170. Sayı

Uğursuzluk

Bir zan ve kuruntudan ibaret olan “uğursuzluk” anlayışı insanları korkuya, endişeye ve ümitsizliğe sevkeder. Mümin, uğursuzlukla ilgili bir kuruntuya kapıldığında Allah’a sığınmalıdır. Peygamber Efendimizin (sav) öğrettiği dualarla Rabbine yönelmelidir.

Siz Neyin Kafasını Yaşıyorsunuz?

Kur’an-ı Kerim’in, insanlara doğru yolu göstermek ve hidayet ile furkandan (hak ile bâtılı ayıran hükümlerden) apaçık deliller olmak üzere gönderilmiş olduğu, Bakara Suresinin 185. ayetinde açıkça beyan edilmiştir.Nazil olduğu zamandan bugüne kadar böyle olmakla birlikte, kıyamete kadar -eğer kıymetini bilirlerse- insanlığın rehberi olmaya devam edecektir.

Gezegenler Konuşuyor

Merhaba şirin arkadaşlar!Güneş sistemimizde sekiz tane gezegen vardır. Bunlardan birisi de üzerinde yaşadığımız Dünyadır. Ben bu gezegenlerden, size kendilerini anlatmaları için antenimle sinyal gönderdim. Hepsinden de olumlu cevap aldım. ?imdi isterseniz onlardan bana gelen sinyalleri sırasıyla size aktarayım.

Çocukluk Çağı Davranış Problemleriyle Başa Çıkmada “Ailenin Rolü”

Çocukluk çağında birçok sebebe bağlı olarak problemli davranışlar meydana gelmektedir. Problemli davranışların bir kısmı gelişim döneminin normal bir parçası olmakla birlikte, gelişim sürecinin sonrasında da sıklıkla devam ediyorsa problem olarak değerlendirilir. Yapılan araştırmalar, problemli davranışın oluşması ve devam etmesinde ailenin önemli bir rolü olduğunu göstermiştir. Problemli davranış...[Devamını Oku]

Kovid 19’da Öksürüğe Karşı Kullanılabilecek Bitkiler ve Tedavi Yöntemi

Selamünaleyküm.Yeni bir yılda Rabbim herkese hayırlı, bereketli ve sağlıklı bir sene geçirmeyi nasip etsin.Korona salgını ile beraber hayatımızı sürdürmeye devam ediyoruz. Korona ve grip belirtileri benzerlik gösterdiğinden, birbiriyle karıştırılıp kişilerde psikolojik olarak tedirginliğe sebep olmaktadır ve bağışıklığı düşürmekte, hastalıkla mücadeleyi zorlaştırmaktadır. Hastalığa yakalanan kişil...[Devamını Oku]

Kazınan Tarihimiz!..

Bir milleti millet yapan en temel unsurlardan dil ve dînin yanında, târih şuûrunun da büyük önemi vardır. Milleti oluşturan fertlerin, ait oldukları kültürü oluşturan ortak geçmişi bilmesi, atalarının yapmış olduğu fedâkârlıklardan, hizmetlerden ve edindikleri tecrübelerden haberdar olması kendi geleceklerini sağlam bir şekilde inşâ edebilmeleri açısından büyük önem taşımaktadır.

Özgürlük

Yaşadığını hissetmektir özgürlük adım adım. Gölgelenirken dokunmaktır güneşe. Ciğerle­ri­ne kadar çektiğin havayı bırakırken gökyüzüne Hu’dur. Avu­cunda biriktirdiğini paylaşmaktır insanlarla. Nefes vermektir nefessizlere. Ortak olmaktır acı­­­lar şirketine. Kimsesizlerin kim­­sesi olmaktır. Zamandan za­man çekmektir kendine. Oy­na­maktır çocuklarınla güvercin taklası bazen saklambaç yahut körebe.

Gül Yetiştiren Adam Romanında Kadın Kimliği

Edebiyatımızın nahif sesi, güzel adamların mensubu Rasim Özdenören deneme ve hikaye alanında verdiği eserlerle duruş sahibi isimler arasına girmeyi başarmıştır. 1940’ta Maraş’ta dünyaya gelen Rasim Özdenören İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesini ve Gazetecilik Enstitüsünü bitirir.

Risale-i Nur Bu Zamanda İman ve Kur’an’ın Muhafızıdır (2)

Ölçü: Risale-i Nuru sair kitaplardan ayıran en belirgin özelliklerinden birisi de toplumun tamamına hitap ettiği halde her seviyeden insanın ondan kendi anlayışı nispetinde istifade etmesidir.

Nurdan Maddeler

MUCİZÂT-I KUR’ANİYE RİSALESİNDE GEÇEN AYETLERİN 3 ÖZELLİ?İ11 Dinsizlerin tenkit ettiği ayetler olmaları.2 Fen bilimleriyle meşgul olanların itiraz ettikleri ayetler olmaları.3 İnsî ve cinnî şeytanların, haklarında vesvese ve şüphe verdikleri ayetler olmaları.

Gençler İçin Bir “Değer”: Ölüm Tefekkürü

Kamus-ı Türki müellifi merhum şöyle buyurmuş: “Lügatler lisanın hazinesi mesabesindedir. Zira lisan, insanın ifade-i meram için bir araya getirdiği kelimelerden ibarettir…”Hususi dairede muallimlere ve ebeveynlere taalluk eden vazifelerden birisi de işte bu hazinenin kapağını aralamak, genç nesilleri kelam cevherleriyle buluşturmaktır. Zira bu buluşmalar ve kucaklaşmalar genç dimağları farklı ve g...[Devamını Oku]

İnsan ve Muhabbet

“Habib” kelimesi Arapça kökenli olup “sevgili, dost” anlamlarına gelmektedir. Kelimenin köküne baktığımızda ise “hubb” yani sevme, muhabbet, ahbaplık etme, dost olma anlamları ile de eş anlamlıdır. Kur’an-ı Kerim’de, Peygamberimiz (asm) için doğrudan “Habib” kelimesi kullanılmamıştır.

Şifrenizi mi unuttunuz?