden güzel hakikatleri daha çok okuyucuya ulaştırıp onlarında istifadelerini temin maksadıyla bir kampanya tertiplemişti: “Mübarek beldelere seyahate çıkıyoruz.” sloganıyla başlayan bu kampanyanın ilk çekilişi nisan ayında yapıldı.

Hücrelerimiz

Vücûdumuzdaki yaklaşık 200 çeşitli tipteki hücrenin aralarındaki en önemli farklılık şekilleridir. Bunların hepsi temelde aynı mekanizmalara sâhib olmalarına rağmen, mükemmel şekilleri ile görev yaptıkları bölgede en yüksek verimi alacak şekilde yaratılmışlardır.

Maddîyunluk tahtındaki insanlık

“Hani ona bir ikindi sonrası (bir ayağını tırnağı üzerine kaldırıp diğer) üç ayağı üzerine duran ve sür’atli koşan atlar arz edilmişti. Bu yüzden demişti ki: “Doğrusu ben Rabbimin zikrinden (cihada yarayışlı hayvanlar olmasından) dolayı hayra muhabbeti (o atları) sevdim.” Nihâyet (eğitilen o atlar sür’atle koştular da sanki ufukta) perdenin arkasına gizlendiler. (gözden kayboldular).” (Sâd, 31-32)

Bediüzzaman

Niçin Sokrat bu kadar büyüktür? Bir fikir uğruna hayatı hakir gördüğü için değil mi? Said Nûr en az bir Sokrat’tır; fakat İslâm düşmanları tarafından bir mürteci‘, bir softa diye takdîm olundu. Onlara göre büyük olabilmek için ecnebî olmak gerek. O, mahkemelerden mahkemelere sürüklendi. Mahkûmken bile hükmediyordu.

Kararlı-Yorum

Niyetlerin öğrenilmesi, emellerin amel programlarının takvime bağlanması, kuvveden fiile geçerken ruh ve zihin disiplininin başarı için ön şart olduğuna önceki sayıda kısaca değinmiştim.

Allah namına sevmenin âhiretteki neticeleri

İnsan dünya hayatında başta kendi nefsi ve yakınları olmak üzere pek çok şeyleri sever. İnsanın en mühim bir kulluk vazifesi ise; Dünyayı ve ondaki varlıkları mânâ-yı harfiyle, yani Allah namına sevmektir. Güzel şeyler için “Allah ne kadar güzel yaratmış” demeli, kalbe başka muhabbet ve sevgilerin girmesine izin vermemelidir. Çünki kalbin içi Samed olan Allah’ın aynasıdır ve ona mahsus...[Devamını Oku]

100 Soruda Hadis İlmi

1)    Hadis nedir?Hadis; söz, fiil, takrir, yaratılış ve huyla ilgili bir vasıf olarak Hz. Peygamber’e (veya sahabe ve tabiûna) izafe edilen her şeydir.

Şifrenizi mi unuttunuz?