22. Sayı

Rüyayı Lebib ve Habib Olana, Yani Akıllı Dosta Anlatın! (Rüya Meselesi-1)

Rüya meselesi, her insanın günlük hayatta yaşadığı ve çok aşina olduğu bir meseledir. Hem zaman, rüya hadisesini çok geniş tefsir etmiş ve ciltler dolusu eserlerle hakkından bahsettirmiş. Zamanla kazanılan ve dilden dile anlatılan tecrübeler kitaplara dökülmüş. Dolayısıyla rüya meselesini bir kaç sayfa ile anlatmak gerçekten zordur.

Nüktezâr

HAZİNE DAYANMAZDI Bir adam Hârun Reşîd’in baş kadısı olan İmam Ebû Yusuf’a şahsi bir meselesini sorar. O da: — Bilmiyorum, der. Adam: — Mademki bilmiyorsun, öyleyse ne diye devlet hazinesinden boşuna aylık alıyorsun?  deyince İmam Ebu Yusuf şu cevabı verir: — Ben, bildiklerimin ücretini alıyorum. Bilmediklerim için para alacak olsaydım, buna hazine dayanmazdı…

Adavet ve Muhabbet

Adâvet, düşmanlık ve muhabbet, sevgi anlamlarında kullanılan iki zıt sözcüktür. Bu yazımızda bu iki kelime etrafında tefekkür edeceğiz. Muhabbetle adâvet insanda bulunan iki histir. Bunların bir araya gelmesi ve bir arada bulunması ise bir mıknatısın iki zıt kutbu gibidir. İnsan kimi zaman sevdiklerine karşı muhabbet ederken, kimi zaman da sevmediklerine karşı adâvet besleyebilir.

Aşure

Osmanlıda Ramazan Osmanlı saray mutfağından, padişahın özel ikramı olmak üzere, Ramazan boyunca ihtiyaç sahiplerine her gün on beş bin kişilik yemek dağıtılır; yalnızca etli pilav için günde 50 koyun, 4 sığır kesilir; 60 aşçıbaşı, 200 yardımcı yamak, bir o kadar da hizmetli görev yaparmış.  

Model İstiyorum Ama Yaşayan

Bu günlerde birçok yerde çeşitli münazaralara rastlıyorum. Mevzular dönüp dolaşıp İslâmiyet’in yüksekliğine ve müstesna nizamda bir din oluşuna, bununla beraber biz Müslümanların İslâmiyet’i üzerimizde ne kadar gösterebildiğimize (daha doğrusu gösteremediğimize) geliyor. İnsanların yakındıkları ortak dert, “İslâmiyet’in bizzat yaşamak yoluyla temsil edilmediği” meselesidir.

Ehl-i İman Muntazam Bir Ordu Gibi

Ramazan-ı ?erifte ise, ehl-i iman birden muntazam bir ordu hükmüne geçer. Sultan-ı Ezelî’nin ziyafetine davet edilmiş bir surette akşama yakın Buyurunuz emrini bekliyorlar gibi bir tavr-ı ubudiyetkâranegöstermeleri, o şefkatli ve haşmetli ve külliyetli rahmaniyete karşı, vüs’atli ve azametli ve intizamlı bir ubudiyetle mukabele ediyorlar. Acaba böyle ulvî ubudiyete ve şeref-i keramete iştirak etme...[Devamını Oku]

Ramazan Orucunun Adabı

1.RECEP VE ?ABAN aylarında “Allah’ım Recep ve ?aban’ı hakkımızda hayırlı kıl ve bizi ramazana eriştir.” diye dua edilmeli, Ramazan ayı hasretle beklenilmelidir.

Hey gidi güzel günler; dedemiz başımızda, Bismillah bereketi olurdu aşımızda

“Bir başka yaşanırdı Ramazan” diye başlar büyükler söze, eski Ramazan günlerini yad ederken. Ramazan ayı gelince evde mahallede ayrı bir hava ayrı bir heyecan…  “Nerede şimdi o eski Ramazanlar!”  diye söze devam ederler.

Mescid-i Haremeynde Ramazan

Kâbe-i Muazzama’nın etrafında pervane olup cezbeye gelerek ve latifeleri yüce feyizlere gark olarak  bu anın hiç bitmesini istemez bir halde tavaflarını edâ ediyorlar. Bir taraftan da günahlarının ağırlığı ve utancıyla nedamet gözyaşları içinde titreyen, ezilen Müslümanlar Beytullah’ın halkalarına, duvarlarına, kapısına tutunarak, merhameti gazabını geçen Zât-ı Erhamurrahimin̵...[Devamını Oku]

Kadir Gecesini Nasıl İhya Edelim?

Rabbimiz yıl içinde bazı günleri bizim için fırsat günleri olarak ihsan etmiş. İşte bu fırsat günlerinin birincisi Kadir Gecesidir. Öyle ise biz Kadir Gecsi’ni nasıl değerlendirmeliyiz ki hakkıyla o fırsat gecesini ihya etmiş olalım?

(Sevdâ Nöbetinde) ve sen ?irâze kalbimin kırmızısı… nereye baksam siyah

Onuncu Asr-ı Muhammedi’nin Güneşi: İmam-ı Rabbani

Müceddîd-i elf-i sânî İmam-ı Rabbânî hazretleri 1563 (H.971) senesinde Hindistan’ın Serhend  şehrinde doğdu. Hicrî ikinci bin yılının müceddidi (yenileyicisi) olmasından dolayı “Müceddîd-i elf-i sânî”  namı verilmiştir. Hazret-i Ömer efendimizin neslinden olduğu için, “Fârûkî” nesebiyle anılmış, Serhend şehrinden olduğu için de oraya nisbetle, “Serhendî” denilmiştir. Bütün bu vasıflarıyl...[Devamını Oku]

Şifrenizi mi unuttunuz?