26. Sayı

Hayatı Gökkuşağı Renginde Yaşamak

Dünyanın bütün renkleri bir gün bir araya toplanmışlar ve hangi rengin en önemli, en özel olduğunu tartışmaya başlamışlar. Yeşil demiş ki: “Elbette en önemli renk benim… Ben hayatın ve umudun rengiyim.  Çimenler, ağaçlar, yapraklar için seçilmişim. ?öyle bir yeryüzüne bakın, her taraf benim rengimle kaplı.”

Kur’ân’ın bozulmadığını nerden bilebiliriz, nasıl ispat ederiz?

Kur’ân’ın bozulmadığını nerden bilebiliriz, nasıl ispat ederiz? www.risaleonline.com Soru: Kur’ân’ın bozulmadığını nerden bilebiliriz? Daha doğrusu nasıl ispat ederiz?

Din, bedenî zevkleri yasaklar mı?

Din, bedenî zevkleri  yasaklar mı? “Helâl dairesi geniştir, keyfe kâfi gelir. Harama girmeye hiç lüzum yoktur.” BEDİÜZZAMAN SAİD NURS?

Sağlık

Bunları • Yemeğe tuz ile başlanırsa beyin tarafından gönderilen bir uyarı sayesinde, midede mukus denilen sindirimi kolaylaştırıcı bir tabaka oluşturduğunu ve midenin sindirime hazırlıksız yakalanmasını önlediğini…

Tarih Penceresinden

10 Ocak 1390 Taftazânî Hazretleri’nin Vefatı Sa’düddin Mesud b. Ömer, iman esaslarına dâir olan kelam ilminin en önde gelen imamlarından biridir. Kelâmın meşhur kitaplarından ?erhu’l Akâid’in müellifidir. Horasan’da büyük bir kasaba olan Taftazan’da 1322’de doğmuş, 1390’da Serahs’ta vefat etmiştir. Taftazânî, aslında ?afiî ve Eş’arîdir. Fakat İbn Nüceym ve Ali Karî gibi bazı âlimler On...[Devamını Oku]

Aşure

Kişi akıllı ve çalışkansa takdir et. Akıllı değil ama çalışkansa dikkat et. Akıllı olup da tembelse ikaz et. Bazı insanlar ellerine geçen bütün fırsatlarda zorluğu, bazı insanlarsa her zorlukta fırsatları görürler.

Bedesten

Hz. Mevlâna vefatının 735. yılında törenlerle anıldı Ölüm, onun için yok oluş değil, yeniden dirilişti, en sevdiğine kavuşmanın manevi bileti, düğün gecesiydi…

Yevm-i Âşûrâ

www.sorusorcevapbul.com “Herkese duyurun! Bugün bir şey yiyen, akşama kadar yemesin, oruçlu gibi dursun!

Müsbet ve Menfi Milliyetçilik

İslamiyet kendinden önceki cahiliye denilen şirk ve küfür dönemine ait ırkçılığı kökünden kesip atmıştır. Hadîs-i ?erif “Birbirinizi tanımanız ve sosyal hayata ait olan ilişkilerinizi bilmeniz için sizi taife taife, millet millet, kabile kabile yarattım. Yoksa birbirinizi inkâr ederek yabancı gibi bakmak ve düşmanlık etmeniz için sizi kabile kabile yaratmadım.” (Hucurat Sûresi, 13)

Bir İttihad-ı İslam Projesi: Hicaz Demiryolu

Hicaz Demiryolu, ?am’dan başlayarak Medine-i Münevvere’ye kadar uzanan demiryolu ağının adıdır. Hicaz Demiryolunun inşasına Sultan 2. Abdülhamid’in 2 Mayıs 1900 tarihli iradesiyle başlanmıştır. Rayların Medine’ye vardığı 1 Eylül 1908 tarihinde resmî bir törenle tamamı işletmeye açılmıştır. 31 Ağustos 1908’de 1464 km.ye ulaşan Hicaz Demiryolu, Hicaz’ın Osmanlı’nın elinden çıktığı 1919 senesine kada...[Devamını Oku]

Aylar bize hep Muharrem oldu!

Gazze’den felâket haberlerini almaya başladığımızda İrfan Mektebi’nin Ocak sayısına son noktayı koymaya hazırlanıyorduk. Bu yazıyı kaleme aldığım vakitlerde ise şehit sayısı çoktan dört yüzü geçmişti.

Hicret

Hicret, Mekkeli ilk Müslümanların dinlerini, imanlarını koruyabilmek  ve ibadetlerini edâ edebilmek maksadıyla evlerini, işlerini, yurtlarını, akrabalarıyla beraber her şeylerini terk ederek yabancı bir diyara doğru gizlice göçmeleridir. Hz. Aişe’nin (ra) tabiriyle: “Mü’min dini için, Allah ve Resûlüne hicret etmek zorunda idi. Zira, dinini yaşamaktan menedilmesi korkusu vardı” olarak ifade e...[Devamını Oku]

Şifrenizi mi unuttunuz?