29. Sayı

O (asm)

Abdulvasi ZÜLFİKAR Karanlığı delen nuru gönderince o ezelî Zât “İkra!” kelâmıyla titredi bir anda, bütün kâinat. ?irkin çürük perdesi altında, örtülüydü tabiat Getirdiği nur ile inkişaf etti, ilâhî san’at.

İslâm kaynaklarında Hayrü’t-Tâbîin veya Reisü’t-Tâbîin olarak anılan Üveys el Karanî‘nin vefatından sonra kardeşinden devam eden Üveysî Sülalesi elinde kalan Hırka-i ?erif 17. Yüz yılın başlarında, sülalenin o tarihteki reisi ?ükrullah Üveysî tarafından Sultan I. Ahmed’in fermanı gereğince İstanbul’a getirilmiştir.

“Ben gitmedikçe tesellîci size gelmez!”

2005 senesinde Denizli’de tanıdığım birisinin Amerikalı bir misyonerle ailece dost olduklarını öğrendim. Bunun üzerine o arkadaşın iş yerine gittim. Kendisiyle şöyle bir görüşmemiz oldu.

Cevşenü’l-Kebîr

Cevşenü’l-Kebîr, Peygamberimiz (asm)’ın, Cenâb-ı Hakk’a bin bir ismiyle yaptığı azîm ve çok şümullü bir münâcâttır. Farsça kökenli bir kelime olan Cevşen, bir tür zırh ve savaş elbisesi manasına gelmektedir. Cevşenü’l-Kebîr ve Cevşenü’l-Sağîr olarak iki kısma ayrılır. Fakat günümüzde meşhur olanı Cevşenü’l-Kebîr’dir. Cevşenü’l-Kebîr, Peygamberimiz (asm)’dan Musa-i Kazım, Cafer-i Sadık, M...[Devamını Oku]

Sağlık

Hurma, Kur’ân-ı Kerim’de sık zikredilen meyvelerden biridir. Son 40 yılda dünya nüfusu 2 kat artmış, hurma üretimi ise 3 kat artmıştır. Üretilen hurmanın çoğunluğu İslam ülkelerinde tüketilmektedir. Batı toplumları bu mübarek meyveyi henüz yeteri kadar tanımamıştır. Yabancı dilde yayın yapan tıp dergilerinde hurma ile ilgili yazılar da genelde Müslüman yazarlar tarafından kaleme alınmıştır. Bu yaz...[Devamını Oku]

Kâinâtın Manevî Güneşi

Merhaba İrfan Mektebi’nin sevgili okurları! 29. Sayımızla huzurlarınızdayız hamdolsun. Bu ayın kapağı: “O, (asm) en güzel örnek.” Hicrî takvime göre Sevgili Peygamberimiz (asm)’ın dünyayı teşriflerinin yıldönümü geçtiğimiz ay idi; Mevlid Kandilini, 8 Mart’ta idrâk ettik. Ancak, Memleketimizde Kutlu Doğum Haftası, Nisan ayında ihyâ edilmeye çalışıldığı ve bu yönde çokça programlar yapıldığı için bi...[Devamını Oku]

Bedesten

Filistin çizgi sinemaya aktarılıyorKültür ve medeniyetin anahtarı dilTarihi köprüler Osmanlı Türkçesi ile kuruluyor

Tarih Penceresinden

01 Nisan 1924: Topkapı Sarayı’nın müzeye dönüştürülmesine Bakanlar Kurulunca karar verildi.01 Nisan 1950: BM, Kudüs’ün ikiye bölünmesi planını kabul etti.03 Nisan 1900: Gazi Osman Paşa’nın vefatı06 Nisan 1453: İstanbul kuşatmasının başlaması05 Nisan 1453: Fatih Sultan Mehmed’in donanması İstanbul sularına geldi.17 Nisan 1453: İstanbul adaları fethedildi.

Aşure

KÂİNATIN EFENDİSİ’NİN BİLİNMEYEN YÖNLERİ SAHABELERDEN İBRETLİK RİVAYETLER    ALLAH’IN SEVGİLİSİ PEYGAMBER EFENDİMİZİN BİR GÜNÜ MEDET

Değişim nereden başlayacak?

Hayatımızda hep “önce” ve “sonra”lar vardır. Nice insanlar ciddi değişimler göstererek hayatlarının öncelerini, sonralarına inkılab ettirmişlerdir. İnsan gibi, her zaman kendisini değiştirecek, iyiye veya daha kötüye götürecek cihazlara sahip olan bir varlık için de bu hep olacaktır.

Kur’an nuruyla bilim

İLK ONLAR BULDU UÇAK BUHARLI MOTORLAR DENİZALTI DÜNYA ATOM

Sevgi(siz) Çocuklar

Ey çocukların da peygamberi olan Sevgili! Çocuklar; senden evvel ölüme mahkûm suçlular gibi doğuyordu. Ve bir babanın en büyük utancı kız çocuklarıydı.

Şifrenizi mi unuttunuz?