25. Sayı

Esir’in Mâhiyeti

“Einstein’ın önce arıtıp sonra tahta çıkardığı esir kavramı: Onun temel fizikteki rolü yirminci yüzyıl ilerledikçe daha çok genişledi. O şimdi yeniden isimlendirilerek ve  zayıfça gizlenerek, kabul edilen temel fizik kanunlarını ihata etmektedir.

Aşurea

Başarılı Olanlar Doğruyla yanlışı ayırt edebilen Zaman geldiğinde akıntının tersine gidebilen İnsanlarla iyi iletişim kurabilen

Hacc İle Yeniden Doğuş

Cennet ucuz değildir. Cefasız sefa olmamaktadır. Sabırla aşılmalıdır her engel. Bunlar başarıldığı takdirde ise işte yüce Nebi’nin müjdeli haberi:

Veda Haccı

“Ya Resûlallah! Sana yalın ayak şu hicret yollarını aşıp gelmek isterdim lakin takat yok. Seni şu dünya gözüyle görmek isterdim ama imkân yok. Tesellim

HUZUR-I SAÂDETTE

Rabbimizin hikmeti bu kışta yaz yaşadık Huzur-ı saâdette binlerce haz yaşadık Siyahıyla beyazıyla sarısıyla cem olduk Rabb-i Rahîm’imize el açtık niyaz yaşadık

Fıtrat Yalan Söylemez, Hakikat Değişmez!

Kendi hayatlarımıza bakalım. Üzerimizde, evlerimizde, etrafımızda ve kafalarımızda ihtiyacımız olanın dışında ne kadar çok şey olduğunu hayretle göreceğiz. Hatta hayatımıza öyle şeyler girmiştir ki, onların bizden ayrılmasıyla yaşayamayacağımızı, o şeylerin kaybolmasıyla hayatımızın kararacağı gibi çok vesveselerin kulağımızda çınladığını duyacağız. Neden? (Ya da aynı sıkıntı ve üzüntüyü bir sabah...[Devamını Oku]

İslâm Medeniyeti Zuhur Edecek!

LEMAAT TAHLİLLERİ-11 ?u İslâm milletinin geçmişte yaşadığı felâket ve mağlubiyetler, hususen 1. Dünya Savaşı’ndaki mağlubiyet, sonrasında gelen felaketler

Haccın önemi nedir, Müslümanlar niçin hac yapar?

www.sorusorcevapbul.com Hac, lügatte mübârek makamları isteyerek ziyarette bulunmak demektir. Dindeki manâsı ise ihrama girerek belli günde Arafat’ta bulunmak ve Kâbe’yi usûlüne uygun olarak ziyaret etmektir. Hac, Peygamberimizin Mekke’den Medine’ye hicret etmesinden 9 yıl sonra farz kılınmıştır.

Mâ-i Zemzem

İbn-i Abbas dedi ki: “Ben Resûlullah’a (sav) içmesi için Zemzem suyu verdim, o da Zemzemi ayakta içti.” (Sahîh-i Buharî, 1232, 5617)

Büyük Cihad

İnsan için en önemli olan gayelerden birisi de mânen olgunlaşmaktır. Resûl-ü Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâm Efendimiz, “Ben güzel ahlâkı tamamlamak için gönderildim.” fermanıyla bu gayenin önemine işaret etmiştir.

İnsanlık âlemi nefis ve şeytanla yapılan mücadele sonucunda yüz bini aşkın peygamberleri, milyonlarca evliyayı, âlimleri, sâlih kulları kazandı. Âdeta yerde yürüyen insan elbisesine bürünmüş melekleri kazandı. ?eytana uyup küfre girerek manevi olarak iflâs eden, kabiliyetlerini Allah’ın istediği tarzda, insana lâyık bir şekilde geliştirmeyen insanların insanlık âlemine verdiği zararı hiçe indirir.

Rabbü’l Âlemîn

Evet, insan bir askerdir. Askerlik vazifesi başka, hükûmetin vazifesi başkadır. Askerlik vazifesi talim (eğitim), cihad gibi dini ve vatanı koruyacak işlerdir. Hükûmetin vazifesi ise, askerin erzakını, libasını, silâhını vermektir.

Şifrenizi mi unuttunuz?