175. Sayı

Anahtar İnsandır

Biliyorum, belki kaç defa okudunuz veya dinlediniz aşağıdaki hikâyeyi. Fakat maksada hizmet ediyor olan şeyler için çokça tekrar edilen bir söz daha var, o da şudur: “Ettekraru ahsen velev kane yüz seksen.”Ben de kapağa taşıyıp içeride de epey farklı açılardan değerlendirdiğimiz insan ve kıymetinden dolayı bu hikâyeyi buraya tekrar aldım. Hikâye şu:

Eminönü İskeleleri

İstanbul’un Haliç kıyılarında Gümrük emini makamı olan Eminönü’nden itibaren Yemişkapanı, Unkapanı, Odun İskelesi gibi yerler deniz yoluyla gelen malların boşaltılıp ambarlandığı, işlenip satıldığı merkezlerdi. 19. yüzyılda Zindankapı ile Eminönü arasında bilhassa zeytin ve zeytinyağı ticaretine mahsus hanlar yapılmıştı. Eminönü-Unkapanı arası, daha çok gemilerin boşalttığı mallarla bağlantılı ola...[Devamını Oku]

İnsan

Ne çok şeydirNe az şeydirHiçbir şeydir Yer: Gazze;Tarihlerden bir tarih, benzer gün­lerden bir gün…Yine tanklardan bir tank ve tankların üzerinde Filistin’e gi­­rince kendini bir başka mutlu addeden mahlûklardan bir mah­lûk…,

İnsan Aslında Nedir?

“İnsan nedir?” sorusuna farklı cevapları felsefe, antropoloji, sosyoloji, psikoloji gibi disiplinlerde bulmak mümkündür. Ancak vahye kulak verildiğinde insanın ne olduğuna dair alınacak cevabın daha muteber olduğu inkâr edilemez bir gerçek. Zira yaratan yarattığını en iyi bilen değil midir? Nasıl yaratıldığından, ne için yaratıldığından, onu neyin beklediğinden, kiminle muhatap olduğundan, kendisi...[Devamını Oku]

Alemin İncisi, Mahlukatın Birincisi; İnsan

Yaratılmış olan alemin büyüklüğünü idrak konusunda tüm beşeriyetin belki de en bahtiyar olanları bu çağın insanları olmalıdır. Zira ilim ve fen sahasında yaşanan maddi gelişmeler ile gözlem ve araştırma konusundaki teknolojik ekipman avantajları insanı, yaşadığı aleme çok daha gerçekçi ve yakından bakabilme imkânı sunmuştur. Bu nazarla aleme bakan insanoğlu yaşadığı alemin büyüklük ve inceliğini h...[Devamını Oku]

İnsan ve Duyguları

İnsan, olaylar karşısında farklı duygular yaşar. Örneğin arkadaşı depremde yaralanan bir çocuk üzülür. Fakat bir taraftan da çok sevdiği arkadaşının hayatta olduğuna sevinir. Arkadaşı tamamen iyileştiğinde ise içi sevinçle dolar. Artık birlikte, neşe içinde, parkta oynayabileceklerdir.İnsanın davranışları üzerinde duyguların büyük bir etkisi vardır. Mesela insan kötülüklere karşı ilk başta yabancı...[Devamını Oku]

İnsanın “Değer”i mi Dediniz?

İlim ilim bilmektir,İlim kendin bilmektir.Sen kendini bilmezsin,Ya nice okumaktır.Hatt-ı Kur’ân ile yazılmış sahifeler üzerinde yaptığımız imanî seyahatlerde yek-pare iman der­si alırız. Bunun yanı sıra, mü­taala tadında okumalarımız­da satır aralarından birçok kazanımlarımız olur, tefekküre kapı aralamış oluruz. İşte onlardan birisi:“Ey kendini insan bilen insan! Kendini oku!”

İnsan-ı Aksânın Mescid-i Aksâya Dayanılmaz Uzaklığı

Bu çağın bir Mescid-i Aksâ sorunu yok. Sorun, “insan-ı aksâ” oluşumuzdan kaynaklanıyor. Modern özneler olarak varoluşumuzun kaynağından uzak düştük. Bu uzaklık bizi “değersiz” kılıyor. Çünkü bizi değerlerimizden ediyor. Değerlerimizden olunca yerimizden oluyoruz. Yersiz yurtsuz kalıyoruz böylece. Çünkü varoluşumuzu kararlı ve istikrarlı kılacak bir “dâru’l-karar” imkânını yitiriyoruz.

İnsan Bir Yolcudur

Rabbimiz insanları şu dünya gemisi ile şu geniş semada gezdirirken diğer taraftan kendi güzel sanatlarını tek tek gösteriyor. İnsanların iman ve marifet nazarıyla her bir sanatlı şeyi görmesindeki hayretlerini görüyor. İnsanlara sonsuz hazinesinden sunduğu mükemmel nimetleri mukabilindeki hayret ve memnuniyetlerini görüyor. Ve insanın gerçek keyfiyetini kazanmasıyla elde edeceği kulluk halini isti...[Devamını Oku]

Nisyan ile Ünsiyet Arasında İnsan

Davranışları isimleriyle uyumlu insanlar için “ismiyle müsemma” tabirini kullanırız. Hatta adı konana çeksin diye devlet erkanının, aile büyüklerinin, milli kahramanların ismi çoklukla tercih edilir. Adı konduğu için mi huyu çeker, yoksa huyu benzeyeceği için mi kalbimiz o isme meyleder bilmem ama isimlerin karaktere etkisi artık neredeyse genel kabul görmüş bir olgu.Bir tarafta eşref-i mahlukat, ...[Devamını Oku]

İnsan

Yeryüzünün halifesi olan insan hem maddi hem manevi olarak harika bir şekilde yaratılmıştır. Manevi yönüyle çok geniş kabiliyetleri bulunduğu gibi maddi vücudunda da harika bir işleyiş ve düzgünlük vardır. İnsanın bu iki yönünde tevhide birçok deliller bulunur. Bu delillerden bazıları şöyledir:

Seni de Vururlar Ey Acı

“Seni de vururlar bir gün ey AcıUçuşup durduğun kanatlarındanSazın, sözün, türkülerin tükenirEllerin koynunda kalakalırsın?akaklarına kar yağıyor bilesin ey AcıGül açan yüzlerimizde

Şifrenizi mi unuttunuz?