182. Sayı

İslam’ın Ayak Sesleri

2004 belki ya da beş tam hatırlayamıyorum; görüştüğümüz bir arkadaş vardı. İman hakikatlerine gönül vermiş, nur risalelerinden istifade eden güzel bir arkadaş. Babası ile ihtilafa düştükleri, fikri konularda anlaşmadıklarını biliyorduk. Fakat boyutları hakkında çok da bilgimiz yoktu. Bir akşam evine gittik. Evleri birmiş meğer. Anne ve babasıyla birlikte oturuyorlarmış.

Zeytinburnu Mavzer-Fişenk Fabrikası

19. yüzyılın gelişen sanayisi ve bunun göstergesi olarak açılan ve işleyen fabrikalar, Avrupa’nın bir sembolü olmuştur.

Türk Devletleri Teşkilatı

Türk Devletleri Teşkilatı coğrafyasının bugünden bakıldığında geçmişin bin yıldan fazlasını, bin yıl öncesine hayalen giderek o günden geleceğe bakıldığında ise o günlerden bin yıldan fazlasına Buhara ve Semerkant’ın bir vizyon verdiği görülmektedir.

Ruhun Sanatkâr Bir Şairi Olan Hayal

Allah’ın insana verdiği pek çok nimetlerden birisi de hayal kuvvetidir. Kalbin hizmetkârı, ruhun sanatkâr bir şairi olan hayal, akıl gibi hafıza gibi batıni bir latifemizdir. Hayal, insan fıtratındaki duygular içinde en hafif ve en serbest olanıdır. İnsan aklen ulaşamadığı yerlere hayal vasıtasıyla ulaşabilir. İnsanın eli kısa, hayalin eli uzundur. Hayal zayıftır ama yatağa mahkûm olan sahibine dü...[Devamını Oku]

Arayan Bulur, Bulan Sevinir

Allah’a hamd olsun, Avrupa’da her sene kadın erkek her yaştan birçok insanın imanla şereflenmesine şahidlik ediyoruz. Birçoğuyla müslüman olduktan sonra da irtibatımız devam ediyor. İlk günkü halleri ile müslüman olduktan sonraki halleri arasındaki değişim çok dikkat çekici. Bu büyük farkı kendileri de fark edip değişik şekillerde itiraf ediyorlar.

İnanmayanın Kör Gözüne Parmak

Hayat, en büyük gerçeklik ve her şeyi görünür kılan harika bir aynadır. Diğer her şey adeta hayatla beraber gelir. Hayat, varlıklar arasında iletişim ve irtibatın kurulmasına vesile olan bağdır. Bütün hayat sahiplerinin kabiliyet ve özelliklerinin açığa çıkmasına sebeptir. Hayatı gören ve anlayan bir insan, Allah’ın varlık ve birliğini ve diğer isim ve sıfatlarını da anlayabilir.“O ki hayatı ve öl...[Devamını Oku]

Dinsiz Bir Millet Yaşayamaz

Her insan kendisine baksa anlar ki zayıf ve aciz olarak yaratılmıştır. İnsanın benim diyebileceği -emaneten verilen- cüzi iradesinden başka hiçbir şeyi yoktur. İstediği ve arzu ettiği şeyleri -velev kendisinin çabası da beklense de- sonuç olarak yaratan ve önüne koyan başka bir kudrettir, kudret-i İlahiyedir.

Düşman Çok Vakit Az!

Hayat kimin icadı ise, hayata bağlı her tecelli süreci O’nun iradesi ile şekillenecektir. Ve insan madem hayatlı kılındı, hayatın âli gayelerinin hayatın sahibi ile ilgili olduğunu fark etmek mecburiyetindedir. Yoksa hayat, insana bir eğlence ve oyun için verilmiş değildir. Elbette kendisine en muhteşem nimetlerin ihsan edildiği insan, rengarenk ve leziz nimetler için bir gün önünde bir hesap pusu...[Devamını Oku]

Ne Görüyorsun?

Çok düşünme azizim, bir dem değil mi şu âlemO âlem ki rüyadır, nice bilmez bu âdem

Niçin Dua Etmeliyim?

“(Ey Resulüm!) De ki: Eğer duanız olmasaRabbim size ne diye ehemmiyet versin.”

“Bir Lokma, Bir Hırka” Size de Yetiyor mu?

Hareket alanını, helal-haram dairesini çizen dinin sahibi bu kadar serbest bırakmışken, bize ne oluyor da gayret içerisinde olanların şevkini kıracak çelmeler takıyor, hurafeler uyduruyoruz.

Merhamet

Unutmayalım her nimet şükür ister hem her nimetin şükrü kendi nev’indendir. Merhametin şükrü de evvela merhametli olmaktır.

  • 1
  • 2

Şifrenizi mi unuttunuz?