23. Sayı

Dört Hâl (Aşure)

Rahmet Nebîsi (asm) şöyle buyuruyor: Mümin’in dört hali vardır: Bir belaya maruz kalırsa, sabreder.

Rısâle-İ Nur’un Amacı (Aşure)

Yalnızca Allah’ın rızasını esas almıştır. İnsanlar arasında birlik, muhabbet, uhuvvet ve tesanüt olması gerektiğini vurgulamıştır.

Yâ Rab! Rızânı, Cennetini, Cemâlini istiyoruz; müşerref eyle bizi!

Yâ Rab! Rızânı, Cennetini,Cemâlini istiyoruz; müşerref eyle bizi! “Vermek istemeseydi Allah, istemeyi de vermezdi” kuşkusuz. Peki, bizler Cennete ne kadar iştiyak duyuyoruz, ne kadar istiyoruz,  ne kadar özlüyoruz?

Ates Pahası (Aşure)

Vaktiyle, Kanuni Sultan Süleyman, adamlarıyla avlanmaya çıkmış.  İstanbul’dan oldukça uzaklara gitmişler.  Çok şiddetli bir yağmura tutulmuş; ıslanmışlar, üstelik havada çok soğukmuş.

Başarısızlığın Sebepleri

Başarısızlığın sebepleri ?evkle başladığınız çok işler olmuştur. Mesela ben bir zamanlar ney üflemeye merak salmıştım. Dışarıdan dinlerken sesi çok hoş geliyordu. Ben de öyle üfleyeceğim diye büyük bir iştiyakla elime aldım, fakat netice vahimdi. Sadece nefes sesleri duyuluyordu.

Süfyanı Servi (büyük velilerden. İsmi Süfyan bin Said bin Mesruk, künyesi Ebu Muhammed veya Ebu Abdullahtır. 713 (h.95) senesinde Küfe’de doğdu. 778 (h.161)’de Basra’da vefat etti. Tebe-i Tabiinin büyüklerindendir.) anlatıyor: Ben Mekke-i Mükerreme’de üç sene oturdum. Mekkelilerden bir kimse her gün Harem-i ?erif’e gelir, tavaf eder, namaz kılar ve bana selam verip giderdi. Gel zaman, git zaman, b...[Devamını Oku]

Lisan-ı Hâl İle Nasihat

Lisan-I Hâl Ile Nasihat ?una da dikkat etmek îcab ediyor ki, “Yapmadığınızı niçin söylüyorsunuz?” demek, “Söylediğiniz şeyleri yapınız!” demektir. Yoksa “Yapmadığınız bir ibâdeti başkasına söylemeyiniz, bunu söylemek yanlıştır.” anlamına gelmez. Çünkü bir ibâdeti yaşamak farz olduğu gibi, onu başkalarına söylemek de farzdır. Ancak nasîhatin daha çok müessîr olması için yaşamak lâzımdır.

Özlü Sözler (Aşure)

Eğer yaptığın işi düşmanın alkışlıyorsa yanlış yapıyorsun demektir. İstediğini söyleyen istemediğini işitir. Âlim, bir şeyi bilmediğini bilendir.

Bu Zamanda I’lâ-Yi Kelimetullah Maddeten Terakkiye Bağlıdır

Bu Zamanda I’lâ-Yi Kelimetullah Maddeten Terakkiye Bağlıdır İslâmiyet ifrat ve tefritten uzak, hemen hemen bütün kurallarında orta yolu tavsiye eden bir denge dinidir.

Cennet Hayatı

Bayezid-i Bistami Hazretleri diyor ki: “Cenâb-ı Hakk’ın bir kısım has kulları vardır ki, cennette bir saat Cemal-i İlahî’yi görmezlerse, cennet ve cennetin nimetlerinden, cehennem ve cehennem azabından Allah’a sığındıkları gibi Allah’a sığınırlar.” Demek Cemâlûllah’sız bir cennet, bir kısım zatlar için cehennem olur.

İslâm’ı Selb Etmek Haritadan

Rum ili ikliminin havası bozulmuştu, Ruhum çok daralmıştı komünist safsatadan! Ateizm, Darwinizm en mühim ders olmuştu, Medreseler, mektepler, hep kalkmıştı ortadan!

Sultan-ül-Evliya Gavs-I A’zam Seyyid Abdülkadir-i Geylânî

Bedîüzzaman Hazretlerinin, Risâle-i Nur’un üstadlarından biri dediği Abdülkâdir-i Geylânî Hazretleri, “o derece yüksek bir mertebeye mâlik ve o derece hârika bir keramete mazhardı ki, kâfirlerin bir kısmı demişler: “Biz İslâmiyeti kabûl edemiyoruz; fakat Abdülkadir-i Geylânî’yi de inkâr edemiyoruz.” Hem evliyayı inkâr eden Vahhâbînin müfrit kısmı dahi Hazret-i ?eyhi inkâr e...[Devamını Oku]

Şifrenizi mi unuttunuz?