22. Sayı

Hey gidi güzel günler; dedemiz başımızda, Bismillah bereketi olurdu aşımızda

“Bir başka yaşanırdı Ramazan” diye başlar büyükler söze, eski Ramazan günlerini yad ederken. Ramazan ayı gelince evde mahallede ayrı bir hava ayrı bir heyecan…  “Nerede şimdi o eski Ramazanlar!”  diye söze devam ederler.

Mescid-i Haremeynde Ramazan

Kâbe-i Muazzama’nın etrafında pervane olup cezbeye gelerek ve latifeleri yüce feyizlere gark olarak  bu anın hiç bitmesini istemez bir halde tavaflarını edâ ediyorlar. Bir taraftan da günahlarının ağırlığı ve utancıyla nedamet gözyaşları içinde titreyen, ezilen Müslümanlar Beytullah’ın halkalarına, duvarlarına, kapısına tutunarak, merhameti gazabını geçen Zât-ı Erhamurrahimin̵...[Devamını Oku]

Kadir Gecesini Nasıl İhya Edelim?

Rabbimiz yıl içinde bazı günleri bizim için fırsat günleri olarak ihsan etmiş. İşte bu fırsat günlerinin birincisi Kadir Gecesidir. Öyle ise biz Kadir Gecsi’ni nasıl değerlendirmeliyiz ki hakkıyla o fırsat gecesini ihya etmiş olalım?

(Sevdâ Nöbetinde) ve sen ?irâze kalbimin kırmızısı… nereye baksam siyah

Onuncu Asr-ı Muhammedi’nin Güneşi: İmam-ı Rabbani

Müceddîd-i elf-i sânî İmam-ı Rabbânî hazretleri 1563 (H.971) senesinde Hindistan’ın Serhend  şehrinde doğdu. Hicrî ikinci bin yılının müceddidi (yenileyicisi) olmasından dolayı “Müceddîd-i elf-i sânî”  namı verilmiştir. Hazret-i Ömer efendimizin neslinden olduğu için, “Fârûkî” nesebiyle anılmış, Serhend şehrinden olduğu için de oraya nisbetle, “Serhendî” denilmiştir. Bütün bu vasıflarıyl...[Devamını Oku]

Merhaba ey Mâh-ı Rûze!

Ramazan-ı ?erif tüm inananlara hayırlar, nurlar, zaferler getirsin. Cümlemize mübârek olsun efendim.Müslümanlar Ramazan’daki kadar başka hiçbir ayda bu kadar haşmetli, bu kadar heybetli, bu kadar nûrânî ve bu kadar mübarek gözükmüyorlar. Tam bir ‘nûrâni disiplin’ içerisinde zaferden zafere koşan ‘muntazam bir ordu’ hüviyetiyle tüm insanlığı kıskandıracak bir letâfet ve istikamet sergiliyorlar.

Nüktedan Hocanın Sırrı

Talebeleri arasında oldukça sevilen Nasreddin Hocanın, ders verdiği medreseden merkebine binip evine giderken dahi talebeleri tarafından yalnız bırakılmayıp yolda kendisine sualler

Hiç Kimse Hiç Bir İşini Besmelesiz Bırakmasın!

BESMELENİN ÖNEMİNE DAİR BAZI RİVÂYETLER Peygamber Efendimiz (asm), “Hoca çocuğa, Besmele okur, çocuk da söyleyince, Allahü Teâlâ, çocuğun ve anasının ve babasının ve hocasının Cehenneme girmemesi için senet yazdırır.” buyurdu. (İbn-i Kesir)

Görünmez Kahramanlar

Yemyeşil ağaçların altında bir çoban hem koyunlarını otlatır, hem de mutluluk ifade eden cümlelerle Rabbine şükreder. Bir de arada koyunlardan bazılarına isimleriyle seslenir. Küpeli!  Karagöz! Hayret verici doğrusu! Yüz, yüz elli koyun içinde nasıl hepsini ayrı ayrı tanıyabiliyor. Kendisine sorulduğunda şu cevabı verir. “Bu sürünün hepsi tek tek elimden geçti. Kuzu idiler koyun oldular. Tanı...[Devamını Oku]

Farkına Var(ıl)ması Gereken En Önemli Varlık, İnsan

İki kutuplu merkez hükmündedir insanlık. Bir tarafta solucana heveslenip nefis oltasında cehenneme akan varlıklar. Diğer tarafta varlığıyla beraber varlığın anlamını fark etmeye çalışan kullar. Aynı dünyaya bakan gözler var. Fakat her gözde ayrı dünyalar var. Balık ruhlu insanlar şeytanın oltasına yem olarak alçalırken, vahşi sesleri ve gaddar pençeleri kana bulamıştır insanlığın güzel çehresini.

Haliliye Mesleği, Hıllet Meşrebi

Yakın dost demektir Halîl. Bu sıfat da Halîlullah yani Allah’ın dostu mânâsında İbrahim Aleyhisselâm’a verilmiştir. Öyleyse Halîliye mesleği Hz. İbrahim Aleyhisselam’ın mesleğidir. Ve Allah’a dost olmak demektir. Hıllet ise Haliliye kelimesi ile aynı kökten olup can-ı gönülden ve samimi olarak dost olmaktır.

Çaresi: İman Olur!

İlâhî düşünceye yer vermeyen zekânın, Çalıştığı nispette hâli perişan olur! Bekâya inanmayan uğursuz, kör dehânın, Ölümün tehdidiyle dünyası zindan olur!

Şifrenizi mi unuttunuz?