18. Sayı

Kur’ân Âyine İster, Vekil İstemez!

LEMAAT TAHLİLLERİ-5 Dinimizin uyulması gereken hükümlerinden ibaret olan şeriata dair kitapların da bu önemli kaide dikkate alınarak yazılması gerekir. Tâ ki avam tabakasının kaynaktaki kutsiyetten istifade etmeleri ve daha bir gayretle dine itaatleri sağlansın.

Kur’ân hattını muhâfaza hizmeti

“Risâle-i Nûr’un mühim bir vazîfesi, âlem-i İslâmın ekseriyet-i mutlakasının yazısı ve hattı olan hurûf-u Arabiyeyi muhâfaza etmektir”

Çekilip nur-ı hidâyet…

Çekilip nur-ı hidâyet, yine zindan olacak Yine firkat, yine hasret, yine hüsran olacak, Yine sen, yaş yerine kan akıtıp ağla gözüm, Çünki hicran dolu kalbim, yine hicran olacak.

Nûr Hizmeti’nin İntişârı ve Ahmed Husrev Altınbaşak

HUSREV EFENDİ KİMDİR? Ahmed Husrev Efendi, h.1315/ m.1899 senesinde Isparta’nın Senirce Köyü’nde dünyaya geldi. Babası, Osmanlı Devleti’nin son dönem Isparta vâlilerinden Hacı Edhem Beyin torunu Mehmed Bey olup, annesi Ayşe Hanımefendi idi.

İmtihanın şiddetlendi(rildi)ği vakit…

Mü’minlerin en büyük zenginliği, dayanışma ve yardımlaşma duygularının kayıtsız-şartsız, hesapsız-oyunsuz bir şekilde ve sâfî-tertemiz olmasıdır.

Bir ittihad projesi

İSLAM DÜNYASI SİVİL TOPLUM KURULU?LARI BİRLİ?İ (İDSB) 1 Mayıs 2005 tarihinde İstanbul’da 40 ülkeden üç yüzü aşkın sivil toplum kuruluşunun katılımıyla “Uluslararası İslâm Dünyası Sivil Toplum Kuruluşları Konferansı: Değişen Dünyada Yeni Bir Vizyon Arayışı” başlıklı bir konferans düzenlendi.

Muhali talep etmek,kendine fenalık etmektir

Evet, siyasetin riyakâr yüzü, dünya hayatının tek gözlülüğü, felsefenin dinsiz yönü nazarları değiştirmiştir. Her şeyi nefsi ve dünyası için gören fert ve toplumlar

Risâle-i Nur’da Başarının Formülü-II

20. yüz yılda ‘bilgi=güçtür’ denklemi ağırlık kazandı. Bilgiyi elinde bulunduran devletler ve kişiler ön plana çıkmaya başladı. Bu bahsi geçen açıklamalar güç teorileri ile ilgili. Üstad Bedîüzzaman Hazretleri ise, tüm bu güç teorilerinin aksine gücü ihlâsla eşleştirmiştir. Ona göre güçlü olmanın yolu insana, silaha, maddeye, teknolojiye ve bilgiye sahip olmak değil ihlâslı olmaktır. “Bütün kuvvet...[Devamını Oku]

Hatırlı-Yorum

Dikkat etmemiz gereken bir ifade, unutmaktır. “Bunu ya da şunu unutma!” demeye alışmışızdır. Sonunda ne olur? Unutursunuz. Aslında hatırlamak isteriz ama unuturuz. Bu yüzden, unutma kelimesi yerine  “lütfen hatırla!” ifadesini kullanmayı öğrenmemiz önemlidir.

İhlas Suresinden Bir Damla

Allah her şeyi yaratmıştır, O ise yaratılmamıştır. Sual: Allah’ın yaratılmadığını ispat eden delil nedir? El-Cevab: Her şeyi halk eden Allah’dır, Allah ise yaratılmamıştır. Çünkü Allah yaratılmış olsa idi, her şeyi yaratıp Hâlık olamazdı. Evet, şimdiye kadar yaratılmış olan hiçbir mahlûkun, bir varlığı yarattığı görülmemiştir. Demek mahlûkun husûsiyeti ve özelliği yaratıcı olmamaktır. Öyle ise her...[Devamını Oku]

Cehennem ateşinden koru Allah’ım!

“ECİRNÂ MİNENNÂR!” Anadolunun bu en güzel şehrinin, en şirin kasabası.” derdi Ahmet. Gerçekten de öyleymiş…

Günahların çirkin yüzü

Günahların mâhiyetinde, eğer devam ederse, küfür yani inkâr tohumu vardır. Çünki günaha devam eden, ülfet peyda eder. Sonra ona âşık ve mübtela olur.

  • 1
  • 2

Şifrenizi mi unuttunuz?