31. Sayı

Molla Fenâri, Molla Hüsrev, Molla Güranî, Zenbilli Ali Efendi, Ebussuud Efendi Molla Fenâri: 1350de Maveraünnehirde doğan Molla Fenari hazretleri devrin önemli alimleri olan Cemaleddin Aksarayi, Alaeddin Esved, ve ?eyh Kemaleddinden dersler alır.

Nefsimizi nasıl terbiye edeceğiz?

“Rahmet mevsimi ‘üç aylar’ yaklaşıyor!” Bazı dostlarımız –bilhassa gençler- “Nefsimizi nasıl terbiye edeceğiz?” sorusunu çoklukla soruyorlar. Burada hem kendi nefsimi terbiye etmek için, hem de soru soranlara faydalı olmak için bazı noktalar üzerinde duralım.

Kıssaların En Güzeli’nin sırrı

“(Rasûlüm!) Biz, bu Kur’ân’ı Sana vahyetmekle, geçmiş ümmetlerin birtakım haberlerini en güzel şekilde beyân ediyoruz. ?u bir gerçek ki, daha önce Sen’in bundan hiç haberin yoktu.” (Yûsuf, 3)”

Çizmeyi aşınca

İki ya da daha çok kelimeden oluşan, çoğunlukla gerçek anlamından uzaklaşarak mecaz anlam taşıyan, kalıplaşmış söz gruplarına deyim denir. İçinde bulunulan durumu en etkili bir biçimde ifade etmemize katkı sağlar, deyimler.

www.sorusorcevapbul.com ?ehitler üç kısma ayrılır: 1.    Hem dünya hem de âhiret itibariyle şehit olanlar (?ehid-i Kamil) Zulmen öldürülmüş, mükellef ve temiz olup, ölümünden dolayı varislerine bir mal verilmesi lazım gelmeyen ve mürtes* olmayan herhangi bir Müslümandır.

Nur’un ilk kahramanları

Muhâcir Hafız Ahmed (1894-1948), Sıddık Süleyman Kervancı (1898-1965),

Ömür

Akıp giden tatlı ömrüm nihayet buldu.Divanda yatarken sevenlerin gözü doldu.Böylece dostlardan ayrılmak bizi buldu.Beni görenlerde gerçek gözlerine doldu.

Selâm, ne güzel kelâm

Selâm, Allah’ın(cc) rızasına erişmek için müminlerin birbirlerine yaptığı dua demektir.

Kitap san‘atlarımızdan: “Ciltçilik”

Bir mecmua veya kitabın yapraklarını dağılmadan ve sırası bozulmadan bir arada tutabilmek için yapılan koruyucu kapağa cilt (cild), cilt yapan kişiye de “mücellid” denir. Arapça’da cilt “deri” anlamına gelir ve aynı zamanda ciltçiliğe en uygun malzeme deri olduğundan, kitap kaplarına da cilt adı verilmiştir.

Aşure

?aşarımTatil FırsatıKusurSadakaYeme İçme Adabı ?aşarım:Geçici evi donatıp kalıcı evi ihmal edene şaşarım!Dünyada fakir hayatı yaşayıp, âhirette zenginler gibi hesaba çekilecek cimriye şaşarım.

Rahmet mevsimine hazırlık…

Sıcak bir haziran ayının bir Çarşamba günü öğleden sonrasında dünyaya gelmişim. “Madem Haziran çocuğuyum alışkın olmam gerek sıcağa?” diye düşünürken aklıma Tebük Harbi’ne giden mü’minlerin ve münâfıkların hâli geldi.

Sağlık

Probiyotikler (Mikroorganizma İçeren Faydalı Gıdalar) Mide-barsak sistemi boyunca 400 çeşitten fazla, toplamda 70-100 trilyon sayıya ulaşan mikroorganizma (barsak florası) yerleşmiştir. Bunların çoğunluğu kalın barsakta bulunur.

Şifrenizi mi unuttunuz?