30. Sayı

Tarih Penceresinden

Tarih Penceresinden Fatih Sultan Mehmed’in şehid edilmesi 29 Mart 1432’de Edirne’de dünyaya geldi. Babası Sultan II. Murad’ın Bursa’da inzivaya çekilmesi üzerine, ilk olarak 1444-1446 seneleri arasında tahta çıkmıştır. 1451’de Sultan II. Murad’ın vefatı üzerine tekrar tahta çıkmıştır. İlmi, adâleti, cesareti ve zekâsıyla meşhûr olmuştur. İki imparatorluk, dört krallık ve on bir prensliği fethetmiş...[Devamını Oku]

İstanbul’u fetihle dünya hayatında…

“İstanbul’u fetihle dünya hayatında yeni bir devir açan, şarka garba Kur’ân’ın bayraktarlığı vazifesiyle nur-u hidâyet, ilim ve fazilet saçan, Avrupa’ya hakikî medeniyeti ders veren ve İslâmî medeniyetin ziyasıyla beşeriyeti aydınlatan ve kos koca bir tarih, onların kahramanlığıyla dolu olan Yıldırım’lar, Fâtih’ler, Selim’ler ve Süleyman’lar ve...[Devamını Oku]

“Dünya Sevr (öküz) ve Hut’un (balık) üzerindedir”

Bilindiği gibi dinimizin temel kaynakları ‘Kur’ân’, ‘Hadis’ ve ‘Sünnet’tir. Bunlar da başlı başına bir ilimdir ve her biri kendi içinde pek çok sınıflara ayrılır. Mesela; Kur’ân’ın ilimleri içinde vahyi, nüzûlü, hattı (yazımı), kıraati (okunması), tertibi, toplanması, çoğaltılması, tefsir, i‘câz, nâsih ve mensuh, i‘rabı, dil, üslûb ve belagati, âyet ve sûrelerin birbiriyle ilgisi, muhkem ve müteşâ...[Devamını Oku]

Bedesten

1-Namaz, tuvalleri anlamlandırdı 2-“Kutsal Gizemler” belgeseli sizi şaşırtacak Namaz, tuvalleri anlamlandırdı ?imdiye kadar namaz farklı ortamlarda hep anlatıldı. Namazla ilgili hikâyeler, masallar, filmler yapıldı fakat namaz hiç böyle anlatılmamıştı. Tuvallerin ve boyaların gerçek manada anlam kazandığı bir sergi İstanbul Çemberlitaş Birlik Vakfı’nda sergilendi.

Emr-i itibarî ve Kanun-u Emrî nedir?

www.risaleonline.com Emr-i itibarî ve kanun-u emrî kelimeleri, Risâle-i Nur’da cüz’î irâdenin mahiyeti ile ruhun mahiyeti gibi mühim iki mevzunun izahında birer temel teşkil ederler. O mevzuların anlaşılabilmesi için, bu tabirlerin de anlaşılmış olması şarttır.

Bilim-Teknoloji

Dünyanın ilk ‘İslam Bilim ve Teknoloji Tarihi Müzesi’ http://www.sunnetiseniyye.com http://cocuk.sonpeygamber.info Kartal Nebulası denilen bir yıldızdan çıkan soğuk gaz ve toz kulesidir. Gülhane parkının havasını Nisan-Mayıs aylarında teneffüs etmek farklı bir rahatlık verir. Mahir bir ressamın usta elinden rengârenk tablolarla bezenmiş Gülhane Parkı şehrin yorucu sıkıcı havasından bir nebze olsun...[Devamını Oku]

Mezhepler nasıl ortaya çıktı?

Mezheplerin nasıl ortaya çıktığını anlatmadan önce içtihad ve müçtehidin ne olduğunu izah etmek mecburiyeti vardır. Çünkü mezhepler müçtehidlerin içtihatlarıyla ortaya çıkmıştır.

Sahibini bekleyen mekteb

Mülâkat: Zafer ?IK ve Hasan GÜZEL Kütüphanenin tarihçesi hakkında bilgi verir misiniz? Kütüphanemiz 20 Temmuz 1984 yılında faaliyete açılmış. Ama şimdi Süleymaniye Kütüphanesi ile bizim bu kütüphanemiz Türkiye’de tekler.

Kur’ân’dan gelen hidayet nurunun doğduğu belde

Barla “Barla, ehl-i imanın manevî imdadına gönderilen Risâle-i Nur Külliyatı’nın te’lif edilmeye başlandığı ilk merkezdir.

“Kur’ân yıldızlarına perde çekilmez!”

BEDİÜZZAMAN HAZRETLERİ’NİN BARLA’YI TE?R?Fİ Barla, 1926’dan beri muazzez bir üstâda mesken olmuştu; bu zât Bediüzzaman Saîd Nûrsî Hazretleri idi. Aynı zamanda Barla, Kur’ân’ın etrafındaki surların yıkıldığı, Müslümanların sâhipsiz ve hâmisiz kaldığı, âhirzaman fitnelerinin tüm şiddetiyle memleketi ve beşeriyeti istilâ ettiği bir zaman diliminde insanlığa iki cihan saadetini temin edecek yegâne ila...[Devamını Oku]

Barla’daki Muvaffakiyetin Sırrı: İhlâs

ALLAH DİLERSE KUYULAR MİNAREYE DÖNER! Anadolu’nun en ıssız, en ücra yerlerinden bir yer… Dağların arasında mahrumiyet, kimsesizlik ve gurbet diyarlarından bir diyardı Barla!

Barla, nârdan nûra hicretin adıdır

Satırlar sayfalara, sayfalar külliyâta harf harf, kelime kelime nakşedilirken, dudaktan kalblere, kalblerden huzûra giden, nûr yolunun temelinin atıldığı yer olarak nazarımıza ilişir Barla.

Şifrenizi mi unuttunuz?