171. Sayı

Peribacaları

Merhaba bilgi sever arkadaşlar!Geçen hafta arkadaşlarla çok güzel ve bir o kadar da güzel bir yere gezi düzenledik. ?imdi isterseniz orası ile ilgili bazı bilgiler paylaşmak istiyorum.

Evladımızı Tanıyamaz Olduk

Peygamber Efendimiz (asm) bu konuda ilk müracaat edeceğimiz kişi olmalıdır. Zira kendi asrında, Arap yarımadasında, çöl şartlarında, çoğunluğu okuma yazma bilmeyen hem vahşi hem de acımasız olan insanları, kısa sürede hem de 23 sene gibi bir zamanda, o asrın en medeni, en merhametli, en yardım sever, en mütevazı ve en keremli insanları haline getirmiştir. Bu öyle bir başarıdır ki eşine rastlanmamı...

Çocuklarda Yemek Reddi

Çocuklarda yeme problemi, anne ve babalar için endişe verici ve üzücü bir konudur. Çocuğu yemek yemeyen ebeveynler çocuğun yemek yemesi için değişik yöntemlere başvururlar. Çocuklarının yemek yememesini şımarıklık olarak nitelendirip sinirlenirler ve çocukları tehditle, korkutmayla yemek yemeye zorlayabilirler.

Badem Sütü

Günümüzde piyasadan satın alabileceğiniz üç çeşit süt bulunmaktadır. Bunlar UHT süt, pastörize süt ve çiğ süt olmak üzere üç çeşittir. UHT süt olarak adlandırdığımız süt, üreticiden toplanan sütlerin fabrika ortamında çok yüksek sıcaklıkta çok kısa süre tutulup soğutulmasıyla elde edilen sütlerdir. Bu sütlerin içinde mikroorganizma bulunmamaktadır. Pastörize sütler ise fabrikaya getirilen bu sütle...

Sıbyan Mektebi

Sıbyan, Arapça bir kelime olup “Sabi: çocuk” kelimesinin çoğuludur. Osmanlı Devleti’nde ilköğretim seviyesindeki bu okullara genel olarak “Sıbyan Mektebi”; hemen her mahallede bir sıbyan mektebi bulunmasından dolayı “Mahalle Mektebi” ve taş bina olarak inşa edildiği için “Taş Mektep” denilmiştir.

Din Nasihattir,Samimiyettir

Din nasihattir, samimiyettir. Evvela nâsihin öğüt verdiği şeyleri nefsinde yaşaması gerekir. Sonra da nasihat ettiği kişinin hayrını murad etmesi ve bunda samimi olması lazımdır. Nefsini ıslah etmeyenin başkasını ıslahı zordur. Nefsine söz geçiren kişinin kelamı kalplere tesir eder. Üstadımız nefsini Risale-i Nurlarla ıslah ettiği için, Nur talebelerine ders verdiği hakikatler onların kalplerinde ...

Nurdan Maddeler

MADD? MUSİBETİ MANEVİ MUSİBETE DÖNÜ?TÜREN 2 YANLI?1Başa gelen maddî musibetler, eğer aşağıdaki 2 yanlış yapılırsa, bedenden kalbe sirayet eder ve bir manevi musibete dönüşür. Maddî musibet, kalbe yerleşen bu manevi musibete dayanarak devam eder.1 Maddî musibeti büyük görmek.2 Merak.

Farkında Olmak Yetmez

Hayatımız, etrafımızda olup bitenleri anlamaya çalışmakla, bir şeyler öğrenmekle ve hep yeni bir şeyler fark ederek geçer. Fark ettiğimizde yeni bir kavrayış alanı oluşur. Zira fark etmek, elimizdeki bilgiyi yenileyen ya da onu geçersiz kılan bir güce sahiptir. Fark ettiğimizde “bir yaşıma daha girdim” gibi sözlerle yaşadığımız duygu değişikliğini ifade etmeye çalışır, hatta bazen fark etme derece...

“Değer”i Katlanmış Vasıf:Kardeşlik

Kardeş…En yakınımız, can-ciğerimiz ol­ması gerekeni ifade eden kelime.Lakin Asr-ı Saadetten bize miras kalan uhuvvet gösterdi ki bu yakınlık karındaşlıkla olmuyor, gönüldaşlıkla oluyor. Birlikte yol yürümekle, hakikat yolunda ideali beraber gözlemekle oluyor.

Ölüme Meydan Okuyan Adam

Düşmanın istila haberini alır almaz talebelerine kalem yerine silah verdi. Zira maddi cihat zamanı idi. Medresesi sanki kışla olmuştu. Kendisine de gönüllü alay komutanı rütbesi verilmişti. Doğu cephesinde Rus ve Ermenilere karşı çarpıştı ve savaştı. Birçok talebelerini şehit verdi. Bitlis’te ve Pasinler’de kahramanca savaşarak milli mücadeleyi destekledi.

Kur’ân-ı Kerim Âlemlerin Rabbi Olan Allah’ın Kelâmıdır

Kelâm-ı Ezelî olan Kur’ân’ın en parlak mazharı, peygamberler reisi, evliyalar seyyidi, fahr-ı âlem ve yaratılmışların en hayırlısı olan; zâhiren Ravza-i Mu­tahhara’da manen Mele-i A’lâ’da bulunan Resul-i Ekrem aleyhissalâtü vesselâm Efendimize nâ-mütenahi, sayısız, sonsuz selâm, salât, tazim, hürmet ve muhabbetlerimizi yâ Rabbî kabul buyur. Âmin!Kur’ân-ı Azimiüşşan’ın ilk muhatapları, kahraman muh...

Edep Yâ Hû!

“Edep bir tâc imiş nûr-i Hudâ’danGiy ol tacı emin ol her belâdan” Arapça kökenli bir kelime olan “edeb”, başlangıçta “ziyafe­te da­vet” anlamı taşımakta iken bugün sözlükte, “İnsanın ha­ta­ya dü­şüp utanılacak şeyler yap­ması­nı önleyen; yerinde ve öl­çülü davranmasını sağlayan me­leke, söz ve davranışlardaki öl­çülülük; bir hususta haddini bilip sı­nırı aşmama, terbiye, nezaket, za­ra­fet…” olara...

  • 1
  • 2

Şifrenizi mi unuttunuz?