173.sayı

Anahtar Ancak O’ndadır(sav)

Satürn gezegeninden bakıldığında Dünya bu kadar gözüküyormuş. Ne acayip değil mi? Diğer taraftan kendi küçük dünyalarımızdan baktığımızda en başta kendimiz ne kadar büyük görünüyoruz halbuki. Kendimizi ne kadar büyük görüyoruz! Bu daha acayip, değil mi?

Yedekçiler Mescidi

(Bostancı Tabhane Camii) Değirmen Ocağı Camii de denilen Yedekçiler Mescidi, hasta bostancılar için Topkapı Sarayı’nın denize bakan surlarının dışında inşa edilmiştir.Banisi Sultan Süleyman Han’dır. 19. yüzyılda çizilen bir gravürde bu Yedekçiler Mescidi de görünmektedir.1930’lu yıllara kadar ibadete açıktı. O yıllarda önce kadro dışı bırakılmış, ardından bakımsız halde kalmıştır. 1945’den sonra m...[Devamını Oku]

Tut Bizi Ey Oruç!

Bu ay nefsi öyle bir derse koyalım ki, bırakın oruç sizi tutsun. Siz orucu tutamasanız da o sizi bırakmaz. Ya da geçip gitse de Ramazan’la sizden, sizde ömür boyunca taşıyacağınız güzellikler bırakır. Öyledir ya sevilenler giderse sevildiklerine alâmet, hâtıralarının gönülde taşınması, halde görünmesidir. Öyle bir sevelim ki Ramazan’ı diğer aylar hürmetle baksın, “Ramazan gelmiş sana ama senden hi...[Devamını Oku]

En “Değer”li Kelam: Kelamullah

Her neye baksa gözün bil sırr-ı Sübhân andadurHer ne işitse kulagun mağz-ı Kur’ân andadur “Okumak” fiili üzerine çok serd-i kelam eylendi.Hususen, talim terbiyenin olmazsa olmazı, denildi. Sadece satırlarda değil, “kün” emrine mazhar olmuş tüm mevcudat üzerinde icra edilmesinin ehemmiyeti dile getirildi. Sonra tüm okumaların insanla irtibatına, ferd ferd yola çıkılıp içtimai hayata nüfuz eden tesi...[Devamını Oku]

“De ki, o iman edenler için bir hidayet ve bir şifadır” Kur’an-ı Kerim, Allah’ın gönderdiği semavî kitapların so­nun­cusudur ve Hâtemü’l-En­biya (asm)’a indirilmiştir. Yüce kitabımız Kur’an gerek hafızların hafızalarında gerekse yazılmış nüshalarda bir harfi bile değişmeden günümüze kadar korunmuştur. Aslını kaybetmeden de muhafaza edilecektir.1

Hazret-i Peygamber’i Kalben Tanımak

Gül, Hazret-i Peygamber -sallâllâhu aleyhi ve sellem- Efendimiz’insembolüdür. Bu hayat dershânesindeki en mühim tahsil;O Güller ?âhı’nı tanıyabilmek, O Gül’ün mübârek kokusundan ve rûhânî dokusundan nasîb alabilmek,O Gül’ün yaprağında bir şebnem tânesi olabilmektir…Bir mü’min, O Güller Gülü karşısında mânevî duyuş, heyecan veürperişlerini derinden hissettiği ve O’nun gönül dokusundannasîb almaya b...[Devamını Oku]

Yol,O’nun Yolu1(asm)

Tılsımlı bir âlem ve yaratılışı muamma bir Âdem…“Ben gizli bir hazine idim, bilinmek istedim mahlûkatı yarattım” muradı ile başlayan bir serüven…Saltanatının haşmetinden, servetinin şaşaasından, sanatının harikalarından, marifetinin ga­ri­belerinden, muhatap seçtiği ha­lifesini haberdar etmek iste­yen bir Sultan-ı Azim’üş-şan bir sarayı inşa etti.

Sünnet Güvenilir Bir Rehberdir

Kur’an ve sünnet, İslam’ın iki temel kaynağıdır.Sünnet, Peygamber Efendimiz’e (sav) ait söz, fiil vetakrirlerin tümüdür. Takrir ise, Allah Resül’ünün (sav)yapıldığını gördüğü bir şeye karşı sükût edipreddetmemesi demektir.

Mucizelerle Dolu Bir Hayat ve Bu Hayatın Bize Mesajları

ل?ق?دْ ج?ٓاء?كُمْ ر?سُولٌ مِنْ ا?نْفُسِكُمْ ع?زٖيزٌۘ ع?ل?يْهِ م?ا ع?نِتُّمْ ح?رٖيصٌ ع?ل?يْكُمْ بِالْمُؤْمِنٖين? ر?ؤُ۫فٌ ر?حٖيمٌ﴿﴾ف?اِنْ ت?و?لّ?وْا ف?قُلْ ح?سْبِي? اللّٰهُۘ ل?ٓا اِلٰه? اِلّ?ا هُو?ۜ ع?ل?يْهِ ت?و?كّ?لْتُ و?هُو? ر?بُّ الْع?رْشِ الْع?ظٖيمِ “Andolsun size kendi içinizden öyle bir Peygamber gelmiştir ki, sizin sıkıntıya uğramanız ona çok ağır gelir. O, size çok düşkün, müminlere ka...[Devamını Oku]

Herkes Sünnet-i Seniyeyi Yaşayabilir

Hazret-i Peygamber Aleyhissalatü Vesselam’ın Sünnet-i Seniyesi, -Kur’an-ı Kerim’de beyan edilen- Allah’ın razı olacağı hayat tarzının ta kendisidir. Hazret-i Muhammed (sav) insanlara her konuda örnek olmuştur. Diğer insanlar gibi o da hasta olmuş, savaşta yaralanmış, rızkı için çalışmış, ticaretle uğraşmış, evlenmiş, çoluk-çocuk sahibi olmuş hatta devlet başkanlığı gibi idari görevlerde bulunmuştu...[Devamını Oku]

Sünnet-i Seniyeye Uymamak Günah mıdır?

Sünnete ittiba etmeyen, tenbellik ederse,hasâret-i azîme (büyük hasarlar); ehemmiyetsiz görürse,cinâyet-i azîme (büyük cinayet); tekzîbi (yalan olduğunu)işmâm eden (hissettirecek) tenkîd ise,dalâlet-i azîmedir (büyük sapıklıktır).”

Modernizmin Eski Ve Yeni Normalleri Arasında

Bugünlerde kullanılmasını oldukça “normal” gördüğümüz şu “eski normal” ve “yeni normal” kavramları,modernizmin tekâmülüne(ya da daha bir düşüşüne) dair iki farklı safhayı ifade ediyor gerçekte. Öncelikle, bizim haricimizde normlar/kurallar koyma yetkisine sahip bir hakimiyet alanından bahsediyoruz bu kavramların dolayımıyla. İkinci olaraksa, bu normlar/kurallar dünyasına ister istemez dahil olduğu...[Devamını Oku]

Şifrenizi mi unuttunuz?