24. Sayı

Rüyâ meselesi -(3)

VAZİFEYE BİNAEN DERS VEREN, I?IK ALINAN RÜYÂLAR Rüyâlarda hakîkatlerin bir kısmı ders verici mahiyettedir. Bir meseleyi teyid, hatırlatma, ikaz mahiyetinde olabilirler. Özellikle vazifedar insanlara bu konuda Cenâb-ı Hakkın ihsanları çoktur ve çok olmuştur.

Çanakkale’nin Ölmez Hâtıralarından

 Ahmed Nedİm “Allah Allah, bu, bu ne yüksek bir îmandır yâ Rabbi! Bir Müslüman ne büyük bir kahramandır yâ Rabbi!”

Duâ Habbeleri: Tesbih

Arapça “sebeha” kökünden gelen “tesbih”in çoğulu tesbihâttır. Allah’ı ta’zim etme manasınadır. “Sübhânallah” Allah’ı (c.c.) her türlü ârızlardan, kusur, ayıp ve noksanlıklardan tenzih ederim manasındadır.

“Beşinci Asrın Güneşi Hüccet-ül-İslâm”

İmam-ı Gazâlî İslâmiyet’in en meşhur ve parlak bir hücceti olan İmam-ı Gazâlî Hüccet-ül-İslâm, İran’ın Tûs şehrinin Gazal kasabasında 1058 (H.450)de doğdu. İsmi, Muhammed bin Muhammed bin Ahmed’dir. Künyesi Ebû Hâmid, lakabı Huccet-ül-İslâm ve Zeynüddîn’dir. İlmî derinliğinden dolayı, ‘İslâm’ın delili, İslâm’ın hak olduğunun ispatı’ anlamına gelen “Hüccetü’l-İslâm” ve “Zeynü’d-din” sıfatlarıyla an...[Devamını Oku]

Çocuğunuzun öğrenme yöntemi hangisi (2)

NLP Eğtimenigokhankaracivi@degisimrehberi.com Ekim sayımız da yayınlanan ilk bölüm için dergimize yapmış olduğunuz geri bildirimler için ve www.degisimrehberi.com adresine göstermiş olduğunuz yoğun ilgiye çok teşekkür ediyorum.

Aşûre

ÖLÜMLE KALIM ARASI BİR KARI? II. Murat, devlet işlerinden bunalmış, öfkelenmiş; sinirleri tepesine çıkmış bir halde, Üsküdar’a geçmek üzere veziriyle birlikte kayığa binmiş. Vezir, Sultan’ı neşelendirsin diye kayığa zevzeğin birini almış; ancak iyice de tembihlemiş:

Kâinatın Nur dan İşçileri

“MELEKLER” Semâvât âlemi, yeryüzüne ayak bastığı günden beri âdemoğlunun hep ilgisini çekmiştir. “Acaba orada yaşayanlar var mı? Varsa kimlerdir? Yaşam biçimleri nasıldır? Onlarla irtibat kurmak mümkün müdür? Ne ile uğraşırlar?” gibi sorular insanoğlunu bugüne kadar hep meşgul etmiştir.

“Bu hakikatlerin izahı 29. Söz’dedir.”

Merhaba! Bu ay huzurlarınıza, “Kâinatın nurdan işçileri; Melekler” dosyasıyla çıkıyoruz. Umîd ediyor ve dua ediyoruz, yerdekileri memnun ettiğimiz kadar semâ ehlini de hoşnud ederiz.

Lem’alar isimli eserin 13.cü Lem’a’sının kısa bir tahlilini sizlerle paylaşmak istiyorum. Eserin orijinal Osmanlıca metninde: Onüçüncü lem’a: 13 harf Hikmetül istiâze: 13 harf

Bazen Zehir Altın Tasta Verilir

İlimsiz ibâdet ve unut(tur)ulan düşman şeytan ?eytan denilen varlık, insanlığın atası Hz. Adem’in yaratılmasından itibaren, her insanın, dünyevi ve uhrevi hayatını mahvetmeye çalışan en büyük ve en tehlikeli düşmanı olmuştur.  Ne var ki, dünyanın küçülüp meşgalelerin artması, benlik, gurur ve kibir gibi kötü hasletlerin revaç bulması, nazarların tamamen dünyaya dönmesi ve işlerin sebeplere ve...[Devamını Oku]

Bir Soru Bir Cevap

www.sorusorcevapbul.com SORU: ALLAH’IN (cc) MELEKLERE İHTİYACI MI VAR? (hâşâ) HER ?EYE GÜCÜ YETTİ?İ HALDE KÂİNATTAKİ İ?LERİ NİÇİN MELEKLERİNE YAPTIRIYOR? CEVAP: “Bir şeyin olmasını murad ettiği zaman, Onun işi sadece ‘Ol’ demektir; o da oluverir.”  (Yasin, 82)

Nüfusdaki Denge

İlmi araştırmalar dünyanın potansiyel olarak çok daha fazla nüfusu besleyebilecek tarım ve hayvancılık kapasitesine işaret etmektedirler. Birleşmiş Milletlerin düzenlediği 1974 Dünya Nüfus Konferansı’na sunulan bir raporda, dünyanın besin kaynakları tam olarak kullanılabilse 38-48 milyar insanı besleyecek kadar zengin olduğu belirtilmiştir.

Şifrenizi mi unuttunuz?