28. Sayı

Irkçılığın Zararları

Câhiliye denilen müşriklere ve kâfirlere ait ırkçılık, birbirine dayanıp yardım eden gaflet, dalâlet, riyakârlık ve zulümden yoğrularak oluşturulmuş bir macundur. Bunun için milliyetçiler, milliyeti ilâh kabul ediyorlar. Hamiyet-i İslâmiye denilen müsbet İslâmî milliyetçilik ise iman nurundan bütün âleme aksedip dalgalanan bir nurdur.

Nebevî Tedbir, Kur’ânî Teyakkuz

İslâm toplumları bugün tarihin en büyük asimilasyon krizini aşmaya çalışıyorlar. Zorla dayatılan ‘küresel kimlik’, cılızlaşmış ‘aslî hüviyet’i yutmak üzere. Batı, kronik hastalıklarını saniyeden daha kısa bir zaman zarfı içerisinde bütün dünyaya bulaştırabiliyor artık; kriz ihraç ediyor.

İstircâ

İstircâ musîbet anında ([highlight]إنا لله وإنا إليه راجعون[/highlight]) demektir. Bakara Sûresi’nde şöyle buyrulur: “Sizi mutlaka biraz korku ve açlık, biraz da mallardan, canlardan ve mahsullerden bir eksiltme ile imtihan edeceğiz.

Bir Hukuk Abidesi: Mecelle

Mecelle; Osmanlı Devletinde, Ahmed Cevdet Paşa Başkanlığındaki ilmî bir heyet tarafından, islâm hukukuna bağlı kalınarak hazırlanan ve asıl ismi “Mecelle-i Ahkâm-ı Adliye” olan meşhur bir kânunnâmedir yani bir kanun kitabıdır. Mecelle, lügatte; risale, mecmua, kitap manâlarına gelir.

Sağlık

Kalp sağlığı ve beslenme Kalp hastalıklarında beslenme neden önemli? Ortalama yaşam süresinin artmasına rağmen, kalp ve damar hastalıkları (koroner kalp hastalığı) ülkemizde ölüm nedenleri içinde ilk sırayı almaktadır. Ailede 55 yaşından önce kalp hastalığının olması, ileri yaş, hipertansiyon, şeker hastalığı, cinsiyet, sigara, şişmanlık, hareketsiz yaşam ve kötü beslenme koroner kalp hastalığının...[Devamını Oku]

Risâle-i Nûr’un Terbiye (Eğitim) Sistemi

Eğitimciler, eğitimi şöyle tarif ederler: İnsanlara birşeyler öğreterek onların düşünce ve davranışlarını değiştirme faaliyetidir. Risâle-i Nûr eğitimi de bu tarife göre şöyle yapılabilir: İnsanlara Risâle-i Nûr’u öğreterek, onların düşünce ve davranışlarını Kur’ân ve Sünnet’in ölçülerine göre değiştirme faaliyetidir.

Helâl Gıda

Jelatin (gelatin) nedir? Jelatin (gelatin), memelilerin dokularında, kasları kemiklere bağlayan, kemikleri birbirine ve diğer organlara bağlayan kısımlarında bulunan ve bir protein olan kollajenden (kollagen) çıkartılan bir protein maddesidir. Başlıca hammadde olarak hayvanların (çoğunlukla sığır ve domuz) deri, kemik ve bağ dokuları kaynatılarak elde edilir. Fakat sığır jelatini domuzunkine göre ...[Devamını Oku]

VEFÂTININ 49. YILDÖNÜMÜNDE AZİZ ÜSTADI RAHMETLE VE MİNNETLE YÂD EDİYORUZ

Eddâî1 Yıkılmış bir mezarım* ki, yığılmıştır içinde Said’den yetmiş dokuz** emvat2 bâ-âsam3 âlâma4. Sekseninci olmuştur, mezara bir mezar taş, Beraber ağlıyor hüsran-ı İslâm’a5.

Bedesten

ÇİZGİLERİN DİLİNDEN FİLİSTİN Politika ve siyasetle iç içe geçmiştir, dünya liderlerinden Türkiye’de siyaset yapanlara en çekindikleri alan olmuştur çizgiler ve çizerler. ?imdi ise bu kalemler, Amerika, İsrail ve Arap liderlerine karşı Filistin’i destekliyorlar. Filistin’de yaşanan dramı ve Arap liderlerin durum karşısındaki duyarsız tutumunun da eleştirildiği karikatür sergisi İstanbul Taksim Metr...[Devamını Oku]

Gazze’de yaşamak

Ağzı varsa sözü yok ki küçük dilinde Ahuzarı yas bürünmüş inler kalbinde Zulme rıza gösteren de zulmün içinde Gök yarılsın perde kalksın azap yerinde Zir-ü zeber etsin Allah, en yakın günde   Bir sabidir gördüğüm… Gördüğüm, günahsız bir çocuk… Çocuğun gözlerinde ye’s… Ümitsizlik harmanında, kördüğüm olmuş çocuk…

Bilim-Teknoloji

İnternet www.kuranharfleri.com Kur’ân harflerini kültürel açıdan inceleyen bir site: www.kuranharfleri.com Sitenin “seyrengâh” bölümünde tarihi eserlerde, ecdadımızın göz nuruyla işlediği kuran harflerinin fotoğraflar eşliğinde tanıtımı, duvar kâğıtları ve kuran ile ilgili videolar bulunuyor.

Kim Borcuna Sadık İse Yardımcısı Allah’tır!

Hz. Ebu Hureyre (ra) anlatıyor: “Rasûlullah (asm) Benî İsrail’den bin dinar borç para isteyen bir kimseden bahsetti. Benî İsrail’den borç talep ettiği kimse: “Bana şâhidlerini getir, onların huzurunda vereyim, şahid olsunlar!” dedi.

Şifrenizi mi unuttunuz?