32. Sayı

Sağlık

Prebiyotikler Kalın barsağımızda zengin bir mikroskobik canlı topluluğu mevcuttur. Bu bakterilerin dengesinde en önemli unsurlardan biri bunların kullanabileceği gıdaların kalın barsağa kadar ulaşmasıdır. Kalın barsaktaki faydalı bakterilerin büyüme ve faaliyetlerini seçici olarak uyaran hazmolmayan gıda içerikleri “prebiyotikler” olarak adlandırılmaktadır.

Helal Gıda

Dondurmalara dikkat… Dondurma ile cumhuriyet dönemlerinde tanışmışız. Öncesinde ise yaz aylarında serinlemek için soğuk şerbetler içilir, kar ve pekmez karışımından yapılan karsanbaç yenirmiş. Kar helvası da denilen karsanbaç aynı amaca hizmet etmesi ve benzeyişliğinden dolayı dondurmanın atasıdır diyebiliriz.

Yeni bir devir başlıyor…

İstanbul, her geçen gün İslâm dünyasının merkezi olma hüviyetini daha çok kazanıyor. Kader, ağlarını örüyor ve yeni ve parlak bir istikbalin ilk ışıkları ufukta görünüyor.

“Medenilere galebe çalmak, ikna iledir”

Bismillahirrahmanirrahim Bizleri dünyanın birçok bölgesinden buraya toplayan Rabbimize hamd, âlemlere rahmet sevgili Habib-i Edib’ine nihayetsiz salât-ü selam olsun.

Sorularla Miraç

Sual: Miraç mucizesi ne zaman ve nasıl gerçekleşmiştir? Cevab: Miraç mucizesi, Hicretten 1,5 sene önce, Receb ayının 27. Gecesi, Resûlullah (sav) Mekke’de iken gerçekleşmiştir. O gece Cebrail (as), Burak adı verilen bir Cennet bineği ile Resul-ü Ekrem (asm)’ı alarak önce Kudüs’e, Mescid-i Aksa’ya götürmüştür.

Ne Söyledinse Doğrudur

Ey âlemlere rahmet olan Sevgili! En büyük Mûcizen Kur’ân’dı senin, sendin, sonra Sıddık-ı Ekber’e “O söylüyorsa doğrudur” dedirten Mirâc’tı.

Miraç Mûcizesi

“Kendisine âyetlerimizden bir kısmını gösterelim diye, kulunu (Muhammed’i) bir gece Mescid-i Harâm’dan, etrâfını mübârek kıldığımız Mescid-i Aksâ’ya (İsrâ -gece yürüyüşü- ile) götüren (Allah, her türlü noksanlıktan) münezzehtir.(1) ?übhesiz ki Semî‘ (herşeyi işiten), Basîr (hakkıyla gören), ancak O’dur.” (İsrâ, 1)

Vuslata yürüyüş miraç

Sene hüzün yılı diye adlandırılan bi’setin onuncu yılını biraz geçmiş. Bu isimle adlandırılmasının sebebi, Kâinatın Efendisi’ni üzen birçok hadise o zaman olmuş; oğulları Kasım ve Abdullah vefat etmiş, kendisini yetim ve öksüz kalmasından o yana himaye eden amcası vefat etmiş, yaşadığı her zorluğu onunla paylaşan hanımı Hz. Hatice (r.a.) da vefat etmişti.

Risâle-i Nûr’un tebliğ esasları

Mirza İnak Tebliğ, biz müslümanlar tarafından, üzerinde hassasiyetle ve ciddiyetle durulması gereken bir meseledir. Nûr ve rahmet olarak gönderilen İslâmiyet, eğer doğru ve etkili tebliğ edilirse, dünyanın rengini değiştirebilecek bir potansiyele sahiptir.

“Yaşayan, yürüyen Risâle-i Nurlar”

Mülakatlar: Ömer Erem Dr. Ahmet Said en-Necmi, aslen Mısır’lı Suud-i Arabistan Melik Suud Üniversitesinde öğretim görevlisi. Bedîüzzaman Sempozyumunda “Risâle-i Nur’un talim ve terbiye sistemindeki ihlâs sırrı ve Ahmet Husrev Efendi örneği “ adlı bir konuşma yaptı.   

Tarih Penceresinden

01 Temmuz 1730 : Sultan 3. Ahmed vefat etti 01 Temmuz 1839 : Sultan 2. Mahmud vefat etti 03 Temmuz 1988 : Fatih Sultan Mehmed Köprüsü açıldı

İslami bir üniversitesi projesi: Medrese’tüz-Zehrâ

Üstad Bediüzzaman Osmanlı’nın son döneminde üç eğitim kurumu olan medrese, mektep ve tekkeyi birleştirerek “Medresetü’z Zehrâ” isminde bir üniversite kurmak istiyordu. Onun bu üniversite düşüncesini proje dönemi, kısmen uygulama dönemi ve gelecekte maddeten uygulama dönemi olmak üzere üç kısımda ele almak mümkündür. Burada bu üç devrenin safhalarını kısaca gözden geçirmek istiyoruz.

Şifrenizi mi unuttunuz?