172. Sayı

Abonelik SeçenekleriBasılı Dergi

Yeni Düşman Yeni Strateji

Sene 2003. Askerdeyiz. Bir akşam başımızda genç bir astsubay var. Askerden soru sorulmasını istiyor. Birkaç talepte bulununca benim sormam konusunda askerlerden bir istek oluşu. Kısa dönem askeriz. Avantajları kadar belki daha çok dezavantajları olan bir dönem, bölge ya da bölük diyebiliriz belki. Her neyse, astsubay da bu isteğe uydu ve “Hadi sor bakalım” dedi. Ben de o gece şöyle bir soru sormuş...[Devamını Oku]

Dârülaceze

Sultan 2. Abdülhamid, 30 Mart 1890 tarihinde bir irade ile sokaklarda dilenmekte olan kimsesiz çocukları, sakat erkek ve kadınları hem dilenme zilletinden kurtarmak hem de eğitim ve bakımlarını sağlamak üzere bir yer ayrılmasını, bu hususta alınacak tedbirlerin ve yapılacak projelerin en kısa zamanda kendisine bildirilmesini istemiştir. Sadaret’in konu ile ilgili çalışmaları devam ederken Padişah,...[Devamını Oku]

Milli Kültür,Milli Güvenlik Meselesidir: Çökerse Geleceğini Gömersin

Kültür, ihya ve muhafaza edilmesi, tanıtılması ve benimsetilmesi gereken bir husustur. Kültür olarak tanımlanan hususların hobilik, gezilik, keyiflik ve seyirlik yani turizmlik olmanın ötesinde milletin ve devletin bekasına ilişkin “milli” bir anlam taşıdığının yüksek düzeyde idrak edilmesi ve nesillerin idrakine hissettirilmesi, bunun için azami gayret edilmesi, milli kültüre yönelik bir tehdit s...[Devamını Oku]

Kültürün Ayakları:Din ve Dil

Kültür, insanların maddi ve manevi olarak ortaya koyduğu ve tüm hayati dinamikleri yaşatma ve yansıtma ruhunu ifade eden kıymetli bir kavramdır. Elbette böylesine önemli bir kavramın birden çok bileşeni vardır (dil, din ve inançlar, değerler, norm ve kurallar, örf ve adetler, tutumlar, simgeler, teknoloji, sanat, yasalar ve ahlak kuralları) gibi… Fakat biz bu yazımızda kültürün belki de en önemli ...[Devamını Oku]

Kültür ve Medeniyet*

Avrupa’nın şuurumuzu felce uğrattığı kelimelerden ikisi de kültür ve medeniyettir. “Çağdaş uygarlık düzeyinin” dışında bazı hakikatler olabileceğini idrak edemedik.İkinci Meşrutiyete kadar kültür kelimesi yok bizde. Nasıl olur? Kültürü karşılayacak kelimemiz yok mu? Kültür tek başına bir Babil kulesidir. Balıkçılık, ziraat, mikrop üretimi, vs. 161 manası var. 161 manası olan kelimenin hiçbir manas...[Devamını Oku]

Hücrenin Sırları ve Allah

Washington Üniversitesi’ndeki mühendislerin tahminine gö­re normal bir insan hücresin­de 1014 civarında, diğer bir ifa­­­deyle 100.000.000.000.000 (100 trilyon) atom bulunmak­ta­dır. İlginç bir şekilde, insan vücu­dundaki hücrelerin sa­­­yı­sı da tahminlere göre hüc­­­re­­­de­ki atomlar kadardır. (https://www.Thoughtco.Com/How-Many-Atoms-İn-Human-Cell-603882 (Erişim: 12.02.19))

Kâinatta Ne Kadar Atom Vardır?

Vücudumuzda yaklaşık 100 trilyon hücre bulunmaktadır.Tek bir hücrede samanyolundaki toplam yıldız sayısının 1000 katı kadar; yani 100 trilyon atom (zerre) bulunmaktadır. Buna göre ortalama 70 kilo ağırlığındaki bir insan vücudunda yaklaşık 7.000.000.000.000.000.000.000.000.000 atom bulunduğu tahmin edilmektedir. Kainattaki zerreleri varın siz hesap edin…

Sevgili Peygamberimizin (sav) Efendimizin

Tesis Ettiği Muâhât (Kardeşlik) Sistemi İslamiyet’in, inananlar arasında sağladığı en önemli unsurlardan bir tanesi bütün müminlerin kardeş olduğu hakikatidir. İslam kardeşliğinin en güzel numuneleri asr-ı saadette ortaya konulmuştur. İslamiyet, insanların fıtratlarında var olan güzel duyguları ortaya çıkaran bir dindir. Yardımlaşmak, paylaşmak, fedakârlık, affetmek gibi değerler Allah’ın insanın ...[Devamını Oku]

Baharımıza Üç “Değer”liNazar

Bahar geldi yine…“İnsan görmek istediği yönden görürmüş.”Bakış açımızı sağlam temellere oturtup zihnî faaliyetimizi afaktan enfüse çevirerek yapa­cağımız bir idrak hazırlığı, âlem-i kebir olan dünyamızdaki nevbaharın tesirini âlem-i asgar olan bizlerin manevi kalb iklimimize taşıyacaktır elbette.

İbn-i Haldûn ve Mukaddime

“Malum olsun ki tarih ilmi; gayesi şerefli, faydaları pek çok ve usûlü gayet önemli bir fendir. Çünkü bu ilim, geçmişteki kavimlerin ahlâkı, nebîlerin gidişatı, hükümdarların devletleri ve siyâsetleri ile ilgili hallere bizi vâkıf kılar. Din ve dünya hallerinde, maksadı ibret almak olan kimsenin temin edeceği fayda bu suretle tamamlanmış olur.” (İbn-i Haldûn)

Edebiyat geleneğimizde şairler, sanatla ve şiirle ilgili görüşlerini genellikle eserlerinin önsözünde dile getirmişlerdir. Tanzimattan sonra gazete ve dergilerin yayın hayatımıza girmesiyle bu meyandaki görüşlerin dile getirilmesi daha çok mecmualar aracılığıyla olmuştur.Eski edebiyatımızda, şiir ve sanata dair görüşlerinin yer aldığı yazılar maalesef çok fazla değildir. Çünkü eski edebiyatımızda ...[Devamını Oku]

Namaz Nedir?

Allah, kendisini tanıttırmak için şu kâinat sarayını inşa etmiştir. Namaz, O’nu tanımaktır.Allah, eşsiz sanatlarıyla her şeyin kendi kudretinin eseri olduğunu ilan eder. Namaz, Allah’ın hiçbir ortağının olmadığını kabul etmektir.Allah, kendisini sevdirmek için şu âlemi nihayetsiz ziynetlerle süslemiştir. Namaz, O’nu sevmektir.

Şifrenizi mi unuttunuz?